Ανακοίνωση Συντονιστικής 17-7-2019 – Συνάντηση Συντονιστικής Επιτροπής με Διοικητή Α.Α.Δ.Ε

ΘΕΜΑ: Συνάντηση Συντονιστικής Επιτροπής με τον Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γεώργιο Πιτσιλή για το νέο σύστημα υποβολής των δηλώσεων Κεφαλαίου στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε, ότι την Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2019 πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη σύσκεψη στο Υπουργείο Οικονομικών για την παρουσίαση του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής των δηλώσεων Κεφαλαίου στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ..  Στη συνάντηση υπό τον Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γεώργιο Πιτσιλή, συμμετείχαν εκπρόσωποι από τα αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης Κεφαλαίου και Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονομικών και άπαντα τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής, καθώς και ο Γραμματέας αυτής. Κατά τη συνάντηση ενημερωθήκαμε για το νέο σύστημα, το οποίο θα λειτουργήσει από Σεπτέμβριο και εφόσον προηγηθούν δοκιμές – πιλοτικές εφαρμογές σε συγκεκριμένες Δ.Ο.Υ. σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Αν και κάποιοι καλοθελητές για μία ακόμα φορά έσπευσαν να εκμεταλλευτούν για μικροπολιτικές σκοπιμότητες τη συνάντηση, παρερμηνεύοντας και παραπληροφορώντας τα μέλη μας, θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας, της δημόσιας διοίκησης και της διοίκησης εν γένει απαιτούν μεγάλη προσοχή, ετοιμότητα αλλά και σωστή πληροφόρηση ώστε να μπορέσουμε να επιτελέσουμε το έργο μας απερίσπαστοι και με υπευθυνότητα. Ως εκ τούτου, ακούσαμε με προσοχή τα στελέχη του υπουργείου, ώστε να μπορέσουμε εν συνεχεία να σας ενημερώσουμε, αλλά και να εξετάσουμε σε βάθος τις αλλαγές που προωθούνται, ώστε να εκφράσουμε όπου είναι αναγκαίο τις επιφυλάξεις και ενστάσεις μας.

Στην παρουσίαση λοιπόν, αρχικά τονίστηκε τόσο η θεσμική σπουδαιότητα, όσο και η ουσιαστική χρησιμότητα του Συμβολαιογράφου στο συγκεκριμένο έργο, εξειδικεύτηκαν τα βήματα της ανωτέρω διαδικασίας, τονίστηκε ότι ο συμβολαιογράφος συμπληρώνει την ηλεκτρονική δήλωση όπως και την αναλογική και ότι η ευθύνη του εξαντλείται στην ορθή αποτύπωση των περιγραφικών στοιχείων του ακινήτου και μόνον, όπως αυτά προκύπτουν από τους τίτλους κτήσης και τα έγγραφα που προσαρτώνται και μνημονεύονται ως προς τα περιγραφικά στοιχεία, στο συμβολαιογραφικό του έγγραφο.

Οποιαδήποτε άλλη ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο, και με αυτό το ηλεκτρονικό σύστημα όπως και μ’ αυτό που ισχύει μέχρι σήμερα, στους συμβαλλόμενους, πωλητή και αγοραστή, οι οποίοι θα οριστικοποιούν τη σχετική δήλωση μεταβίβασης αποκλειστικά και μόνον αυτοί με την δική τους έγκριση στο σύστημα υποβολής των φορολογικών δηλώσεων έχοντας κάθε ευθύνη σε οποιοδήποτε έλεγχο της υποβληθείσας δήλωσης.

Τονίζεται, ότι η πληροφορία για την πληρωμή του φόρου θα απευθύνεται μόνον στους συμβαλλόμενους, πωλητή και αγοραστή, χωρίς ο συμβολαιογράφος να έχει οιαδήποτε σχέση με τον υπολογισμό και την εξόφλησή του. Σημειώνεται ακόμα, ότι από το 2020 το καταρτισθέν συμβόλαιο για το οποίο έχει υποβληθεί η σχετική δήλωση θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά και μόνο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..

Στην ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων εκτός ΑΠΑΑ (Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτου), την ευθύνη και την επιμέλεια για την αξία της προεκτίμησης θα έχει αποκλειστικά και μόνο η αρμόδια Δ.Ο.Υ., η οποία υποχρεούται να ολοκληρώσει την προεκτίμηση εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών.

Επισημαίνεται ότι η Συντονιστική Επιτροπή θα υποβάλει τις προτάσεις της σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους σχετικά με τις περιπτώσεις της απαλλαγής της πρώτης κατοικίας, της οριστικοποίησης του φόρου που αναλογεί στη συγκεκριμένη δήλωση, καθώς και της αποζημίωσης που θα εισπράξει ο Έλληνας Συμβολαιογράφος για την ουσιαστική συμμετοχή του στη συγκεκριμένη διαδικασία.

Σημειώνεται δε, ότι επίκειται σχετική εγκύκλιος, η οποία θα αφορά την αμοιβή του συμβολαιογράφου για εργασίες που διεξάγει σήμερα για λογαριασμό του πωλητή που δεν προβλέπονται από τον Κώδικα Συμβολαιογράφων και δεν εμπεριέχονται στην σημερινή εισπραττόμενη αμοιβή.

Κατόπιν τούτου, καλό θα ήταν την επόμενη φορά που κάποιοι θα σπεύσουν, για μια ακόμη φορά, να κρίνουν και να επικρίνουν αβίαστα, ν’ αναμένουν την επίσημη ενημέρωση, προστατεύοντας έτσι όχι μόνο τους συναδέλφους αλλά και τη δική τους αξιοπιστία. Η ενημέρωση σ’ αυτούς τους προηγμένους τεχνολογικά καιρούς θα πρέπει να είναι πλήρης και επίσημη και όχι ν‘ αναλαμβάνεται αυτοβούλως από τους γνωστούς επαΐοντες του Διαδικτύου.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής 2019-Έλεγχοι ΑΑΔΕ για ΕΝΦΙΑ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ με αριθμό 2858 Β΄/5-7-2019 η με αριθμό Α.1234/28-6-2019 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα «Διενέργεια Ελέγχου για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 από τους συμβολαιογράφους ή/και από τους φύλακες μεταγραφών/προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων».

Σας πληροφορούμε ότι οι συγκεκριμένοι έλεγχοι για δικαιοπραξίες που πραγματοποιήθηκαν το έτος 2018 (και μόνο για το έτος αυτό), θα λάβουν χώρα μετά την ανάληψη καθηκόντων από το νέο Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Σταϊκούρα και τον Υφυπουργό κ. Βεσυρόπουλο και την υπογραφή από αυτούς των σχετικών εγκυκλίων. Αυτονόητο είναι, μετά και τους ελέγχους του έτους 2018 που αφορούσαν σε συμβόλαια του έτους 2017, ότι για το περιεχόμενο και τα όρια του ελέγχου θα υπάρξει σχετική συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής με τη νέα ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Μετά τη συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση της Συντονιστικής.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής 2019-Ενημέρωση για Γ.Σ. CNUE- Έκθεση ΟΟΣΑ για Ανταγωνισμό

Θέμα: Ενημέρωση για τη Γενική Συνέλευση του CNUE- Έκθεση ΟΟΣΑ για τον Ανταγωνισμό  

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Στις 20 & 21 Ιουνίου 2019, στο Saint Malo (Γαλλία), συνήλθε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του CNUE. (Συμβούλιο των Συμβολαιογραφιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), στην οποία συμμετείχαν οι Πρόεδροι και  εκπρόσωποι  των Εθνικών Συμβολαιογραφιών των 23 χωρών μελών του CNUE,  και ως παρατηρητές οι εκπρόσωποι των συμβολαιογραφιών της Σερβίας, της Τουρκίας και της Βόρειας Μακεδονίας.

Πριν από τη Γενική Συνέλευση, συνεδρίασαν:

1)η ομάδα εργασίας με θέματα α) ανταγωνισμός και κανονιστικό πλαίσιο με υποενότητα το τι συμβαίνει με τον ανταγωνισμό στις χώρες, που ακολουθούν το αγγλοσαξονικό δίκαιο και β) αναφορές από ευρωπαϊκές συμβολαιογραφίες, στις οποίες γίνονται νομικές διεργασίες σχετικά με τον ανταγωνισμό και την απελευθέρωση του επαγγέλματος σε εθνικό επίπεδο και

2)η ομάδα εργασίας με θέματα α) την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στην άσκηση της συμβολαιογραφίας και β)  εμπειρίες των εθνικών Συλλόγων σε αναφορά με νέες τεχνολογικές λύσεις.

Στα θέματα της Γενικής Συνέλευσης του CNUE μεταξύ των άλλων συμπεριλαμβάνονταν:

Α) η έγκριση του ισολογισμού του έτους 2018, Β) η έγκριση του προσχεδίου του προϋπολογισμού για το 2020 (έτος Προεδρίας της ελληνικής συμβολαιογραφίας) και Γ) αναδιοργάνωση των ομάδων εργασίας του CNUE.

