Ανακοίνωση Συντονιστικής 2020-Πρότυπα καταστατικά για εταιρικές μορφές

Θέμα: «Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε, Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε και Ε.Ε.»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα στο παρόν την υπ’ αριθ. 11026/30.01.2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β΄491/19.02.2020) που αφορά στα Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε, Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε και Ε.Ε.. όπως αναφέρεται σχετικά στην ανωτέρω απόφαση, τα πρότυπα καταστατικά χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά για τη σύσταση εταιρείας μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ), ενώ για τη σύσταση που πραγματοποιείται στις κατά το νόμο οριζόμενες Υπηρεσίες μιας Στάσης, η χρήση του είναι προαιρετική και αποτελεί ελεύθερη επιλογή των ιδρυτών. Το περιεχόμενο των πρότυπων καταστατικών που επισυνάπτονται στο παρόν είναι αυστηρά καθορισμένο και υποχρεωτικό και για την συμπλήρωση τους ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες που παρατίθενται στα Παραρτήματα Ι, και ΙΙ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής 2020-Μερική κύρωση δασικών χαρτών-Δράμα

Θέμα: «Μερική κύρωση δασικών χαρτών»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα στο παρόν το υπ’ αριθ. Πρωτ. 1994/19.02.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Ν. Δράμας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης που αφορά στην ενημέρωση για την απόφαση μερικής κύρωσης δασικού χάρτη σύμφωνα με το άρθρο 17 Ν.3889/2010 των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων της Π.Ε. Δράμας, εξαιρουμένων των Προκαποδιστριακών ΟΤΑ Δράμας, Κεφαλαρίου, Καλαμπακίου, Καλαμώνος, Αγίου Αθανασίου και Μεγάλου Αλεξάνδρου, (60 συνολικά), της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.

Εφιστούμε την άμεση προσοχή σας στο συνημμένο έγγραφο.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής 2020-Μερική κύρωση δασικών χαρτών

Θέμα: «Μερική κύρωση δασικών χαρτών»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Κατόπιν σχετικών ερωτήσεων μελών μας, σας αποστέλλουμε συνημμένα στο παρόν την υπ’ αριθ. 4353/23.05.2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Δ΄/342/24.06.2019) με την οποία κυρώθηκαν μερικώς σύμφωνα με το άρθρο 17 Ν. 3889/2010 οι δασικοί χάρτες των Δήμων Αγ. Παρασκευής, Βριλησσίων, Ηρακλείου Αττικής και των δημοτικών ενοτήτων: α) Ανθούσας, Γέρακα, Παλλήνης Δήμου Παλλήνης, β) Ν. Ψυχικού Δήμου Φιλοθέης -Ψυχικού Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

Εφιστούμε την άμεση προσοχή σας στο συνημμένο έγγραφο.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής 2020-Μερική κύρωση δασικών χαρτών

Θέμα: «Μερική κύρωση δασικών χαρτών»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα στο παρόν το υπ’ αριθ. Πρωτ. 16278/12.02.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Ν. Δράμας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης που αφροά στην ενημέρωση για τις αποφάσεις μερικής κύρωσης δασικών χαρτών της Π.Ε. Δράμας καθώς και το υπ’ αριθ. Πρωτ. 3588/20.03.2018 έγγραφο της ιδίας Υπηρεσίας με το αυτό θέμα.

Εφιστούμε την άμεση προσοχή σας στα παραπάνω έγγραφα.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής 2020-Επιστολή σε Συντονιστές Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Θέμα: «Ενημέρωση για τις αποφάσεις μερικής κύρωσης δασικών χαρτών σε περιοχές της Επικράτειας»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Η κύρωση (μερική ή ολική) του δασικού χάρτη σε μία περιοχή επιφέρει υποχρεώσεις στους συμβολαιογράφους που συντάσσουν πράξεις σε ακίνητα που βρίσκονται στις περιοχές που κυρώθηκε ο δασικός χάρτης και ακυρότητες των πράξεων αυτών αν δεν τηρηθούν οι εκ του νόμου οριζόμενες διατυπώσεις. Συνεπώς η έγκαιρη γνώση του Έλληνα Συμβολαιογράφου των περιοχών, στις οποίες κυρώθηκε είτε μερικά είτε ολικά ο δασικός χάρτης είναι αναγκαία προϋπόθεση για την σύνταξη έγκυρης πράξης και τη νόμιμη μεταγραφή / καταχώρηση της. Η γνώση δε αυτή θα πρέπει να λαμβάνεται από τον συμβολαιογράφο πριν από την δημοσίευση της σχετικής απόφασης στο ΦΕΚ καθώς με την δημοσίευσή της παράγονται όλα τα έννομα αποτελέσματα. Προκειμένου να αποκατασταθεί το σοβαρό για την εγκυρότητα και την ασφάλεια των συναλλαγών έλλειμα ενημέρωσης των συμβολαιογράφων απαιτείται η αμελλητί ενημέρωση της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος από τον αρμόδιο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης της σχετικής απόφασης της κύρωσης του δασικού χάρτη περιοχών της αρμοδιότητάς του πριν από την δημοσίευσή της στο ΦΕΚ, προκειμένου να ενημερώνονται άμεσα και έγκαιρα τα μέλη μας.

Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί από την Πολιτεία για τις πράξεις που συντάχθηκαν και μεταγράφηκαν / καταχωρίστηκαν στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο / Κτηματολογικό Γραφείο παρά τις διατυπώσεις του άρθρου 20 Ν. 3889/2010 ως ανωτέρω ως αποτέλεσμα της κατά ανωτέρω έλλειψης ενημέρωσης των συμβολαιογράφων και των Υποθηκοφυλάκων / Προϊσταμένων των Κτηματολογικών Γραφείων.

Για τους παραπάνω λόγους η Συντονιστική Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος απέστειλε την συνημμένη στην παρούσα επιστολή προς όλους τους κ.κ. Συντονιστές της Αποκεντρωμένης Διοίκησης της Χώρας, κοινοποιούμενη προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, επιδιώκοντας την άμεση ανταπόκρισή τους.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής 2020-Μερική κύρωση δασικών χαρτών-Αττική & Κυκλάδες

Θέμα: «Μερική κύρωση δασικών χαρτών σε Αττική και Κυκλάδες»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’ αριθ. 494/24.01.2020 απόφαση (ΦΕΚ Δ’ 51/05.02.2020) ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προέβη στην μερική κύρωση σύμφωνα με το άρθρο 17 Ν. 3889/2010 των δασικών χαρτών

– των Δήμων:

1) Αμαρουσίου,

2) Νέας Ιωνίας,

3) Καισαριανής,

4) Ζωγράφου,

5) Βύρωνα

– καθώς και των δημοτικών ενοτήτων:

α) Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης,

β) Φιλοθέης του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού,

γ) Πικερμίου & Ραφήνας του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου,

δ) Ν. Μάκρης του Δήμου Μαραθώνα Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

Επίσης, με την υπ’ αριθ. 3059/23.01.2020 απόφαση (ΦΕΚ Δ΄ 41 / 03.02.2020) ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου προέβη στην μερική κύρωση σύμφωνα με το άρθρο 17 Ν. 3889/2010των Δασικών Χαρτών των πρώην (Καποδιστριακών) ΟΤΑ Κυκλάδων:

  1. Άνω Μεράς, νήσου Μυκόνου, Περιφερειακής Ενότητας Μυκόνου.
  2. Αδάμαντα, νήσου Μήλου, Περιφερειακής Ενότητας Μήλου.
  3. Ανάφης, νήσου Ανάφης, Περιφερειακής Ενότητας Θήρας.
  4. Άνω Μεριάς και Φολεγάνδρου, νήσου Φολεγάνδρου, Περιφερειακής Ενότητας Θήρας.
  5. Σικίνου, νήσου Σικίνου, Περιφερειακής Ενότητας Θήρας.
  6. Οίας, Ημεροβιγλίου, Βουρβούλου, Θήρας, Καρτεράδου, Μεσσαριάς, Βόθωνα, Έξω Γωνίας, νήσου Θήρας Περιφερειακής Ενότητας Θήρας και
  7. Θηρασιάς, νήσου Θηρασιάς, Περιφερειακής Ενότητας Θήρας

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής 30-1-2020 – 1ο Φεστιβάλ Χορωδιών της Χορωδίας ΔΣΑ

ΘΕΜΑ: 1ο Φεστιβάλ Χορωδιών της Χορωδίας ΔΣΑ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, πρόσκληση για το 1ο Φεστιβάλ Χορωδιών, το οποίο οργανώνεται από τη Χορωδία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών το Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 19:00, στο Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας (Ακαδημίας 59), υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Δημήτρη Καρούζου.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστική-2020-Μερική κύρωση δασικών χαρτών

Θέμα: «Μερική κύρωση δασικών χαρτών»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι με σχετικές αποφάσεις του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ (Δ΄45 / 03.02.2020) κυρώθηκαν μερικώς σύμφωνα με το άρθρο 17 Ν. 3889/2010 οι δασικοί χάρτες σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής. Ειδικότερα:

1) με την υπ’ αριθ. 496/24 Ιανουαρίου 2020 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κυρώθηκε μερικώς ο δασικός χάρτης του δήμου Κρωπίας Αττικής.

2) με την υπ’ αριθ. 495/24 Ιανουαρίου 2020 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κυρώθηκαν μερικώς οι δασικοί χάρτες

α) του δήμου Χαλανδρίου και

β) των δημοτικών ενοτήτων:

αα) Γλυκών Νερών και Παιανίας του Δήμου Παιανίας,

ββ) Σπάτων του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδας,

γγ) Χολαργού του Δήμου Παπάγου – Χολαργού

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία:

Ανακοίνωση Συντονιστικής 3-2-2020 – Σχέδιο Αίτησης Επανεξέτασης επιβληθέντος προστίμου για την εφαρμογή του άρθρου 54Α Ν. 4174/2013

Θέμα: «Σχέδιο Αίτησης Επανεξέτασης επιβληθέντος προστίμου προς την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία σε έλεγχο που διενεργήθηκε από την 01.01.2019 για την εφαρμογή του άρθρου 54Α Ν. 4174/2013»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σε συνέπεια της εφαρμογής της παρ. 31 του άρθρου 66 Ν. 4646/2019 και της παρ. 3 του άρθρου 14 Ν. 4652/2020, σας αποστέλλουμε σχέδιο Αίτησης Επανεξέτασης επιβληθέντος προστίμου προς την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία, για ελέγχους που διενεργήθηκαν από την 01.01.2019 για την εφαρμογή του άρθρου 54Α Ν. 4174/2013.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής 2020-Προσδιορισμός παλαιότητας κτισμάτων & αντικειμενικής αξίας κτισμάτων

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Εν αναμονή της απάντησης επί της σχετικής επιστολής της Συντονιστικής που κατατέθηκε ενώπιον του κ. Υφυπουργού Οικονομικών, που συνημμένα σας αποστέλλεται με την παρούσα, με θέμα τον προσδιορισμό της παλαιότητας των κτισμάτων ακινήτου για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας μετά την τακτοποίησή τους με τους νόμους 4014/2011, 4178/2013 και 4495/2017, σας αποστέλλουμε συνημμένα προς γνώση σας, την επιστολή που κατατέθηκε ενώπιον του Γ.Γ. Οικονομικής Πολιτικής, με θέμα τον προσδιορισμό της αντικειμενικής αξίας κτισμάτων χωρίς άδεια οικοδομής κείμενων επί γεωτεμαχίων είτε εντός είτε εκτός σχεδίου ή οικισμού για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας ακινήτων που μεταβιβάζονται ή αποκτώνται με οποιαδήποτε αιτία.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας