Ανακοίνωση Συντονιστικής 29-7-2020 – Συνάντηση Προέδρου ΣΕΣΣΕ με Υπουργό Δικαιοσύνης

ΘΕΜΑ: Συνάντηση του Προέδρου της ΣΕΣΣΕ με τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σήμερα, πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης συνάντηση του Προέδρου της ΣΕΣΣΕ κ. Γεωργίου Ρούσκα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα.

Η ως άνω συνάντηση διεξήχθη στο πλαίσιο της συνεργασίας της ελληνικής συμβολαιογραφίας με το αρμόδιο για τα θέματα που την αφορούν Υπουργείο.

Συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν στους πλειστηριασμούς, τη συνδρομή της ελληνικής συμβολαιογραφίας στην αποσυμφόρηση των δικαστηρίων, την τροποποίηση του Κώδικα Συμβολαιογράφων, καθώς και τα προβλήματα που ανακύπτουν καθημερινά από τη λειτουργία των Κτηματολογικών Γραφείων και Υποθηκοφυλακείων.

Η συζήτηση διεξήχθη σε άριστο κλίμα, και τα δύο μέρη δεσμεύτηκαν, εν όψει των αλλαγών που δρομολογούνται από την ελληνική Πολιτεία και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, να επαναλάβουν παρόμοιες συναντήσεις στο άμεσο μέλλον.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής 24-7-2020 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΔΡΑΜΑΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για αναμόρφωση των δασικών χαρτών Δράμας

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, το υπ’ αριθμ. πρωτ. 8404/22-7-2020 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, με το οποίο κοινοποιείται η ταυτάριθμη Ανακοίνωση – Πρόσκληση της Διεύθυνσης Δασών Δράμας για προσκόμιση στοιχείων και εγγράφων από κάθε ενδιαφερόμενο σχετικά με την αναδιαμόρφωση των δασικών χαρτών της προαναφερθείσας περιοχής.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής 20-7-2020 – Μερική Κύρωση Δασικών Χαρτών (Θεσσαλία & Στερεά Ελλάδα)

Θέμα: «Μερική κύρωση δασικών χαρτών»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα στο παρόν το υπ’ αριθμ. πρωτ. 98088/05.07.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος που αφορά στην ενημέρωση ότι στην περιοχή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας εκδόθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με τις οποίες κυρώθηκαν μερικώς δασικοί χάρτες σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 3889/2010 όπως ισχύει:

 1. Η αριθμ. 7068/229076/21-12-2017 (ΑΔΑ: 7Η12OΡ10-43Π) (ΦΕΚ 14/Δ/2-2-2018) απόφαση Συντονιστή Α.Δ.Θ.Σ.Ε., με την οποία κυρώθηκε μερικώς ο δασικός χάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας πλην των προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. Αμπελώνας, Αργυροπουλίου , Γιάννουλης, Τυρνάβου και Φαλάνης.
 2. Η αριθμ. 4429/229114/21-12-2017 (ΑΔΑ: Ω7OΞΟΡ10-ΣΟΚ) (ΦΕΚ 30/Δ/8-2-2018) απόφαση Συντονιστή Α.Δ.Θ.Σ.Ε., με την οποία κυρώθηκε μερικώς ο δασικός χάρτης του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.
 3. Η αριθμ. οικ. 5198/229081/21-12-2017 (ΑΔΑ: 7Ξ3ΥΟΡ10-Τ49) (ΦΕΚ 25/Δ/07-02-2018) απόφαση Συντονιστή Α.Δ.Θ.Σ.Ε., με την οποία κυρώθηκε μερικώς ο δασικός χάρτης της Δημοτικής Κοινότητας Λαμιέων του Δήμου Λαμιέων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.
 4. Η αριθμ. 1782/82098/23-5-2019 (ΑΔΑ: 6ΤΖΣΟΡ10-ΠΤΨ) (ΦΕΚ 311/Δ/11-6-2019) απόφαση Συντονιστή Α.Δ.Θ.Σ.Ε., με την οποία κυρώθηκε μερικώς ο δασικός χάρτης του συνόλου της περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Τρικάλων Π.Ε. Τρικάλων.
 5. Η αριθμ. 5073/229085/21-12-2017 (ΦΕΚ Δ/54/14-2-2018) απόφαση του Συντονιστή Α.Δ.Θ.Σ.Ε., με την οποία κυρώθηκε μερικώς ο δασικός χάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας εκτός των προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α.: Αλοννήσου, Βόλου, Νέας Αγχιάλου και Σκιάθου.
 6. Η αριθμ. 181/10619/24-l-2020 (ΑΔΑ: 6ΙΖ7OΡ10-Θ63) (ΦΕΚ 109/Δ/10-3-2020) απόφαση Συντονιστή Α.Δ.Θ.Σ.Ε., με την οποία κυρώθηκε μερικώς ο δασικός χάρτης των προ­ Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. Αλοννήσου, Βόλου, Νέας Αγχιάλου και Σκιάθου των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων.
 7. Η αριθμ. 201/9053/24-1-2020 (ΑΔΑ: ΩΝΟΤΟΡ10-Ξ2Π) (ΦΕΚ 72/Δ/14-02-2020) απόφαση Συντονιστή Α.Δ.Θ.Σ.Ε., με την οποία κυρώθηκε μερικώς ο δασικός χάρτης του συνόλου της περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Καρδίτσας Π.Ε. Καρδίτσας.