Ειδικότερα στην ενότητα “νομοθετικά και πολιτικά ζητήματα” της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν α) το θέμα του δημοσίου εγγράφου και αποφασίστηκε να καταρτισθεί σχετική μελέτη για το ψηφιακό δημόσιο έγγραφο και για την δημιουργία και χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων από τους Συλλόγους – μέλη και αναφέρθηκε ως παράδειγμα η ηλεκτρονική πλατφόρμα πλειστηριασμών στην Ελλάδα και η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το ξέπλυμα χρήματος στην Ισπανία, β) η ανάπτυξη σχεδίου δράσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η θέσπιση ενός κοινού πλαισίου για την ανάλυση κινδύνου και γ) η έγκριση σχεδίου δράσης για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και την ανάπτυξη δράσεων για την ευαισθητοποίηση και κατάρτιση των στελεχών των Συλλόγων και των συμβολαιογράφων στην προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Στον τομέα επικοινωνίας του CNUE αναφέρθηκαν

α) οι επαφές Γαλλικής-Ελληνικής και Ουγγρικής συμβολαιογραφίας με τα νέα όργανα του Ευρωκοινοβουλίου, β) η μελέτη Ιταλίας-Βελγίου-Γαλλίας με τίτλο «Βαρόμετρο ακινήτων» και γ) η προετοιμασία έκθεσης ιστορικών συμβολαιογραφικών πράξεων, που θα πραγματοποιηθεί στο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο τον Νοέμβριο του 2019.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η ανακοίνωση του Προέδρου της Γερμανικής συμβολαιογραφίας Jens Borman, σχετικά με την έκθεση του ΟΟΣΑ για τον ανταγωνισμό και την απελευθέρωση των επαγγελμάτων. Ο Γερμανός Πρόεδρος ανέφερε ότι ναι μεν , στην έκθεση αυτή συμπεριελήφθη και το συμβολαιογραφικό επάγγελμα αλλά κατόπιν των σχετικών επαφών της Ισπανικής – Γερμανικής και Ελληνικής συμβολαιογραφίας με τους εκπροσώπους του ΟΟΣΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ως άνω έκθεση του ΟΟΣΑ συμπεριλήφθηκε η ειδική και εξαιρετικά σημαντική αναφορά- μνεία ότι σε μερικές χώρες οι συμβολαιογράφοι δεν ασκούν ανεξάρτητο- ελεύθερο επάγγελμα με την στενή έννοια του όρου. Στις χώρες αυτές οι συμβολαιογράφοι ασκούν το επάγγελμά τους σύμφωνα με τις αρχές της Λατινικής Συμβολαιογραφίας και τους έχει εκχωρηθεί από το Κράτος η άσκηση διοικητικής – Δικαστικής εξουσίας, διαδραματίζουν δε σημαίνοντα ρόλο στην ασφάλεια των συναλλαγών και εν γένει στην “αγορά” των νομικών υποθέσεων. Η ιδιαιτερότητα – διαφοροποίηση αυτή απαιτεί διαφορετική αντιμετώπιση των συμβολαιογράφων από τα λοιπά επαγγέλματα, που έχουν συμπεριληφθεί στο PMR Indicator.

Μετά την ολοκλήρωσή της η ως άνω έκθεση του ΟΟΣΑ θα κοινοποιηθεί από το προεδρείο του CNUE σε όλα τα Ευρωπαϊκά όργανα και τις επιτροπές ανταγωνισμού κάθε κράτους, στο οποίο λειτουργεί με οποιαδήποτε μορφή ο θεσμός της Συμβολαιογραφίας.

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, η επισήμανση και η αποδοχή της ιδιαιτερότητας της Λατινικής Συμβολαιογραφίας στην έκθεση του ΟΟΣΑ είναι ένα πρώτο βήμα της άμυνάς μας για την αντιμετώπιση μελλοντικών θεσμικών πλαισίων, τα οποία πιθανόν θα είναι επιζήμια για την Ελληνική συμβολαιογραφία. Είναι αυτονόητο ότι παρακολουθούμε τις εξελίξεις από κοντά, μετέχουμε και συνδιαμορφώνουμε το μελλοντικό θεσμικό πλαίσιο που θα διέπει την Ευρωπαϊκή συμβολαιογραφία με στόχο την προστασία του επαγγέλματός μας.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής 2019-Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων φορολογιών κεφαλαίου

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

          σας ενημερώνουμε ότι μετά από σχετική επικοινωνία με το Υπουργείο Οικονομικών, ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε. και η Διεύθυνση Κεφαλαίου, επιθυμούν να ενημερώσουν τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος για το θέμα της ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων φορολογιών κεφαλαίου στις 15 ή 16 Ιουλίου 2019, με προτεινόμενη ημερομηνία από την πλευρά μας τη 15/07. Μετά τη συνάντηση θα ακολουθήσει σχετική ενημέρωση. 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

 

Ανακοίνωση Συντονιστικής – Αναστολή εργασιών διακστηρίων, πλειστηριασμών κ.λπ. λόγω εκλογών 7-7-2019

ΘΕΜΑ: Βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 39979/27-6-2019 έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Τμήμα Οργάνωσης Δικαστηρίων & Υπηρεσιακής Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών), σύμφωνα με το οποίο οι εργασίες των δικαστηρίων της Χώρας αναστέλλονται από την 3η Ιουλίου 2019 έως και την 10η Ιουλίου 2019Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα αναστέλλεται και η διενέργεια πλειστηριασμών. Περαιτέρω, αναστέλλονται οι εργασίες των εμμίσθων υποθηκοφυλακείων της Χώρας κατά την 5η και την 8η Ιουλίου 2019.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής – Διαβίβαση Δελτίου Τύπου Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση δελτίου τύπου της Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος


 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Κατ’ εφαρμογή της από 6-6-2019 σχετικής απόφασης Δ.Σ., σας διαβιβάζουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, το από 3-4-2019 Δελτίο Τύπου της Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων σχετικά με θέματα λειτουργίας του Συστήματος Πληροφορικής Εθνικού Κτηματολογίου (ΣΠΕΚ).

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής 2019-Ανάρτηση αποτελεσμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Συμβολαιογράφων 2018

ΘΕΜΑ: Ανάρτηση αποτελεσμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Υποψηφίων Συμβολαιογράφων 2018


 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Αναρτώνται σήμερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τα αποτελέσματα του Εισαγωγικού Διαγωνισμού των Υποψηφίων Συμβολαιογράφων Έτους 2018, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής 2019-καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για εθνικές εκλογές

ΘΕΜΑ: Υπενθύμιση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων δικαστικών αντιπρόσωπων για τις Βουλευτικές Εκλογές της  7ης Ιουλίου 2019


 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 41/2019 Εγκυκλίου μας, σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την Εγκύκλιο 1918/12-6-2019 του Α1 Τμήματος του Αρείου Πάγου, καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων προτίμησης και εξαίρεσης δικαστικών αντιπροσώπων για τις Βουλευτικές Εκλογές της 7ης Ιουνίου 2019 είναι η Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019 (όπως και αναγράφεται επί των αιτήσεων προτίμησης και εξαίρεσης). Η αίτησή σας θα πρέπει να περιέλθει στο Σύλλογό σας το αργότερο μέχρι τις 13:00 της ιδίας ημέρας, ώστε να αποσταλεί εγκαίρως στον Άρειο Πάγο εντός του χρονικού ορίου που προσδιορίζεται στην ανωτέρω εγκύκλιό του.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής-2019-Παράταση αναστολής εργασιών Δικαστηρίων

ΘΕΜΑ: Παράταση αναστολής των εργασιών των δικαστηρίων της χώρας

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 39380/03-06-2019 έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σύμφωνα με το οποίο παρατείνεται η αναστολή εργασιών των δικαστηρίων της Χώρας για δύο εργάσιμες μέρες, δηλαδή μέχρι και τις 7 Ιουνίου 2019.

Ειδικά για τα Πρωτοδικεία και Ειρηνοδικεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης, η αναστολή εργασιών παρατείνεται μέχρι και τις 14 Ιουνίου 2019.

Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία διενέργειας των πλειστηριασμών, αναστέλλεται κατά τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής-2019-Παράταση αναστολής εργασιών Δικαστηρίων

ΘΕΜΑ: Παράταση αναστολής των εργασιών των δικαστηρίων της χώρας

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 39380/03-06-2019 έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σύμφωνα με το οποίο παρατείνεται η αναστολή εργασιών των δικαστηρίων της Χώρας για δύο εργάσιμες μέρες, δηλαδή μέχρι και τις 7 Ιουνίου 2019.

Ειδικά για τα Πρωτοδικεία και Ειρηνοδικεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης, η αναστολή εργασιών παρατείνεται μέχρι και τις 14 Ιουνίου 2019.

Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία διενέργειας των πλειστηριασμών, αναστέλλεται κατά τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας