Δελτίο Τύπου 30 Μαρτίου 2015

(ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ- ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΜΕΙΩΝ κλπ)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 4- ΤΗΛ 210 3303565 Αθήνα, 30/03/2015
αριθ. πρωτ.399

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
———————–

Το Διοικητικό Συμβούλιο, γνωστοποιεί στα μέλη τα εξής:

α) Εκκρεμεί η υπογραφή και η εκταμίευση από τον ΕΟΠΥΥ των επιτροπικών χρηματικών ενταλμάτων, βάσει των εγγράφων, που διαβίβασε η οικονομική υπηρεσία του ΕΤΑΑ, προς τον ΕΟΠΥΥ και πρωτοκολλήθηκαν με αριθμούς πρωτοκόλλου 1) 25444/10.7.2014 ποσού 125.860,64 ευρώ και 2) 34.614/2.10.2014 ποσού 200.246,74 ευρώ, για δαπάνες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης έτους 2011. Το Διοικητικό Συμβούλιο με το υπ’ αριθμόν 398/26.3.2015 έγγραφό του, ζήτησε από τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Δ. Κοντό και Αντιπρόεδρο κ.Ν. Μπραβάκο, την επίσπευση της υπογραφής των χρηματικών ενταλμάτων, για την εκταμίευση των άνω ποσών. Το έγγραφο κοινοποιήθηκε και στον Υπουργό Υγείας κ. Κουρομπλή.

β) Ο έλεγχος για την κοστολόγηση των αιτήσεων για δαπάνες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης έτους 2012, δεν έχει αρχίσει ακόμα από το ΤΑΣ.

γ) Το ΤΑΣ ελέγχει τώρα τα αρχεία των συνταξιούχων συμβολαιογράφων, του μηνός Μαρτίου 2014.

δ) Ο μαθηματικός τύπος υπολογισμού, των εφάπαξ βοηθημάτων, ο οποίος λόγω ασαφειών ήταν ανεφάρμοστος, δεν έχει αντικατασταθεί ακόμα και εκκρεμεί η χορήγηση του εφάπαξ βοηθήματος από 1.9.2013 έως 31.12.2013.

ε) Οι διατάξεις του Ν.4281/2014 ισχύουν και η προθεσμία που λήγει 30.6.2015 δεν έχει παραταθεί. Το Διοικητικό Συμβούλιο, πρόκειται σε προσεχές ραντεβού με τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γ. Ρωμανιά, να ζητήσει την μη εφαρμογή και αναστολή του Νόμου, για να δοθεί περισσότερος χρόνος, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου και Δωδεκανήσου προκειμένου να αποφασιστεί η δημιουργία ή όχι νέου Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου, που θα αντικαταστήσει το σημερινό ΤΑΣ στον τομέα παροχών και επικουρικής ασφάλισης.

στ) Η αναλογιστική μελέτη για την βιωσιμότητα του Ταμείου, για τις επικουρικές συντάξεις (Τομέας Ασφάλισης) έχει περατωθεί και βάσει αυτής θα αποφασιστεί η σύσταση ή όχι νέου Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α). Η μελέτη δεν είναι ευνοϊκή για την βιωσιμότητα του Ταμείου.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΡΙΣΤ.ΔΡΑΓΙΟΣ

Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΕΥΣΤ.ΦΟΥΡΛΗΣ