Εφιστούμε την άμεση προσοχή σας στο συνημμένο έγγραφο.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής 20-7-2020 – Συνάντηση αντιπροσωπείας ΣΕΣΣΕ με στελέχη Υπ. Οικ. για δηλώσεις φορολογίας κεφαλαίου

ΘΕΜΑ: Συνάντηση αντιπροσωπείας της ΣΕΣΣΕ με στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με το σύστημα υποβολής δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι αντιπροσωπεία εκπροσώπων της Συντονιστικής Επιτροπής, αποτελούμενη από τους κ.κ. Γεώργιο Ρούσκα – Πρόεδρο, Αικατερίνη Καρακάση – Αντιπρόεδρο και τα μέλη Ιωάννη Κόνσουλα και Αναστασία Δρανδάκη, συναντήθηκε την Παρασκευή 17 Ιουλίου με στελέχη του υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να συζητηθούν τα φλέγοντα ζητήματα που αφορούν τον κλάδο.

Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκε η εφαρμογή από τους συμβολαιογράφους και τις Δ.Ο.Υ. της υπ’ αριθμ. Α.1137/2020 Απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., καθώς και θέματα που σχετίζονται με την υποβολή και τον έλεγχο των δηλώσεων, την υποδοχή αυτών από τα αρμόδια τμήματα των Δ.Ο.Υ. και την προετοιμασία του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων.

Τελικός στόχος είναι η επιτάχυνση και απλούστευση της διαδικασίας, τόσο για τους συναλλασσόμενους πολίτες, όσο και για τους συμβολαιογράφους, καθώς και η μείωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, που συνοδεύουν τις σχετικές δηλώσεις κεφαλαίου. Για το σκοπό αυτό, όπως σάς είναι ήδη γνωστό, έχει συσταθεί Ομάδα Εργασίας με συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων πλευρών.

Η συμμετοχή μας ως κλάδου στην επιτροπή δείχνει, για μια ακόμα φορά, ότι μόνο με συντονισμένη και οργανωμένη δράση, αλλά και εμπεριστατωμένη επιχειρηματολογία, μπορούμε να διεκδικήσουμε βελτίωση και ενίσχυση του ρόλου και του έργου μας και πάντα εντός θεσμικού πλαισίου.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής 26-5-2020 – Τηλεδιάσκεψη με Διοικητή ΕΦΚΑ

Θέμα: «Τηλεδιάσκεψη της ΣΕΣΣΕ με τον κ. Διοικητή του e-ΕΦΚΑ»

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι, χθες το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, όπως αυτή εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο αυτής κ. Ρούσκα και τους κ.κ. Προέδρους των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Εφετείου Θεσσαλονίκης κ. Καρακάση, Λάρισας κ. Κόνσουλα και Κέρκυρας κ. Γιαννακούρη με τον Διοικητή του ΕΦΚΑ κ. Χάλαρη. Κύριο αντικείμενο της συζήτησης ήταν το ζήτημα που προέκυψε με τη χορήγηση του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας στους ελεύθερους επαγγελματίες για τις ανέλεγκτες υποθέσεις τους. Ζητήθηκε η αποδέσμευση της έκδοσης του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας από το γεγονός του μη ελέγχου των ασφαλιστικών εισφορών των αυτοαπασχολούμενων για τα προγενέστερα του 2016 έτη, μέχρις ότου το Σύστημα του ΕΦΚΑ να είναι έτοιμο για την έκδοση του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας χωρίς το σχετικό έλεγχο. Προκειμένου να λυθεί το ζήτημα, ο αυτοαπασχολούμενος θα προσέρχεται στο αρμόδιο Τοπικό Γραφείο ή Υποκατάστημα του ΦΚΑ, στον οποίο παραπέμπεται από το έγγραφο του ΕΦΚΑ (efka.gov.gr), προκειμένου να γίνει τυπικός έλεγχος για τυχόν οφειλές του και στη συνέχεια, θα εκδίδεται από το Σύστημα του e-ΕΦΚΑ Ηλεκτρονικό Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας που θα φέρει τη μηχανογραφική αποτύπωση της υπογραφής του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ και μόνον σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής θα εκδίδεται κατά παρούσα χρονική περίοδο Χειρόγραφη Βεβαίωση Οφειλής.

Σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ, ο κανόνας είναι, ότι το Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας εκδίδεται μόνον ηλεκτρονικά και φέρει τη μηχανογραφική αποτύπωση της υπογραφής του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής 22-5-2020 – Μερική Κύρωση Δασικών Χαρτών Θεσπρωτίας

Θέμα: «Μερική κύρωση δασικών χαρτών»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα στο παρόν το υπ’ αριθ. Πρωτ. 50312/12.05.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Θεσπρωτίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας που αφορά στην ενημέρωση για την απόφαση μερικής κύρωσης δασικού χάρτη σύμφωνα με το άρθρο 17 Ν.3889/2010 της Δημοτικής Κοινότητας Ηγουμενίτσας (προ-Καποδιστριακός ΟΤΑ Ηγουμενίτσας), Δήμου Ηγουμενίτσας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.

Εφιστούμε την άμεση προσοχή σας στο συνημμένο έγγραφο.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής 18-5-2020 – Λειτουργία Ειρηνοδικείων Μαραθώνα, Ιλίου, Ελευσίνας, Περιστερίου & Σαλαμίνας

ΘΕΜΑ: «Ανακοινώσεις για την λειτουργία των Ειρηνοδικείων Μαραθώνα, Ιλίου, Ελευσίνας, Περιστερίου και Σαλαμίνας»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας επισυνάπτουμε τα έγγραφα των Ειρηνοδικείων Μαραθώνα, Ιλίου, Ελευσίνας, Περιστερίου και Σαλαμίνας, όπως αυτά αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, για τον τρόπο λειτουργίας τους εν όψει της σταδιακής επαναλειτουργίας των Δικαστηρίων της Χώρας.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής 18-5-2020 – Λειτουργία Ειρηνοδικείου Αθηνών από 16-5-2020

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση του Ειρηνοδικείου Αθηνών για τον τρόπο λειτουργίας του από 16.05.2020»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας επισυνάπτουμε το έγγραφο του Ειρηνοδικείου Αθηνών, όπως αυτό αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, για τον τρόπο λειτουργίας του από 16.05.2020 εν όψει της επαναλειτουργίας των Δικαστηρίων της Χώρας.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής 18-5-2020 – Λειτουργία Πρωτοδικείου Αθηνών από 18-5-2020

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση του Πρωτοδικείου Αθηνών για τον τρόπο λειτουργίας του από 18.05.2020»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας επισυνάπτουμε το έγγραφο του Πρωτοδικείου Αθηνών, όπως αυτό αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, για τον τρόπο λειτουργίας του από 18.05.2020 εν όψει της επαναλειτουργίας των Δικαστηρίων της Χώρας.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής 18-5-2020 – Αναστολή λειτουργίας δικαστηρίων από 16-5-2020 έως και 31-5-2020

ΘΕΜΑ: «Επιβολή του μέτρου της εν μέρει προσωρινής αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 16.5.2020 έως και 31.5.2020 και επιβολή του μέτρου της εν μέρει προσωρινής αναστολής λειτουργίας της Εθνική Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για το χρονικό διάστημα από 16.5.2020 έως και 1.6.2020 και τρόπος επαναλειτουργίας της από τις 2.6.2020»

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Με την συνημμένη στην παρούσα υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 30340/15.05.2020 απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Προστασίας του Πολίτη – Εθνικής Άμυνας – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – Δικαιοσύνης – Εσωτερικών (Β’ 1857) αποφασίστηκε η επιβολή του μέτρου της εν μέρει προσωρινής αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 16.5.2020 έως και 31.5.2020 και επιβολή του μέτρου της εν μέρει προσωρινής αναστολής λειτουργίας της Εθνική Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για το χρονικό διάστημα από 16.5.2020 έως και 1.6.2020 και τρόπος επαναλειτουργίας της από τις 2.6.2020.

Μεταξύ άλλων στο άρθρο τέταρτο αυτής, αποφασίστηκε:

 1. Από το Σάββατο, 16 Μαΐου 2020 έως και την Κυριακή, 31 Μαΐου 2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 13.5.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 τη συνέχιση της αναστολής:

α) των δικών ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων,

β) των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, καθώς και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων,

γ) των, κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης και της διενέργειας πλειστηριασμών.

 1. Εξαιρούνται από την εφαρμογή της παρ. 1:

α) Οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση κατά τα άρθρα 737, 738 ΚΠολΔ (π.δ. 503/1985, Α’ 182), Ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατ’ άρθρο 738Α ΚΠολΔ, τις ανακλήσεις αυτών, καθώς και τις σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ.

β) Η χορήγηση και ανάκληση προσωρινών διαταγών, οι οποίες γίνονται χωρίς κλήτευση του αντιδίκου. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της υπόθεσης, παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση του Προέδρου Υπηρεσίας, ο οποίος ορίζει τη διάρκεια της παράτασης των προσωρινών διαταγών.

γ) Η εκδίκαση αυτόφωρων πλημμελημάτων, εφόσον αφορά κατηγορούμενο που κρατείται δυνάμει των διατάξεων περί αυτόφωρης διαδικασίας.

δ) Η κλήρωση των ενόρκων και η έναρξη της συνόδου των Μικτών Ορκωτών Δικαστηρίων και Μικτών Ορκωτών Εφετείων, εφόσον κατά τη σύνοδο είναι προσδιορισμένες προς εκδίκαση υποθέσεις που εμπίπτουν στις κατωτέρω περιπτώσεις ε’ και στ’, καθώς και η κλήρωση των συνθέσεων για την εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων και των υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων σε όσα δικαστήρια της χώρας προβλέπεται τέτοια κλήρωση.

ε) Η εκδίκαση κακουργημάτων για τους προσωρινά κρατούμενους κατηγορουμένους, των οποίων συμπληρώνεται κατά περίπτωση το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης.

στ) Οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.1.2021. Το δικαστήριο αποφασίζει, κατά περίπτωση, για την εκδίκαση ή τη διακοπή αυτών.

ζ) Η δημοσίευση αποφάσεων.

 1. Για τις ποινικές δίκες που άρχισαν πριν την ημερομηνία έναρξης της αναστολής και έχουν διακοπεί για δικάσιμο εντός του χρονικού διαστήματος της αναστολής, το δικαστήριο, κατά την ορισθείσα δικάσιμο, αποφασίζει κατά περίπτωση για την εκδίκαση ή την εκ νέου διακοπή αυτών, λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω εξαιρέσεων.
 2. Επανέρχονται σε πλήρη λειτουργία οι γραμματείες των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της χώρας. Τα ειδικότερα ζητήματα που ανάγονται στην εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών τους καθώς και εκείνα που, κατά περίπτωση και κατά την κρίση του οργάνου διοίκησης εκάστης αυτών, έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, ρυθμίζονται με αποφάσεις των οργάνων διοίκησης αυτών.
 3. Οι διασκέψεις καθώς και η διεκπεραίωση οποιασδήποτε ενέργειας, που αφορά τη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών και των εισαγγελιών γίνονται, εφόσον είναι εφικτό, εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογικών μέσων. Προς διευκόλυνση της ενημέρωσης διαδίκων, μαρτύρων και συνηγόρων, η κατά την περ. στ’ της παρ. 2 και την παρ. 3 διακοπή της δίκης και ο ορισμός νέας δικασίμου γνωστοποιούνται από τον γραμματέα της έδρας στον Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας του Δικαστηρίου και, αν το Δικαστήριο διαθέτει ιστοσελίδα, αναρτάται και σε αυτήν.
 4. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται και στα στρατιωτικά δικαστήρια και εισαγγελίες της χώρας.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας