ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Το πρώτο εδάφιο της περ. Β΄ του άρθρου 20 Ν. 4251/2014, όπως είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 226 Ν.4635/2019 (Α΄167), έθετε ως χρόνο εξόφλησης της αξίας του ακινήτου την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου (χωρίς δηλαδή να αναγράφει «έως και την υπογραφή του αντίστοιχου οριστικού συμβολαίου και/ή της συμβολαιογραφικής πράξης εξόφλησης»), με αποτέλεσμα ουσιαστικά να αποκλείονται από την υπαγωγή στο πρόγραμμα «golden visa», οι αγοραπωλησίες με πίστωση τιμήματος κατά την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου και εξόφληση αυτού με συμβολαιογραφική πράξη εξόφλησης.

Προκειμένου να επιλυθεί το σοβαρό αυτό ζήτημα, η Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος απέστειλε προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής την συνημμένη στο παρόν υπ’ αριθ. Πρωτ. 527/12.12.2019 επιστολή της, περιγράφοντας το πρόβλημα και προτείνοντας την τροποποίηση της εν λόγω διάταξης.

Με το άρθρο 38 παρ. 2 Ν.4686/2020 (Α΄96) τροποποιήθηκε η εν λόγω διάταξη συμπεριλαμβάνοντας και την περίπτωση του πιστούμενου τιμήματος και η οποία διαμορφώθηκε ως εξής:

«2. Η ελάχιστη αξία της ακίνητης περιουσίας κατά τον χρόνο κτήσης της, καθώς και το συνολικό συμβατικό μίσθωμα των μισθώσεων ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών κατοικιών του παρόντος άρθρου, όπως προκύπτει από τις συμβολαιογραφικές πράξεις μεταβίβασης και, σε περίπτωση που τελούν υπό αίρεση της καταβολής πιστούμενου τιμήματος, από τις αντίστοιχες νόμιμα μεταγεγραμμένες συμβολαιογραφικές πράξεις εξόφλησης και άρσης διαλυτικής αίρεσης, ή τις συμβάσεις μίσθωσης, αντίστοιχα, καθορίζεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ και πρέπει να έχει καταβληθεί ολοσχερώς πριν την υποβολή του αιτήματος για τη χορήγηση της μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή».

Επιπλέον, σχετικά με τον τύπο και το περιεχόμενο της βεβαίωσης του έκτου εδαφίου της περ. 2 της παρ. Β του άρθρου 20 του ν. 4251/2014 σας επισυνάπτουμε την αρχική πρόταση των συναρμοδίων Υπουργών. Το τελικό περιεχόμενό της, μετά και τις παρεμβάσεις του Συλλόγου μας, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄ 4483, και σας απεστάλη χθες με την υπ’ αριθ. Πρωτ. 1444 ανακοίνωση του Συλλόγου μας.

Με τιμή,

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής-Τηλεδιάσκεψη με “Ελληνικό Κτηματολόγιο”-28.9.2020

 

ΘΕΜΑ: «Τηλεδιάσκεψη με ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι χθες το απόγευμα πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη μεταξύ της ΣΕΣΣΕ και του Γενικού Διευθυντή του Φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ κ. Στέφανου Κοτσώλη. Εκ μέρους της ΣΕΣΣΕ συμμετείχαν ο Πρόεδρος κ. Ρούσκας, η Αντιπρόεδρος κα Καρακάση και ο Γραμματέας κ. Χαλκίδης.

Στην τηλεδιάσκεψη συζητήθηκαν και αναμένονται άμεσες ανακοινώσεις του Φορέα στα εξής θέματα:

1) στην ηλεκτρονική υποβολή από τους συμβολαιογράφους των εγγραπτέων πράξεων στα Κτηματολογικά Γραφεία που λειτουργεί ο Φορέας,

2) στην έκδοση από τον συμβολαιογράφο απομακρυσμένα ηλεκτρονικών πιστοποιητικών (αποσπάσματα, φύλλα κ.α.) από τα κτηματολογικά στοιχεία των Γραφείων που λειτουργεί ο Φορέας,

3) στην πρόσβαση των συμβολαιογράφων μέσω θέασης στα κτηματολογικά στοιχεία του συνόλου των Κτηματολογικών Γραφείων της Χώρας.

Θα ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

 

Ανακοίνωση Συντονιστικής 28-9-2020 – Κοινοποίηση εγγράφων ΣΕΣΣΕ προς Υπουργό Περιβάλλοντος σχετικά με αυθαίρετα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση εγγράφων ΣΕΣΣΕ προς Υπουργό Περιβάλλοντος σχετικά με αυθαίρετα

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε, προς ενημέρωσή σας, δύο έγγραφα που απεύθυνε η Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη, σχετικά με τα αυθαίρετα κτίσματα, και συγκεκριμένα:

α) το υπ’ αριθμ. πρωτ. 375/21-9-2020 αίτημα για τροποποίηση του άρθρ. 102 παρ. 1 Ν. 4495/2017 σχετικά με τη σύνδεση της ταυτότητας κτιρίου με την επέλευση των συνεπειών της υπαγωγής στις διατάξεις για την αναστολή επιβολής κυρώσεων

και β) το υπ’ αριθμ. πρωτ. 380/25-9-2020 έγγραφο σχετικά με τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη ρύθμιση του άρθρ. 51 Ν. 4710/2020, τα οποία αφορούν σε ακίνητα που αποκτώνται από πλειστηριασμό ή κληρονομία, καθώς και ακίνητα που υπήχθησαν για αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης κατηγορίας 1-4, αλλά εκ των υστέρων προέκυψε ότι υπάγονται στην κατηγορία 5.

      Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής 18-9-2020 – Κανόνες τήρησης αποστάσεων και καθεστώς λειτουργίας (Κτηματολόγιο)

ΘΕΜΑ: Κανόνες τήρησης αποστάσεων και καθεστώς λειτουργίας, για το χρονικό διάστημα από 16.9.2020 έως και 31.10.2020, των έμμισθων, άμισθων υποθηκοφυλακείων, των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κώ-Λέρου, των κτηματολογικών γραφείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και των κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων του Φορέα “Ελληνικό Κτηματολόγιο”, στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊου COVID-19

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στο τεύχος Β΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, με αριθμό φύλλου 3877, στις 11.9.2020 η συνημμένη στην παρούσα με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.55160/11.9.2020 Κ.Υ.Α. με θέμα «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και καθεστώς λειτουργίας, για το χρονικό διάστημα από 16.9.2020 έως και 31.10.2020, των έμμισθων, άμισθων υποθηκοφυλακείων, των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω-Λέρου, των κτηματολογικών γραφείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και των κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων του Φορέα “Ελληνικό Κτηματολόγιο”, στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊου COVID-19».

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής 4-8-2020 – Ανάρτηση θεμάτων Πανελληνίων Εισαγωγικών Διαγωνισμών Υποψηφίων Συμβολαιογράφων ετών 2006 – 2018

ΘΕΜΑ: Ανάρτηση θεμάτων και απαντήσεων επ’ αυτών των Πανελληνίων Εισαγωγικών Διαγωνισμών Υποψηφίων Συμβολαιογράφων ετών 2006 – 2018

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε, ότι κατόπιν συνεργασίας της Αντιπροέδρου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου και Δωδεκανήσου, κ. Ελένης Κοντογεώργου, με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του Υπουργείου τα θέματα και οι απαντήσεις επ’ αυτών των Πανελληνίων Εισαγωγικών Διαγωνισμών Υποψηφίων Συμβολαιογράφων ετών 2006 – 2018. Σχετική ανάρτηση θα γίνει προσεχώς και στον ιστότοπο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου και Δωδεκανήσου.

Η σελίδα ανάρτησης των θεμάτων είναι: http://ministryofjustice.gr/?p=5620.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής 3-9-2020- Αναμένεται τρίτος γύρος αιτήσεων για επιστρεπτέα προκαταβολή

ΘΕΜΑ: Αναμένεται τρίτος γύρος αιτήσεων για επιστρεπτέα προκαταβολή

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στα πλαίσια των μέτρων ενίσχυσης των επιχειρήσεων, που αναμένονται εντός του επομένου χρονικού διαστήματος, έχει ανακοινωθεί και τρίτος γύρος αιτήσεων για την επιστρεπτέα προκαταβολή, χωρίς όμως να έχει δημοσιευθεί επισήμως με νόμο.

Για όσους δεν γνωρίζουν, η επιστρεπτέα προκαταβολή αφορά επί της ουσίας ένα δάνειο από το κράτος για τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τον κορωνοϊό COVID-19, το οποίο προβλέπει χαμηλό επιτόκιο και περίοδο χάριτος έως τις 31/12/2021.

Αναφέρεται ανεπίσημα, ότι αίτηση δικαιούνται να υποβάλλουν όλες οι επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής και ανεξαρτήτως κλάδου, που έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα,  με ή χωρίς προσωπικό.

Η αίτηση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος λήψης της ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής πραγματοποιείται στην πλατφόρμα  mybusinesssupport (www.aade.gr/mybusinesssupport).

Φυσικά, για να εγκριθεί η αίτηση που θα υποβάλλει η επιχείρηση, θα πρέπει να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις, οι οποίες έχουν κυρίως να κάνουν με τη μείωση των ακαθάριστων εσόδων της τους τελευταίους μήνες, σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Κύρια δέσμευση της επιχείρησης κατά τους δύο πρώτους γύρους αιτήσεων ήταν η επιχείρηση, που θα λάβει την ενίσχυση, να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό εργαζομένων έως τις 31/10/2020.

Για τον τρίτο γύρο, θα πρέπει να δημοσιευθεί ο αντίστοιχος νόμος, προκειμένου να ενημερωθείτε για τις δεσμεύσεις που απαιτούνται για τη λήψη της ενίσχυσης.

Η διαδικασία που ακολουθείται για την αίτηση είναι, πρώτα η συμπλήρωση των οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης που ζητούνται και στη συνέχεια, η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δηλώνοντας και αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (IBAN). Τα στοιχεία αυτά επεξεργάζεται η Α.Α.Δ.Ε. και εφ’ όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, μετά την αίτηση για τη χορήγηση της ενίσχυσης, το ποσό αυτό πιστώνεται στο λογαριασμό του δικαιούχου. Τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει οπωσδήποτε να επαληθεύονται από τις δηλώσεις Φ.Π.Α. και Εισοδήματος στις χρήσεις που αντιστοιχούν, όταν αυτές υποβληθούν.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής 2020-Μον.τροποπ. σύστασις-αρ.98-Ν.4495-2017-διαβούλευση

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση άρ.98 Ν.4495/2017 – Ειδική μνεία για την τροποποίηση οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας σε περιπτώσεις επέκτασης ή απομείωσης επιφάνειας οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Ένα πάγιο αίτημα της ελληνικής συμβολαιογραφίας που αφορά στο ζήτημα της δυνατότητας μονομερούς τροποποίησης σύστασης οριζοντίων και καθέτων ιδιοκτησιών μετά από τακτοποίηση φαίνεται ότι υλοποιείται.

Συγκεκριμένα στο σ/ν του Υπουργείου Περιβάλλοντός και Ενέργειας με τίτλο «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής νομοθεσίας» που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση (http://www.opengov.gr/minenv/?p=10910) εισάγονται, μεταξύ άλλων, ρυθμίσεις που αφορούν σε ζητήματα οριζοντίων και καθέτων ιδιοκτησιών.

Ειδικότερα με το άρ.63 του σ/ν αντικαθίστανται οι παρ. 4, 7 και 9 του άρθρου 98 του ν. 4495/2017 (Ρυθμίσεις του ν.δ. 1024/1971 και του ν. 3741/1929).

Ακολουθεί πίνακας με τις τροποποιούμενες διατάξεις του άρ.98 Ν.4495/2017 σύμφωνα με το κείμενο του σ/ν της διαβούλευσης:

σ/ν «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής νομοθεσίας» Ν.4495/2017 ως ισχύει
Άρθρο 63 – Ζητήματα κάθετων και οριζόντιων ιδιοκτησιών

Οι παρ. 4, 7 και 9 του άρθρου 98 του ν. 4495/2017 αντικαθίστανται και το άρθρο 98 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 98 Ρυθμίσεις του ν.δ. 1024/1971 (Α’ 232) και του ν. 3741/1929

1. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 1024/1971 εφαρμόζονται και επί γηπέδων, που κείνται εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισμών και ανήκουν σε έναν ή πλείονες ιδιοκτήτες, επί των οποίων έχουν ανεγερθεί μέχρι τις 28.7.2011 οικοδομήματα νομίμως ανεγερθέντα ή αυθαίρετα, υπαγόμενα στις διατάξεις του παρόντος, με την επιφύλαξη των οριζομένων στις διατάξεις του άρθρου 89 του παρόντος. Υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις επιτρέπεται η σύνταξη και υπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων σύστασης διηρημένων ιδιοκτησιών επί των ανωτέρω γηπέδων και η μεταγραφή αυτών στα βιβλία μεταγραφών ή η καταχώριση στα κτηματολογικά γραφεία. Υπό τις ίδιες ανωτέρω προϋποθέσεις θεωρούνται εξ υπαρχής έγκυρες και ισχυρές συστάσεις διαιρεμένων ιδιοκτησιών, οι οποίες έχουν συσταθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος και δεν έχουν κηρυχθεί άκυρες με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Η ανέγερση των οικοδομών μέχρι τις 28.7.2011 αποδεικνύεται από αεροφωτογραφίες που έχουν ληφθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή και βεβαιώνεται από το μηχανικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

2. Συνιδιοκτήτες τουλάχιστο κατά 65% του γηπέδου επί του οποίου έχουν ανεγερθεί αυτοτελή οικοδομήματα, με την επιφύλαξη της παρ. 1, μπορούν να ζητήσουν με αγωγή τη σύσταση διηρημένων ιδιοκτησιών, σύμφωνα την έννοια του άρθρου 1 της παρ. 1 του ν.δ. 1024/1971.

Προς τούτο, καταθέτουν για τη σύνταξη σχετικής πράξης:

α) τοπογραφικό διάγραμμα του γηπέδου επί του οποίου αποτυπώνεται το περίγραμμα των υφιστάμενων οικοδομημάτων,

β) σχέδιο της σύστασης διηρημένων ιδιοκτησιών και κανονισμού σχέσης συνιδιοκτητών με περιγραφή των ιδιοκτησιών που θα δημιουργηθούν,

γ) σχέδιο διανομής των διηρημένων ιδιοκτησιών, στο οποίο προβλέπεται η περιερχόμενη σε όλους τους συνιδιοκτήτες διηρημένη ιδιοκτησία,

δ) κάτοψη των υφισταμένων οικοδομημάτων,

ε) πίνακα κατανομής των ποσοστών εξ αδιαιρέτου του κοινού γηπέδου στις χωριστές ιδιοκτησίες που θα δημιουργηθούν, με μνεία της αναλογίας των κοινοχρήστων δαπανών που θα βαρύνει κάθε χωριστή ιδιοκτησία,

στ) έκθεση σχετικά με την αξία κάθε ιδιοκτησίας που θα περιέλθει στους συγκυρίους, συνολικά και για κάθε συγκύριο χωριστά,

ζ) πιστοποιητικό ιδιοκτησίας και βαρών του ακινήτου. Η αγωγή εγείρεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου της τοποθεσίας του γηπέδου και εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν. 1562/1985 (Α’ 150).

3. Με π.δ., που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μπορεί να εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 1024/1971 (Α’ 232) επί γηπέδων κειμένων εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισμών, ανεξαρτήτως αν έχουν ανεγερθεί οικοδομήματα μέχρι τις 28.7.2011, εφόσον επιτρέπεται η διάσπαση όγκου του κτιρίου. Με το π.δ. μπορεί να καθορίζονται:

α) οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις, καθώς και οι περιπτώσεις ειδικών περιοχών στις οποίες δεν εφαρμόζεται η παρούσα διάταξη

β) η απαγόρευση οποιασδήποτε οικοδομικής εργασίας περίφραξης ή κατασκευής στο όριο των τμημάτων αποκλειστικής χρήσης, καθώς και η καταγραφή των επιτρεπόμενων κατασκευών και οικοδομικών εργασιών,

γ) η μείωση του συντελεστή δόμησης αναλόγως της απόστασης των τμημάτων των κτιρίων που δημιουργούνται από τη διάσπαση,

δ) οι όροι δόμησης των ακινήτων που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, αν υφίσταται υπόλοιπο συντελεστή δόμησης.

4. Συγκύριοι εξ αδιαιρέτου σε οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, ή σε κτίσμα χωρίς σύσταση οροφοκτησίας εντός σχεδίου πόλεως, ανεξαρτήτως ποσοστού συγκυριότητας, αυθαίρετων κτισμάτων ή νόμιμων κτισμάτων με αυθαίρετες μικρές παραβάσεις ή αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης μπορούν να ζητούν την υπαγωγή τους στις ρυθμίσεις του παρόντος κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 99 επ. ανεξαρτήτως της σύμφωνης γνώμης των λοιπών εξ αδιαιρέτου συγκυρίων. Υπόχρεος προς καταβολή του παραβόλου υπαγωγής και των αναλογούντων προστίμων είναι ο δηλών την αυθαιρεσία συγκύριος, ο οποίος διατηρεί τα εκ του νόμου αναγωγικά του δικαιώματα έναντι των λοιπών συγκυριών. Σε κάθε περίπτωση, οι λοιποί συνιδιοκτήτες μπορούν να αποπληρώνουν τις ορισθείσες δόσεις των αναλογούντων προστίμων αυτοβούλως, σύμφωνα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας τους, ύστερα από σχετική έγγραφη ή ηλεκτρονική δήλωσή τους.

5. Ειδικώς στις περιπτώσεις οριζόντιας ιδιοκτησίας με παραβάσεις που αφορούν την επέκταση αυτής καθ’ ύψος ή κατά πλάτος (οριζόντιας) και την κατάληψη κοινοχρήστου ή κοινοκτήτου χώρου, είναι δυνατή η υπαγωγή αυτών στον παρόντα, χωρίς τη συναίνεση των λοιπών συνιδιοκτητών, μόνο στις εξής περιπτώσεις:

α) όταν η αυθαίρετη επέκταση υφίσταται από την ανέγερση-κατασκευή της οικοδομής ή

β) όταν η ίδια αυθαίρετη επέκταση υφίσταται σε όλους τους ορόφους της οικοδομής.

6. Για την υπαγωγή των ανωτέρω περιπτώσεων στις ρυθμίσεις του παρόντος, απαιτείται, κατά περίπτωση, επιπλέον των υπόλοιπων δικαιολογητικών που ορίζονται στο άρθρο 99:

α) υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη της οριζόντιας ιδιοκτησίας ότι η οριζόντια ιδιοκτησία του έχει επεκταθεί καταλάβει κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο από τον χρόνο ανέγερσης κατασκευής της όλης οικοδομής,

β) βεβαίωση μηχανικού ότι η ίδια αυθαίρετη επέκταση υφίσταται σε όλους τους ορόφους της οριζόντιας ιδιοκτησίας.

7. Μετά την υπαγωγή στις ρυθμίσεις του παρόντος και εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις των περ. α και β της παρ. 5 ή εφόσον η αυθαίρετη επέκταση ή απομείωση οριζοντίου ή καθέτου ιδιοκτησίας και κτιρίων εν σειρά που αποτελούν οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες ευρισκόμενες εντός οικοπέδων, τμημάτων οικοπέδων ή αγροτεμαχίων υφίσταται από την ανέγερση – κατασκευή της οικοδομής και συντελείται εντός νομίμου όγκου του κτιρίου ή σε νόμιμη ή μη υπόγεια στάθμη, ο ιδιοκτήτης έχει δικαίωμα να προβαίνει μονομερώς σε συμβολαιογραφική πράξη τροποποίησης της πράξης σύστασης οριζόντιας ή καθέτου ιδιοκτησίας, προκειμένου να ενσωματώσει τον υπαγόμενο στις διατάξεις του παρόντος χώρο στην οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία του ή να τον εξαιρέσει από αυτή. Στην περίπτωση αυτή η σύμφωνη γνώμη του συνόλου των συνιδιοκτητών τεκμαίρεται.

Η παρούσα εφαρμόζεται αναλόγως και σε περιπτώσεις που η ίδια αυθαίρετη κατασκευή υφίσταται σε όλους τους ορόφους και δεν είναι από κατασκευής.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή του παρόντος, σε περίπτωση που δεν συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις των περ. α και β της παρ. 5, είναι η παρέλευση δεκαετίας από την τέλεση της αυθαιρεσίας μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και η μη έκδοση ί αμετάκλητης δικαστικής απόφασης που να διατάσσει την κατεδάφιση.

8. Επί αυθαίρετων κατασκευών ή αυθαίρετων αλλαγών χρήσης που έχουν εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε οριζόντια ή κάθετη συνιδιοκτησία και εντός τμημάτων αποκλειστικής χρήσης αυτών, εφόσον κατά τη σύσταση διηρημένων ιδιοκτησιών έχουν αποδοθεί στους δικαιούχους ως αποκλειστική χρήση, για την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος δεν απαιτείται συναίνεση των λοιπών συνιδιοκτητών. Ειδικώς, όταν αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσης, που εξυπηρετούν τη συνιδιοκτησία έχουν εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε παράρτημα οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, ο ιδιοκτήτης έχει δικαίωμα να προβαίνει μονομερώς σε συμβολαιογραφική πράξη τροποποίησης της πράξης σύστασης οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, προκειμένου το παράρτημα να αποκτήσει το χαρακτήρα κοινόχρηστου και κοινόκτητου χώρου της συνιδιοκτησίας. Στην περίπτωση αυτή η σύμφωνη γνώμη του συνόλου των συνιδιοκτητών τεκμαίρεται.

9. Πλην των περιπτώσεων της παρ. 8, υπόχρεος για την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών ή αλλαγών χρήσης επί κοινοχρήστων ή κοινοκτήτων μερών της οικοδομής είναι ο ιδιοκτήτης που τους ιδιοχρησιμοποιεί και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του (51%) των λοιπών συνιδιοκτητών της οικοδομής. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται η διαδικασία υπαγωγής στον παρόντα νόμο των αυθαίρετων κατασκευών ή αλλαγών χρήσης επί κοινοχρήστων ή κοινοκτήτων μερών της οικοδομής που δεν έχουν απωλέσει την κοινόχρηστη χρήση, ο επιμερισμός του ενιαίου ειδικού προστίμου και των λοιπών δαπανών μεταξύ των συνιδιοκτητών και κάθε άλλη αναγκαίο ειδικότερο ζήτημα».

 

 

Άρθρο 98 – Ρυθμίσεις του ν.δ. 1024/1971 και του ν. 3741/1929

1. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 1024/1971 εφαρμόζονται και επί γηπέδων, που κείνται εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισμών και ανήκουν σε έναν ή πλείονες ιδιοκτήτες, επί των οποίων έχουν ανεγερθεί μέχρι τις 28.7.2011 οικοδομήματα νομίμως ανεγερθέντα ή αυθαίρετα, υπαγόμενα στις διατάξεις του παρόντος, με την επιφύλαξη των οριζομένων στις διατάξεις του άρθρου 89 του παρόντος. Υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις επιτρέπεται η σύνταξη και υπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων σύστασης διηρημένων ιδιοκτησιών επί των ανωτέρω γηπέδων και η μεταγραφή αυτών στα βιβλία μεταγραφών ή η καταχώριση στα κτηματολογικά γραφεία. Υπό τις ίδιες ανωτέρω προϋποθέσεις θεωρούνται εξ υπαρχής έγκυρες και ισχυρές συστάσεις διαιρεμένων ιδιοκτησιών, οι οποίες έχουν συσταθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος και δεν έχουν κηρυχθεί άκυρες με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Η ανέγερση των οικοδομών μέχρι τις 28.7.2011 αποδεικνύεται από αεροφωτογραφίες που έχουν ληφθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή και βεβαιώνεται από το μηχανικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

2. Συνιδιοκτήτες τουλάχιστο κατά 65% του γηπέδου επί του οποίου έχουν ανεγερθεί αυτοτελή οικοδομήματα, με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, μπορούν να ζητήσουν με αγωγή τη σύσταση διηρημένων ιδιοκτησιών, σύμφωνα την έννοια του άρθρου 1 της παρ. 1 του ν.δ. 1024/1971. Προς τούτο, καταθέτουν για τη σύνταξη σχετικής πράξης:

α) τοπογραφικό διάγραμμα του γηπέδου επί του οποίου αποτυπώνεται το περίγραμμα των υφιστάμενων οικοδομημάτων,

β) σχέδιο της σύστασης διηρημένων ιδιοκτησιών και κανονισμού σχέσης συνιδιοκτητών με περιγραφή των ιδιοκτησιών που θα δημιουργηθούν,

γ) σχέδιο διανομής των διηρημένων ιδιοκτησιών, στο οποίο προβλέπεται η περιερχόμενη σε όλους τους συνιδιοκτήτες διηρημένη ιδιοκτησία,

δ) κάτοψη των υφισταμένων οικοδομημάτων,

ε) πίνακα κατανομής των ποσοστών εξ αδιαιρέτου του κοινού γηπέδου στις χωριστές ιδιοκτησίες που θα δημιουργηθούν, με μνεία της αναλογίας των κοινοχρήστων δαπανών που θα βαρύνει κάθε χωριστή ιδιοκτησία,

στ) έκθεση σχετικά με την αξία κάθε ιδιοκτησίας που θα περιέλθει στους συγκυρίους, συνολικά και για κάθε συγκύριο χωριστά,

ζ) πιστοποιητικό ιδιοκτησίας και βαρών του ακινήτου. Η αγωγή εγείρεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου της τοποθεσίας του γηπέδου και εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν. 1562/1985 (Α 150).

3. Με π.δ., που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μπορεί να εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 1024/1971 (Α 232) επί γηπέδων κειμένων εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισμών, ανεξαρτήτως αν έχουν ανεγερθεί οικοδομήματα μέχρι τις 28.7.2011, εφόσον επιτρέπεται η διάσπαση όγκου του κτιρίου. Με το π.δ. μπορεί να καθορίζονται:

α) οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις, καθώς και οι περιπτώσεις ειδικών περιοχών στις οποίες δεν εφαρμόζεται η παρούσα διάταξη

β) η απαγόρευση οποιασδήποτε οικοδομικής εργασίας περίφραξης ή κατασκευής στο όριο των τμημάτων αποκλειστικής χρήσης, καθώς και η καταγραφή των επιτρεπόμενων κατασκευών και οικοδομικών εργασιών,

γ) η μείωση του συντελεστή δόμησης αναλόγως της απόστασης των τμημάτων των κτιρίων που δημιουργούνται από τη διάσπαση,

δ) οι όροι δόμησης των ακινήτων που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, αν υφίσταται υπόλοιπο συντελεστή δόμησης.

4. Συγκύριοι εξ αδιαιρέτου σε οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, ή σε κτίσμα χωρίς σύσταση οροφοκτησίας εντός σχεδίου πόλεως, ανεξαρτήτως ποσοστού συγκυριότητας, αυθαίρετων κτισμάτων ή νόμιμων κτισμάτων με αυθαίρετες μικρές παραβάσεις ή αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης μπορούν να ζητούν την υπαγωγή τους στις ρυθμίσεις του παρόντος κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 99 κ.επ. ανεξαρτήτως της σύμφωνης γνώμης των λοιπών εξ αδιαιρέτου συγκυρίων. Υπόχρεος προς καταβολή του παραβόλου υπαγωγής και των αναλογούντων προστίμων είναι ο δηλών την αυθαιρεσία συγκύριος, ο οποίος διατηρεί τα εκ του νόμου αναγωγικά του δικαιώματα έναντι των λοιπών συγκυριών. Σε κάθε περίπτωση, οι λοιποί συνιδιοκτήτες μπορούν να αποπληρώνουν τις ορισθείσες δόσεις των αναλογούντων προστίμων αυτοβούλως, σύμφωνα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας τους, ύστερα από σχετική έγγραφη ή ηλεκτρονική δήλωσή τους.

5. Ειδικώς στις περιπτώσεις οριζόντιας ιδιοκτησίας με παραβάσεις που αφορούν την επέκταση αυτής καθ ύψος ή κατά πλάτος (οριζόντιας) και την κατάληψη κοινοχρήστου ή κοινοκτήτου χώρου, είναι δυνατή η υπαγωγή αυτών στον παρόντα, χωρίς τη συναίνεση των λοιπών συνιδιοκτητών, μόνο στις εξής περιπτώσεις:

α) όταν η αυθαίρετη επέκταση υφίσταται από την ανέγερση-κατασκευή της οικοδομής ή

β) όταν η ίδια αυθαίρετη επέκταση υφίσταται σε όλους τους ορόφους της οικοδομής.

6. Για την υπαγωγή των ανωτέρω περιπτώσεων στις ρυθμίσεις του παρόντος, απαιτείται, κατά περίπτωση, επιπλέον των υπόλοιπων δικαιολογητικών που ορίζονται στο άρθρο 99:

α) υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη της οριζόντιας ιδιοκτησίας ότι η οριζόντια ιδιοκτησία του έχει επεκταθεί – καταλάβει κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο από τον χρόνο ανέγερσης κατασκευής της όλης οικοδομής,

β) βεβαίωση μηχανικού ότι η ίδια αυθαίρετη επέκταση υφίσταται σε όλους τους ορόφους της οριζόντιας ιδιοκτησίας.

7. Μετά την υπαγωγή στις ρυθμίσεις του παρόντος και εφόσον συντρέχουν σωρευτικά και οι δύο προϋποθέσεις με στοιχεία α και β της παραγράφου 5, ο ιδιοκτήτης έχει δικαίωμα να προβαίνει μονομερώς σε συμβολαιογραφική πράξη τροποποίησης της πράξης σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας, προκειμένου να ενσωματώσει τον υπαγόμενο στις διατάξεις του παρόντος χώρο στην οριζόντια ιδιοκτησία του. Στην περίπτωση αυτή η σύμφωνη γνώμη του συνόλου των συνιδιοκτητών τεκμαίρεται.

8. Επί αυθαίρετων κατασκευών ή αυθαίρετων αλλαγών χρήσης που έχουν εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε οριζόντια ή κάθετη συνιδιοκτησία και εντός τμημάτων αποκλειστικής χρήσης αυτών, εφόσον κατά τη σύσταση διηρημένων ιδιοκτησιών έχουν αποδοθεί στους δικαιούχους ως αποκλειστική χρήση, για την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος δεν απαιτείται συναίνεση των λοιπών συνιδιοκτητών. Ειδικώς, όταν αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσης, που εξυπηρετούν τη συνιδιοκτησία έχουν εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε παράρτημα οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, ο ιδιοκτήτης έχει δικαίωμα να προβαίνει μονομερώς σε συμβολαιογραφική πράξη τροποποίησης της πράξης σύστασης οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, προκειμένου το παράρτημα να αποκτήσει το χαρακτήρα κοινόχρηστου και κοινόκτητου χώρου της συνιδιοκτησίας. Στην περίπτωση αυτή η σύμφωνη γνώμη του συνόλου των συνιδιοκτητών τεκμαίρεται.

9. Πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, υπόχρεος για την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών ή αλλαγών χρήσης επί κοινοχρήστων ή κοινοκτήτων μερών της οικοδομής είναι ο ιδιοκτήτης που τις ιδιοχρησιμοποιεί χωρίς να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των λοιπών συνιδιοκτητών της οικοδομής. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται η διαδικασία υπαγωγής στον παρόντα νόμο των αυθαίρετων κατασκευών ή αλλαγών χρήσης επί κοινοχρήστων ή κοινοκτήτων μερών της οικοδομής που δεν έχουν απολέσει την κοινόχρηστη χρήση, ο επιμερισμός του ενιαίου ειδικού προστίμου και των λοιπών δαπανών μεταξύ των συνιδιοκτητών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Συνημμένα σας αποστέλλεται το σ/ν του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής 29-7-2020 – Συνάντηση Προέδρου ΣΕΣΣΕ με Υπουργό Δικαιοσύνης

ΘΕΜΑ: Συνάντηση του Προέδρου της ΣΕΣΣΕ με τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σήμερα, πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης συνάντηση του Προέδρου της ΣΕΣΣΕ κ. Γεωργίου Ρούσκα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα.

Η ως άνω συνάντηση διεξήχθη στο πλαίσιο της συνεργασίας της ελληνικής συμβολαιογραφίας με το αρμόδιο για τα θέματα που την αφορούν Υπουργείο.

Συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν στους πλειστηριασμούς, τη συνδρομή της ελληνικής συμβολαιογραφίας στην αποσυμφόρηση των δικαστηρίων, την τροποποίηση του Κώδικα Συμβολαιογράφων, καθώς και τα προβλήματα που ανακύπτουν καθημερινά από τη λειτουργία των Κτηματολογικών Γραφείων και Υποθηκοφυλακείων.

Η συζήτηση διεξήχθη σε άριστο κλίμα, και τα δύο μέρη δεσμεύτηκαν, εν όψει των αλλαγών που δρομολογούνται από την ελληνική Πολιτεία και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, να επαναλάβουν παρόμοιες συναντήσεις στο άμεσο μέλλον.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής 24-7-2020 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΔΡΑΜΑΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για αναμόρφωση των δασικών χαρτών Δράμας

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, το υπ’ αριθμ. πρωτ. 8404/22-7-2020 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, με το οποίο κοινοποιείται η ταυτάριθμη Ανακοίνωση – Πρόσκληση της Διεύθυνσης Δασών Δράμας για προσκόμιση στοιχείων και εγγράφων από κάθε ενδιαφερόμενο σχετικά με την αναδιαμόρφωση των δασικών χαρτών της προαναφερθείσας περιοχής.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής 20-7-2020 – Μερική Κύρωση Δασικών Χαρτών (Θεσσαλία & Στερεά Ελλάδα)

Θέμα: «Μερική κύρωση δασικών χαρτών»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα στο παρόν το υπ’ αριθμ. πρωτ. 98088/05.07.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος που αφορά στην ενημέρωση ότι στην περιοχή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας εκδόθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με τις οποίες κυρώθηκαν μερικώς δασικοί χάρτες σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 3889/2010 όπως ισχύει:

  1. Η αριθμ. 7068/229076/21-12-2017 (ΑΔΑ: 7Η12OΡ10-43Π) (ΦΕΚ 14/Δ/2-2-2018) απόφαση Συντονιστή Α.Δ.Θ.Σ.Ε., με την οποία κυρώθηκε μερικώς ο δασικός χάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας πλην των προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. Αμπελώνας, Αργυροπουλίου , Γιάννουλης, Τυρνάβου και Φαλάνης.
  2. Η αριθμ. 4429/229114/21-12-2017 (ΑΔΑ: Ω7OΞΟΡ10-ΣΟΚ) (ΦΕΚ 30/Δ/8-2-2018) απόφαση Συντονιστή Α.Δ.Θ.Σ.Ε., με την οποία κυρώθηκε μερικώς ο δασικός χάρτης του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.
  3. Η αριθμ. οικ. 5198/229081/21-12-2017 (ΑΔΑ: 7Ξ3ΥΟΡ10-Τ49) (ΦΕΚ 25/Δ/07-02-2018) απόφαση Συντονιστή Α.Δ.Θ.Σ.Ε., με την οποία κυρώθηκε μερικώς ο δασικός χάρτης της Δημοτικής Κοινότητας Λαμιέων του Δήμου Λαμιέων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.
  4. Η αριθμ. 1782/82098/23-5-2019 (ΑΔΑ: 6ΤΖΣΟΡ10-ΠΤΨ) (ΦΕΚ 311/Δ/11-6-2019) απόφαση Συντονιστή Α.Δ.Θ.Σ.Ε., με την οποία κυρώθηκε μερικώς ο δασικός χάρτης του συνόλου της περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Τρικάλων Π.Ε. Τρικάλων.
  5. Η αριθμ. 5073/229085/21-12-2017 (ΦΕΚ Δ/54/14-2-2018) απόφαση του Συντονιστή Α.Δ.Θ.Σ.Ε., με την οποία κυρώθηκε μερικώς ο δασικός χάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας εκτός των προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α.: Αλοννήσου, Βόλου, Νέας Αγχιάλου και Σκιάθου.
  6. Η αριθμ. 181/10619/24-l-2020 (ΑΔΑ: 6ΙΖ7OΡ10-Θ63) (ΦΕΚ 109/Δ/10-3-2020) απόφαση Συντονιστή Α.Δ.Θ.Σ.Ε., με την οποία κυρώθηκε μερικώς ο δασικός χάρτης των προ­ Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. Αλοννήσου, Βόλου, Νέας Αγχιάλου και Σκιάθου των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων.
  7. Η αριθμ. 201/9053/24-1-2020 (ΑΔΑ: ΩΝΟΤΟΡ10-Ξ2Π) (ΦΕΚ 72/Δ/14-02-2020) απόφαση Συντονιστή Α.Δ.Θ.Σ.Ε., με την οποία κυρώθηκε μερικώς ο δασικός χάρτης του συνόλου της περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Καρδίτσας Π.Ε. Καρδίτσας.

Εφιστούμε την άμεση προσοχή σας στο συνημμένο έγγραφο.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας