Ανακοίνωση Συντονιστικής 5.9.2022 – Υποβολή αιτήσεων στο Μητρώο εκτελεστών (ΜΕΔΕΚ)

ΘΕΜΑ: Υποβολή αιτήσεων ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Εκτελεστών Διαθηκών

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε, ότι η καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων ενδιαφέροντος  (με τα σχετικά δικαιολογητικά) για εγγραφή φυσικών ή νομικών προσώπων στο Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών είναι η 31η Οκτωβρίου 2022, προκειμένου να συμπεριληφθούν στην επιλογή με δημόσια κλήρωση, που θα διενεργηθεί μέχρι 31 Ιανουαρίου 2023.

Δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο έχουν δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, πτυχιούχοι οικονομικών σχολών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και νομικά πρόσωπα με εταιρική μορφή και αντικείμενο την παροχή νομικών ή οικονομικών υπηρεσιών και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται στην φόρμα της ηλεκτρονικής αίτησης. Επισημαίνεται, ότι τα διορισμένα πρόσωπα δικαιούνται ελάχιστη αμοιβή χιλίων (1.000,00) ευρώ ανά υπόθεση.

Η αίτηση, μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) από τη διαδρομή: Περιουσία και φορολογία à Δημόσια περιουσία και εθνικά κληροδοτήματα à Κοινωφελείς περιουσίες à Υποβολή αιτήσεων, στοιχείων & εγγράφων για κοινωφελείς περιουσίες

<https://www.minfin.gr/web/g.g.-demosias-periousias/ypobole-aiteseon-stoicheion-engraphon>.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής 5.9.2022 – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ I.R.E.N.E. Συμπλήρωση αριθμού συμμετεχόντων

ΘΕΜΑ: Επιστημονική Ημερίδα του I.R.E.N.E. στο Παρίσι (7.10.2022) – Συμπλήρωση αριθμού συμμετεχόντων

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε, ότι ο αριθμός συμμετέχοντων στην επιστημονική ημερίδα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Συμβολαιογραφικών Μελετών και Ερευνών (I.R.E.N.E.), που θα λάβει χώρα στο στο Παρίσι στις 7 Οκτωβρίου 2022 (7.10.2022), έχει συμπληρωθεί και δεν θα γίνουν δεκτές περαιτέρω δηλώσεις συμμετοχής.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής 25-7-2022 – Επιστημονική ημερίδα I.R.E.N.E.

ΘΕΜΑ: Επιστημονική Ημερίδα του I.R.E.N.E. στο Παρίσι

Αγαπητοί συνάδελφοι,

          Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Συμβολαιογραφικών Μελετών και Ερευνών (I.R.E.N.E.) διοργανώνει στο Παρίσι στις  7  Οκτωβρίου 2022 (7.10.2022) επιστημονική ημερίδα αφιερωμένη στην ανάλυση της χρήσης από τους Ευρωπαίους Συμβολαιογράφους του ηλεκτρονικού συμβολαιογραφικού εγγράφου, καθώς και της υπογραφής των συμβολαιογραφικών πράξεων εξ αποστάσεως.  

          Το κόστος συμμετοχής στην ημερίδα ανέρχεται στο ποσό των ευρώ εκατόν πενήντα (150 €), στο οποίο συμπεριλαμβάνονται καφές στο διάλειμμα, μεσημεριανό γεύμα καθώς και η μετάφραση, της ημερίδας σε αγγλικά και γαλλικά.  

          Οσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν την ημερίδα, θα πρέπει να συμπληρώσουν τη δήλωση συμμετοχής, στην οποία αναγράφεται ο τραπεζικός λογαριασμός όπου πρέπει να κατατεθεί το χρηματικό ποσό του κόστους συμμετοχής με την αιτιολογία «για τη συμμετοχή στην ημερίδα στο Παρίσι», καθώς και τα email στα οποία θα πρέπει να αποσταλεί η δήλωση συμμετοχής και το αποδεικτικό της Τράπεζας για την καταβολή του άνω ποσού το αργότερο μέχρι 30 Αυγούστου 2022.    

Σας αποστέλλονται συνημμένα:

  • Η δήλωση συμμετοχής,
  • Το πρόγραμμα της ημερίδας και
  • Κατάλογος με προτεινόμενα ξενοδοχεία κοντά στην αίθουσα του Ανωτάτου Συμβουλίου της Γαλλικής Συμβολαιογραφίας που θα διεξαχθεί η επιστημονική μερίδα.

Εάν υπάρξει ικανοποιητική συμμετοχή Ελλήνων συμβολαιογράφων, θα προσληφθεί Ελληνας διερμηνέας για την μετάφραση της ημερίδας και στα ελληνικά.  

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Aνακοίνωση Συντονιστικής 13.07.2022 – Μεταστέγαση Διεύθυνσης Κεφαλαίου ΑΑΔΕ

ΘΕΜΑ: «Μεταστέγαση της Διεύθυνσης Εφαρμογής Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου της ΑΑΔΕ».

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σε συνέχεια αλλαγών στην Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου της ΑΑΔΕ, σας ενημερώνουμε ότι πλέον η συγκεκριμένη Διεύθυνση της ΑΑΔΕ, λειτουργεί ήδη από τις 5 Ιουλίου 2022, λόγω μεταστέγασης, σε νέα γραφεία, επί της οδού Χανδρή 1 και Θεσσαλονίκης, στο Μοσχάτο Αττικής, Τ.Κ. 18346.

Συνημμένα το σχετικό έγγραφο του κ. Διοικητή της ΑΑΔΕ προς τον Πρόεδρο της ΣΕΣΣΕ.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση ΣΕΣΣΕ-1.7.2022-Ερωτηματολόγιο CNUE-κληρονομική διαδοχή-Κανονισμός ΕΕ 650/2012

ΘΕΜΑ: «Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του Κανονισμού 650/2012 περί κληρονομικής διαδοχής για τους συμβολαιογράφους»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

στα πλαίσια της εφαρμογής του Κανονισμού 650/2012 σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων, την αποδοχή και εκτέλεση δημόσιων εγγράφων στον τομέα της κληρονομικής διαδοχής και την καθιέρωση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου, το Συμβούλιο των Συμβολαιογραφιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CNUE) έθεσε σε λειτουργία το πρόγραμμα MAPE Successions, το οποίο έχει ως στόχο την ανάλυση της εφαρμογής του ως άνω Κανονισμού 650/2012 στις χώρες που συμμετέχουν στο CNUE και τον αντίκτυπό του στους πολίτες και τους επαγγελματίες. Το πρόγραμμα εισήλθε στο στάδιο της συλλογής δεδομένων απόόλες τις Εθνικές Συμβολαιογραφίες-μέλη του CNUE και έχει ήδη συγκεντρωθεί ένας σημαντικός αριθμός δεδομένων, μέσω σχετικού ερωτηματολογίου, στο οποίο παρακαλείσθε να απαντήσετε το αργότερο μέχρι τις 8 Ιουλίου 2022

Το ερωτηματολόγιο θα το βρείτε στον κατωτέρω σύνδεσμο και στην Ελληνική γλώσσα (πατώντας στην πάνω δεξιά γωνία την ένδειξη για τη γλώσσα) και δεν θα απαιτηθούν παραπάνω από 10’ για την καταγραφή των απαντήσεων σας. 

Οι πληροφορίες που θα συλλεγούν θα βοηθήσουν το Συμβούλιο των Συμβολαιογραφιών της Ε.Ε. (CNUE) να εκπονήσει μελέτη για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να προτείνειβελτιώσεις και αλλαγές ενόψει της επαναξιολόγησης του Κανονισμού το 2025.

• Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του κανονισμού περί κληρονομικής διαδοχής για τους συμβολαιογράφους, το οποίο είναι διαθέσιμο σε 19 γλώσσες στον ακόλουθο σύνδεσμο  https://www.enn-rne.eu/publicSurvey/3

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Συμπληρωματική Ανακοίνωση Συντονιστικής 30.6.2022 – Τροποποίηση της Α.1106-2021 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ (Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ)

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση περίπτωσης για την οποία δεν απαιτείται πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. με την υπ’ αριθ. Α.1082/2022 απόφαση κ. Διοικητή ΑΑΔΕ».

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. Πρωτ. 221/30.06.2022 ανακοίνωσής μας, σας επισυνάπτουμε σχετικό Πίνακα με τις αλλαγές στην παρ. 2 του άρθρου 5 της υπ’ αριθ. Α. 1106/2021 (Β’ 1976) απόφασης του κ. Διοικητή ΑΑΔΕ δυνάμει της υπ’ αριθ. Α. 1082/2022 (Β’ 3324) απόφασης.

Α.1106/2021 (Β΄1976) Α.1082/2022 (Β΄3324) *ΝΕΟ*
Άρθρο 5

Περιπτώσεις για τις οποίες δεν απαιτείται πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Δεν απαιτείται η μνημόνευση και επισύναψη του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. ή της υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας:

[…]

2. Σε περίπτωση διόρθωσης συμβολαίου ως προς την περιγραφή των ορίων ακινήτου (π.χ. τα όρια προς Βορρά, Νότο κ.λπ.), εφόσον δεν μεταβάλλεται κανένα άλλο περιγραφικό στοιχείο, η διεύθυνση και οι προσόψεις αυτού.

Άρθρο 5

Περιπτώσεις για τις οποίες δεν απαιτείται πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Δεν απαιτείται η μνημόνευση και επισύναψη του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. ή της υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας:

[…]

«2. Σε περίπτωση επανάληψης ή διόρθωσης συμβολαίου ως προς την περιγραφή των ορίων, του ονόματος ή του αριθμού ακινήτου (π.χ. τα όρια προς Βορρά, Νότο, διαμέρισμα Α1 αντί του ορθού Α3 κ.λπ.), εφόσον δεν μεταβάλλεται κανένα άλλο περιγραφικό στοιχείο, η διεύθυνση και οι προσόψεις αυτού. Η τήρηση ή μη των ανωτέρω προϋποθέσεων ελέγχεται από τον συμβολαιογράφο που θα προβεί στη διόρθωση ή επανάληψη του συμβολαίου.»

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής 30.6.2022 – Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ (Τροποποίηση Απόφασης Α. 1106/2021)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, την υπ’ αριθμ. Α. 1082/22-6-2022 Απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., με τίτλο «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1106/2021 (Β’ 1976) απόφασης του Διοικητική της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με το πιστοποιητικό του άρθρου 54Α’ του ν. 4174/2013 (πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ)», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ υπ’ αριθμ. 3324/28-6-2022 (τευχ. Β).

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής 22-6-2022 – Κοινό αίτημα ΣΕΣΣΕ & ΠΟΜΙΔΑ

ΘΕΜΑ: «Κοινό αίτημα ΣΕΣΣΕ και ΠΟΜΙΔΑ για ανοικτούς χώρους στάθμευσης στην πυλωτή και της αυθαίρετης επέκτασης αυτοτελούς οριζοντίου ιδιοκτησίας εις βάρος όμορης οριζοντίου ιδιοκτησίας και πρόταση για νομοθετικές ρυθμίσεις»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

            Σας κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας το κοινό αίτημα με πρόταση νομοθετικών ρυθμίσεων της ΣΕΣΣΕ και της ΠΟΜΙΔΑ που απεστάλη προς τον Υπουργό Επικρατείας κ. Γιώργο Γεραπετρίτη για την επίλυση του χρόνιου προβλήματος των ανοικτών χώρων στάθμευσης στην πυλωτή πολυκατοικιών που διαθέτουν ποσοστό συγκυριότητας στο οικόπεδο καθώς και του ζητήματος της αυθαίρετης επέκτασης αυτοτελούς οριζοντίου ιδιοκτησίας εις βάρος όμορης οριζοντίου ιδιοκτησίας του αυτού ή άλλου ιδιοκτήτη προκειμένου οι ιδιοκτήτες αυτών να προβαίνουν μεταξύ τους σε μονομερή τροποποίηση της σύστασης οριζοντίων ιδιοκτησιών χωρίς την σύμπραξη των υπολοίπων συνιδιοκτητών.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής 10.6.222 – Συμμετοχή στην ημερίδα εταιρικού δικαίου 17.6.2022

ΘΕΜΑ:  Συμμετοχή στην Ημερίδα «Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Εταιρειών – Κινητικότητα των Εταιρειών υπό το πρίσμα της ψηφιοποίησης και των Οδηγιών ΕΕ 2017/1132, 2019/1151 και 2019/2121» στις 17 Ιουνίου 2022

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 199/7-6-2022 Ανακοίνωσης, με θέμα  «Επιστημονική ημερίδα στις 17-6-2022 στην Αθήνα», σας αποστέλλουμε (α) το σχετικό ενημερωτικό δελτίο (β) το αναλυτικό πρόγραμμα και (γ) τις σχετικές Οδηγίες ΕΕ (2017/1132, 2019/1151 και 2019/2121).

Περαιτέρω, σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στην ημερίδα «Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Εταιρειών – Κινητικότητα των Εταιρειών υπό το πρίσμα της ψηφιοποίησης και των Οδηγιών ΕΕ 2017/1132, 2019/1151 και 2019/2121», ως κατωτέρω:

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής 9.6.2022 – Ημερομηνίες διεξαγωγής διαγωνισμού υποψηφίων συμβολαιογράφων

ΘΕΜΑ: Ημερομηνίες διεξαγωγής του εισαγωγικού διαγωνισμού υποψηφίων συμβολαιογράφων

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της προκήρυξης  του εισαγωγικού διαγωνισμού υποψηφίων συμβολαιογράφων έτους 2022, σας γνωρίζουμε ότι οι ημερομηνίες διεξαγωγής αυτού ορίστηκαν ως ακολούθως:

  • Σάββατο 25 Ιουνίου 2022 και Κυριακή 26 Ιουνίου 2022
  • Σάββατο 2 Ιουλίου 2022 και Κυριακή 3 Ιουλίου 2022

Το ακριβές πρόγραμμα των γραπτών εξετάσεων θα ανακοινωθεί προσεχώς.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας