ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ_23-7-2021-δημοσίευση φεκ για την ΠΑΡΑΤΑΣΗ_ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ_ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ_ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ-ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ-ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΘΕΜΑ: «ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΦΕΚ για την ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου – Παράταση ισχύος βεβαιώσεων μηχανικών»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α΄ 129 / 23-07-2021 ο νόμος σχετικά με την παράταση του χρόνου ισχύος των  βεβαιώσεων της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 4495/2017 (Α΄167).

Θα ακολουθήσει αναλυτικότερη ανακοίνωση.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας