Ανακοίνωση Συντονιστικής 11-5-2021 – Άρθρο – Aπολογισμός θητείας Προέδρου CNUE Γεωργίου Ρούσκα

ΘΕΜΑ: Άρθρο – Απολογισμός θητείας Προέδρου CNUE για το έτος 2020 κ. Γεωργίου Ρούσκα

 

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε άρθρο του απερχομένου Προέδρου του CNUE για το έτος 2020, και Προέδρου του ΣΣΕΑΠΑΔ κ. Γεωργίου Ρούσκα, το οποίο αποστάλθηκε προς όλες τις Ευρωπαϊκές Συμβολαιογραφίες σχετικά με τον απολογισμό της θητείας του στο CNUE για το έτος 2020. Ο ως άνω απολογισμός έγινε ομόφωνα αποδεκτός από τη Γενική Συνέλευση του CNUE το Μάρτιο 2021.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής 23-4-2021 – Ηλεκτρονικό πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου

ΘΕΜΑ: «Αποκλειστικά ηλεκτρονικός τρόπος έκδοσης πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου από 26-04-2021 – Διαδικασία έκδοσης και χορήγησης ηλεκτρονικού πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου του άρθρου 5 του ν. 2308/95, όπως ισχύει»

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2114563/22-04-2021 έγγραφο του το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ανακοίνωσε, ότι στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του, από τις 26.4.2021 θα εκδίδει πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου (ΠΚΑ) με ηλεκτρονικό τρόπο αποκλειστικά.

Η υπηρεσία έκδοσης του ηλεκτρονικού πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου παρέχεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://ktimatologio.gov.gr/. Στην ανακοίνωση αυτή, επισυνάπτεται έγγραφο Οδηγιών που αφορούν στη διαδικασία έκδοσης και χορήγησης ηλεκτρονικού πιστοποιητικού κτηματογαφούμενου ακινήτου (άρθρ. 5 Ν. 2308/1995) καθώς και υπόδειγμα του ηλεκτρονικού πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου.

Από τις Οδηγίες, το πλήρες κείμενο των οποίων επισυνάπτεται στην παρούσα, επισημαίνονται τα εξής :

Περιγράφεται η διαδικασία που ακολουθείται για την έκδοση του ηλεκτρονικού πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου, όπου ορίζεται ότι για την εισαγωγή στη δικτυακή εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων για την χορήγηση πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου που διαχειρίζεται ο Φορέας ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, ο αιτών εισάγει τους κωδικούς που διαθέτει για την εισαγωγή στο taxisnet.

Το ηλεκτρονικό πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου εκδίδεται από τον Φορέα, η δε πληρωμή του πραγματοποιείται μέσω των διαδικτυακών υπηρεσιών του με την καταβολή παγίου τέλους 5 ευρώ μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας.

Στις οδηγίες γίνεται υπενθύμιση ως προς τα οριζόμενα στο άρθρ. 5 του Ν. 2308/1995 (σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται το πιστοποιητικό, συνέπειες μη προσκόμισής του, κ.λπ.).

Ρητή αναφορά γίνεται στα εκδοθέντα μέχρι την ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας έκδοσης του ηλεκτρονικού πιστοποιητικού, όπου αναφέρεται ότι «Σε περίπτωση που έχουν εκδοθεί πιστοποιητικά κτηματογραφούμενου ακινήτου πριν την ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας έκδοσης του ηλεκτρονικού πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου, αυτά παραμένουν σε ισχύ».

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής 22-4-2021 – Διεθνές διαδικτυακό συμπόσιο 23-4-2021 *ΕΠΕΙΓΟΝ*

ΘΕΜΑ: Διεθνές διαδικτυακό συμπόσιο με θέμα «Ο Συμβολαιογράφος σε απόσταση από τους συμβαλλόμενους» (The Notary at a distance from the parties), Παρασκευή 23/4/2021 ώρες 15:30–19:30

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

αύριο, Παρασκευή 23 Απριλίου 2021 και ώρες Ελλάδος 15:30-19:30 (8:30-12:30 ώρες Μόντρεαλ), θα διεξαχθεί διεθνές συμπόσιο, με θέμα «Ο Συμβολαιογράφος σε απόσταση από τους συμβαλλόμενους» (The Notary at a distance from the parties), το οποίο διοργανώνεται από την Έδρα Συμβολαιογραφικού Δικαίου του Πανεπιστημίου του Μόντρεαλ, υπό την αιγίδα του Συμβολαιογραφικού Επιμελητηρίου του Κεμπέκ και της Διεθνούς Ένωσης Συμβολαιογραφίας (UINL). Στο συμπόσιο θα συζητηθούν ζητήματα που αφορούν στην εξ αποστάσεως κατάρτιση συμβολαιογραφικών πράξεων, η αντιμετώπιση των οποίων έχει καταστεί πλέον επιτακτική λόγω της πανδημίας COVID-19, όπως ενδεικτικά η αναγκαιότητα ή μη της φυσικής παρουσίας των συμβαλλομένων ενώπιον του συμβολαιογράφου, η αυθεντικότητα συμβολαιογραφικής πράξης καταρτισθείσας εξ αποστάσεως και η αναγνώριση αυτής σε διάφορα δικαιικά συστήματα.

Το συμπόσιο, το αγγλικό πρόγραμμα του οποίου σας αποστέλλεται συνημμένα στην παρούσα, θα διεξαχθεί στην αγγλική, γαλλική και ισπανική γλώσσα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε διαδικτυακά το συμπόσιο, μέσω του συνδέσμου https://us02web.zoom.us/j/84115771465, δίνοντας τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, χώρα και διεύθυνση email).

Σημειώνεται, ότι το ως άνω θέμα είχε συζητηθεί και κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Συμβολαιογραφιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CNUE) της 10-12-2020, την οποία είχατε προσκληθεί να παρακολουθήσετε διαδικτυακά με την από 4-12-2020 σχετική ανακοίνωση της ΣΕΣΣΕ.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος ΣΕΣΣΕ Η Αντιπρόεδρος ΣΣΕΑΠΑΔ

& Μέλος του Γενικού Συμβουλίου UINL

Γεώργιος Ρούσκας Ελένη Κοντογεώργου

Ανακοίνωση Συντονιστικής 22-4-2021 – Ενημέρωση για Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας από τη Διεύθυνση Ασφάλισης Συμβολαιογράφων ΕΦΚΑ

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας από τη Διεύθυνση Ασφάλισης του Τομέα Συμβολαιογράφων ΕΦΚΑ»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς γνώση σας, ενημερωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τo Τμήμα Εσόδων – Παροχών της Δ/νσης Ασφάλισης – Παροχών των Τομέων Συμβολαιογράφων του ΕΦΚΑ, με θέμα «Ασφαλιστική Ενημερότητα». Σύμφωνα με το ως άνω μήνυμα, για την έκδοση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας απαιτείται ο ενδιαφερόμενος συμβολαιογράφος να υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση στη σελίδα του e-ΕΦΚΑ, ώστε, μετά από έλεγχο, να εκδοθεί Ενημερωτικό Σημείωμα από την Υπηρεσία, το οποίο θα πρέπει, στη συνέχεια, να αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου esoda-paroxes.tas@efka.gov.gr, συνοδευόμενο από το λόγο χρήσης του Αποδεικτικού.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής 22-4-2021 – Υπενθύμιση παρουσίασης ηλεκτρονικής εφαρμογής δήλωσης Φ.Μ.Α.

ΘΕΜΑ: Υπενθύμιση παρουσίασης της εφαρμογής ηλεκτρονικής δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων (Φ.Μ.Α.)

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας υπενθυμίζουμε, ότι σήμερα Πέμπτη 22 Απριλίου 2021 και ώρα 15:00 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί  διαδικτυακή ενημέρωση από εκπροσώπους της ΑΑΔΕ της εφαρμογής της «ηλεκτρονικής δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων – Δήλωση Φ.Μ.Α.» (υπ’ αριθμ. 1031/2021 απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ) σε όλα τα μέλη των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων της Χώρας.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί μέσω live streaming από το σύνδεσμο https://enotariat.gr/?page_id=124 στον ιστότοπο του ΣΣΕΑΠΑΔ. Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, τα μέλη του ΣΣΕΑΠΑΔ θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που ήδη έχουν για σύνδεση στον άνω ιστότοπο. Για όσους συνάδελφους – μέλη των λοιπών συμβολαιογραφικών συλλόγων δεν έχουν όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, ή για όσα μέλη του ΣΣΕΑΠΑΔ τους έχουν ξεχάσει, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

(α) Νέοι χρήστες: Για να αιτηθείτε κωδικό, αποστέλλετε αίτημα για κωδικό στο email info@clevermedia.gr. Η χορήγηση νέου κωδικού θα γίνεται μέχρι την Πέμπτη 22/4/2021 και ώρα 12:00, διότι δεν είναι δυνατό να εκδοθεί νέος κωδικός την τελευταία στιγμή.

(β) Παλαιοί χρήστες: Εάν έχετε ξεχάσει τον κωδικό σας, στη σελίδα εισόδου υπάρχει επιλογή «Ξέχασα τον κωδικό μου» ή “Forgot my password”. Θα ακολουθήσετε τις οδηγίες ανάκτησης και δημιουργίας νέου κωδικού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επειδή έχουν ήδη δοθεί πάνω από 700 νέοι κωδικοί, θα πρέπει να συνδεθείτε τουλάχιστον 60 λεπτά νωρίτερα της προγραμματισμένης ώρας έναρξης, ώστε να αποφευχθεί συνωστισμός συνδέσεων στο σύστημα. Έχει παρατηρηθεί ότι, κατά το πρώτο δεκαπεντάλεπτο πέφτει συχνά το σύστημα από το φόρτο των επισκέψεων. Θα πρέπει να περιμένετε μερικά λεπτά και μετά να ξαναπροσπαθήσετε να συνδεθείτε. Προς διευκόλυνσή σας, επισυνάπτεται στην παρούσα και αρχείο με οδηγίες σύνδεσης.

Για οποιοδήποτε άλλο τεχνικό πρόβλημα, επικοινωνήστε με email στο info@clevermedia.gr.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Πρόσκληση συμμετοχής σε διήμερα διαδικτυακά εργαστήρια κατάρτισης στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικτυακά εργαστήρια κατάρτισης στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Πρόγραμμα TRAIL)

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, πρόσκληση συμμετοχής σε διήμερα διαδικτυακά εργαστήρια κατάρτισης στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (αστικό και εμπορικό), που διοργανώνει consortium εταίρων από πέντε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ελλάδα, Εσθονία, Κύπρος, Λετονία, Πολωνία). Τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν στα αγγλικά, με δυνατότητα παράλληλης διερμηνείας στα ελληνικά, ενώ και το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι διαθέσιμο στην αγγλική και την ελληνική γλώσσα.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Παρουσίαση της εφαρμογής της ηλεκτρονικής δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων (Φ.Μ.Α.)

Προς όλους τους συμβολαιογράφους της χώρας

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της παρουσίασης της εφαρμογής ηλεκτρονικής δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων (Φ.Μ.Α.) και της σχετικής ενημέρωσης, που έλαβαν χώρα στις αρχές Απριλίου από την ΑΑΔΕ προς τα μέλη Δ.Σ. των συμβολαιογραφικών συλλόγων της χώρας, θα πραγματοποιηθεί ανάλογη παρουσίαση της εφαρμογής σε όλα των μέλη των συλλόγων. Μετά την ως άνω ενημέρωση, η Ελληνική Συμβολαιογραφία οφείλει να εκφέρει τις απόψεις της αναφορικά με τη λειτουργικότητα του συστήματος, τη βελτίωση της εφαρμογής, ή ακόμα και την αιτιολογημένη απόρριψη στοιχείων αυτής ή και του συνόλου της. 

Προσκαλείσθε, λοιπόν, την Πέμπτη 22 Απριλίου 2021 και ώρα 15:00 μ.μ., στη  διαδικτυακή ενημέρωση από εκπροσώπους της ΑΑΔΕ της εφαρμογής της «ηλεκτρονικής δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων – Δήλωση Φ.Μ.Α.» (υπ’ αριθμ. 1031/2021 απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ) σε όλα τα μέλη των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων της Χώρας.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί μέσω live streaming από το σύνδεσμο https://enotariat.gr/?page_id=124 στον ιστότοπο του ΣΣΕΑΠΑΔ. Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, τα μέλη του ΣΣΕΑΠΑΔ θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που ήδη έχουν για σύνδεση στον άνω ιστότοπο. Για όσους συνάδελφους – μέλη των λοιπών συμβολαιογραφικών συλλόγων δεν έχουν όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, ή για όσα μέλη του ΣΣΕΑΠΑΔ τους έχουν ξεχάσει, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

(α) Νέοι χρήστες: Για να αιτηθείτε κωδικό, παρακαλούμε όπως αποστείλετε αίτημα για κωδικό στο email info@clevermedia.gr. Η χορήγηση νέου κωδικού θα γίνεται μέχρι την Πέμπτη 22/4/2021 και ώρα 12:00, διότι δεν είναι δυνατό να εκδοθεί νέος κωδικός την τελευταία στιγμή.

(β) Παλαιοί χρήστες: Εάν έχετε ξεχάσει τον κωδικό σας, στη σελίδα εισόδου υπάρχει επιλογή «Ξέχασα τον κωδικό μου» ή “Forgot my password”. Θα ακολουθήσετε τις οδηγίες ανάκτησης και δημιουργίας νέου κωδικού.

Την ημέρα έναρξης του σεμιναρίου, θα πρέπει να συνδεθείτε νωρίτερα της προγραμματισμένης ώρας έναρξης, ώστε να αποφευχθεί συνωστισμός συνδέσεων στο σύστημα. Έχει παρατηρηθεί ότι, κατά το πρώτο δεκαπεντάλεπτο πέφτει συχνά το σύστημα από το φόρτο των επισκέψεων. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό και αναμενόμενο. Θα πρέπει να περιμένετε μερικά λεπτά και μετά να ξαναπροσπαθήσετε να συνδεθείτε.

Για οποιοδήποτε άλλο τεχνικό πρόβλημα, επικοινωνήστε με email στο info@clevermedia.gr.

Επισημαίνεται, ότι μετά την ανωτέρω παρουσίαση, θα συνέλθει η αποτελούμενη από εκπροσώπους όλων των συμβολαιογραφικών συλλόγων Ομάδα Εργασίας, η οποία άμεσα θα παρουσιάσει τις απόψεις της Ελληνικής Συμβολαιογραφίας προς την ΑΑΔΕ, σύμφωνα και με το από 15-4-2021 έγγραφο της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, το οποίο –προς γνώση– σας, συγκοινωποιείται με την παρούσα Ανακοίνωση.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής 19-4-2021 – Πρόσβαση & έρευνα στα αρχεία του Κτηματολογίου

ΘΕΜΑ: «Πρόσβαση και έρευνα στα στοιχεία του Κτηματολογίου»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με την υπ’ αριθμ. 11206 ΕΞ 2021/15.04.2021 απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης – Ψηφιακής Διακυβέρνησης – Επικρατείας (Β’ 1539), με τίτλο «Καθορισμός του τρόπου πιλοτικής λειτουργίας της διαδικτυακής εφαρμογής του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο, των όρων και των δικαιούμενων προσώπων για την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης και έρευνας στα κτηματολογικά στοιχεία κατά την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 2664/1998», οι συμβολαιογράφοι αποκτούμε άνευ οιουδήποτε χρηματικού ανταλλάγματος θέαση και δυνατότητα έρευνας στα στοιχεία του Κτηματολογίου στο σύνολο των κτηματογραφημένων περιοχών της χώρας, όπου έχουν περαιωθεί οι εργασίες κτηματογράφησης και έχει οριστεί η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου, και ειδικότερα στις κτηματολογικές εγγραφές και στοιχεία που αφορούν στο δικαίωμα της κυριότητας και δουλείας, στην απεικόνιση του ακινήτου στα κτηματολογικά διαγράμματα, καθώς και στα αντίστοιχα αρχεία των τίτλων.

Η αναζήτηση ενεργοποιείται, ενδεικτικά, είτε με την εισαγωγή στοιχείων του ακινήτου για το οποίο διενεργείται η αναζήτηση, όπως π.χ. ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) ή η ακριβής διεύθυνση, είτε με την εισαγωγή στοιχείων που αφορούν το δικαιούχο του εγγραπτέου δικαιώματος, ή με άλλο πρόσφορο τρόπο και κριτήρια σύνθετης αναζήτησης, όπως παρέχονται στην εφαρμογή.

Η πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται από το σύνδεσμο: https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/ktematographese/uperesies-ktematologiou-gia-sumbolaiographous, πατώντας στο κουμπί «ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ» και χρησιμοποιώντας τους ίδιους κωδικούς που έχετε για την ηλεκτρονική υποβολή πράξεων στο Κτηματολόγιο.

Με την ανωτέρω απόφαση ικανοποιήθηκε ένα μακροχρόνιο πάγιο αίτημα της Ελληνικής Συμβολαιογραφίας, για το οποίο αγωνιστήκαμε, ενώ βήμα–βήμα υλοποιείται η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της Πολιτείας, που θα επιφέρει ταχύτητα στη διεκπεραίωση της συναλλαγής και εξοικονόμηση πόρων και στον συμβολαιογράφο.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής 13-4-2021 – Αποτελέσματα 1ης συνεδρίασης Ομάδας Εργασίας (Κτηματολόγιο)

ΘΕΜΑ: «1η Συνάντηση της Νομικής Υπηρεσίας του Φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» με εκπροσώπους του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.»

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Στις 06.04.2021, ημέρα Τρίτη, πραγματοποιήθηκε η 1η συνεδρίαση της κοινής Ομάδας Εργασίας της Νομικής Υπηρεσίας του Φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» με το Σύλλογό μας για την από κοινού αντιμετώπιση νομικών ζητημάτων και τη δημιουργία ενιαίων κανόνων για την εγγραφή των εγγραπτέων δικαιωμάτων στα Κτηματολογικά Γραφεία που ανήκουν στον Φορέα. Κατά την ανωτέρω συνεδρίαση, τον Σύλλογό μας εκπροσώπησαν οι κ.κ. Θεόδωρος Χαλκίδης (Γενικός Γραμματέας Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.), Γεώργιος Πούλιος (Νομικός Σύμβουλος Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.) και Χρήστος Δανιάς (Συμβολαιογράφος – μέλος Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.), ενώ τον Φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» οι κ.κ. Ρένα Κουκούτση (Δικηγόρος – Προϊσταμένη, Τμήμα Νομικής Υποστήριξης Κτηματολογίου, Νομική Διεύθυνση) και Βίκυ Καλοπίση (Δικηγόρος, Τμήμα Νομικής Υποστήριξης Κτηματολογίου, Νομική Διεύθυνση/Κεντρική Υπηρεσία).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως προτάθηκαν από το Σύλλογό μας με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 472/05.04.2021 έγγραφό του, και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις συζητήσεις, ήταν τα εξής:

Θέμα 1ο: Θέσπιση και εφαρμογή ενιαίων κανόνων νομικής επεξεργασίας των εγγραπτέων πράξεων σύμφωνα και με το σχετικό έγγραφο της Νομικής Διεύθυνσης του Φορέα που χρησιμοποιείται για τη επεξεργασία και καταχώρηση εγγραπτέων πράξεων στα Κτηματολογικά Γραφεία του Φορέα και ειδικότερα στο περιεχόμενο του ελέγχου νομιμότητας.

Από τη μεριά του Κτηματολογίου ειπώθηκε ότι το σχετικό έγγραφο δεν είναι έγγραφο – οδηγία της Νομικής Υπηρεσίας τους προς τους προϊστάμενους των Κτηματολογικών Γραφείων, αλλά ένας οδηγός προς τους διενεργούντες νομικό έλεγχο υπαλλήλους.

Αποφασίστηκε να ανταλλάξουμε τις εργασίες μας σχετικά με τα απαιτούμενα έγγραφα για τον έλεγχο νομιμότητας, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν διαφοροποιήσεις ως προς τα θεωρούμενα ως απαραίτητα πιστοποιητικά από κάθε πλευρά με στόχο να καταλήξουμε σε ένα κοινό έγγραφο – οδηγό προς τους δύο φορείς.

Θέμα 2ο: Έλεγχος κατά την καταχώρηση εγγραπτέων πράξεων της ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.

Ως προς τον έλεγχο της ύπαρξης ή μη φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, και τα δύο μέρη επιφυλάχθηκαν να επανέλθουν με περιπτωσιολογία ως προς το πού δημιουργούνται προβλήματα καθώς διαπιστώνεται καθημερινά ότι ο κάθε Προϊστάμενος Κτηματολογικού Γραφείου διενεργεί τον έλεγχο κατά το δοκούν. Δέον δε είναι να ελέγχονται μόνο τα προσαρτόμενα έγγραφα που επιφέρουν ακυρότητα στο προς καταχώρηση συμβόλαιο.

Θέμα 3ο: Το πεδίο εφαρμογής της μονομερούς τροποποίησης σύστασης οριζοντίων / καθέτων ιδιοκτησιών σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρ. 98 Ν. 4495/2017 ως ισχύει, και ειδικότερα η εφαρμογή του μόνον στις περιπτώσεις επέκτασης της ιδιοκτησίας σε κοινόχρηστους / κοινόκτητους χώρους.

Ως προς το Ν. 4495/2017 για τις μονομερείς τροποποιήσεις κατά δήλωση των εκπροσώπων του Κτηματολογίου δεν έχει τεθεί ως θέμα από τους Προϊσταμένους των Κτηματολογικών Γραφείων στη Νομική Υπηρεσία του Φορέα και για αυτό δεν έχει απασχολήσει τα Κεντρικά του Φορέα. Αποφασίστηκε να συγκεντρώσουμε τα ζητήματα που αφορούν στη μονομερή τροποποίηση του άρθρ. 98 Ν. 4495/2017 και να διατυπώσουμε στην Ο.Ε. τις προτάσεις μας ο δε Φορέας κατόπιν διερεύνησης θα εκφέρει  διερευνηθεί και θα μας πουν και τη δική τους άποψη.

Θέμα 4ο: Η μη απαίτηση βεβαίωσης μηχανικού στις συμβολαιογραφικές πράξεις παραχώρησης σε κοινή χρήση τμήματος γεωτεμαχίου λόγω ρυμοτόμησης.

Ως προς την μη απαίτηση βεβαίωσης μηχανικού σε παραχώρηση σε κοινή χρήση τμήματος γεωτεμαχίου, το Κτηματολόγιο έχει εκδώσει ήδη οδηγία ότι δεν απαιτείται, την οποία θα μας την κοινοποιήσει.

Θέμα 5ο: Εξεύρεση λύσης ως προς την επεξεργασία και καταχώρηση πράξεων σε πολυκατοικίες – οριζόντιες / κάθετες ιδιοκτησίες, στις οποίες κατά τη σύσταση οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών το σύνολο των ποσοστών συγκυριότητας επί του οικοπέδου υπολείπεται ή υπερβαίνει τον παρανομαστή.

Ως προς τις συστάσεις, στις οποίες υπολείπονται χιλιοστά δεν υπάρχει πρόβλημα, θα μας σταλεί ήδη υπάρχουσα εσωτερική οδηγία. Σ’ αυτές που υπερβαίνουν τα χίλια, κατά το Κτηματολόγιο πρέπει να διορθωθούν πριν από κάθε συναλλαγή. Σύμφωνα με το Κτηματολόγιο, η Παγκόσμια Τράπεζα, που τους ελέγχει έχει αναδείξει το θέμα αυτό ως ζήτημα αμφισβήτησης της αξιοπιστίας του έργου τους. Κατά τους εκπροσώπους του Φορέα, μέχρι να βρεθεί λύση έχουμε ακόμα πολύ δρόμο.

Επίσης από τη συζήτηση θεμάτων εκτός της ημερησίας διάταξης προέκυψαν τα εξής:

  • Καθορίσθηκε ο τύπος του εγγράφου που αποστέλλεται ηλεκτρονικά προς καταχώριση σε σχέση με την ύπαρξη εγχάρτου ή ηλεκτρονικού μεγαροσήμου, καθώς και της περίληψης.
  • Διευθετήθηκε το θέμα επιστροφής ή συμψηφισμού των καταβληθέντων τελών σε περίπτωση απόρριψης λόγω τυπικών ελλείψεων.
  • Δρομολογήθηκε η ύπαρξη χρονοσήμανσης στο έντυπο τελών για το έως πότε μια πληρωμή θεωρείται εμπρόθεσμη και αναμένουμε διευκρινίσεις επ’ αυτού.

Εντός των επομένων είκοσι (20) ημερών θα συνεδριάσει εκ νέου η κοινή Ομάδα Εργασίας με ανανεωμένη την ημερήσια διάταξη ως προς τα θέματά της.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση-Συντονιστικής-5-4-2021-Παρουσίαση-της-εφαρμογής-της-ηλεκτρονικής-δήλωσης-ΦΜΑ

ΘΕΜΑ: «Παρουσίαση της εφαρμογής της ηλεκτρονικής δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων (Φ.Μ.Α.)»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σ’ εκτέλεση της από 26-3-2021 ομόφωνης απόφασης της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. και μετά από σχετική συνεννόηση, την Παρασκευή 2 Απριλίου 2021 και ώρα 14:00 μ.μ., πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, από εκπροσώπους της ΑΑΔΕ, παρουσίαση της εφαρμογής της «ηλεκτρονικής δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων – Δήλωση Φ.Μ.Α.» (υπ’ αριθμ. 1031/2021 απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ) στα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων της Χώρας, προκειμένου να ενημερωθούν στη συνέχεια όλα τα μέλη των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων.

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ κ. Γεώργιος Πιτσιλής αντιφώνησε τον Πρόεδρο της ΣΕΣΣΕ και εξήγησε γιατί πρέπει να υλοποιηθεί το νέο σύστημα με τη συμμετοχή των συμβολαιογράφων.  Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης και μετά από αυτήν εκφράστηκαν παρατηρήσεις και υποβλήθηκαν ερωτήσεις από τους συμμετέχοντες συμβολαιογράφους μέλη των Δ.Σ. των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων της Χώρας αναφορικά με τη λειτουργικότητα του συστήματος καθώς όπως επίσης και για ζητήματα όπως λ.χ. για την απαλλαγή πρώτης κατοικίας, και διατυπώθηκαν προτάσεις και απόψεις για τη βελτίωση της εφαρμογής.

Από την πλευρά της ΑΑΔΕ επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά αυτό που ήδη διατυπώνεται στην υπ’ αριθ. 1031/2021 απόφαση του κ. Διοικητή ΑΑΔΕ ότι την ευθύνη για την υποβολή της δήλωσης ΦΜΑ ήτοι την ευθύνη έναντι της Πολιτείας για την δήλωση έχουν αποκλειστικά οι συμβαλλόμενοι.

Κοινή διαπίστωση όλων των συμβολαιογράφων που έλαβαν το λόγο ήταν ότι η εφαρμογή της ηλεκτρονικής δήλωσης ΦΜΑ στο υπάρχον στάδιο ανάπτυξής της, όπως παρουσιάστηκε από τους εκπροσώπους της ΑΑΔΕ, δείχνει ότι είναι λειτουργική ενώ δεν εκφράστηκε ουδεμία αρνητική άποψη για την εφαρμογή παρά μόνον παρατηρήσεις και προτάσεις για τη χρηστικότητά της.

Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής δήλωσης ΦΜΑ άμεσα θα επιδειχθεί και στα μέλη των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων της Χώρας.

Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη της των ΔΣ των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων της Χώρας επιφυλάχτηκαν να συμβάλουν στη βελτίωση της εφαρμογής με σχετικές προτάσεις και παρατηρήσεις τους, συμφωνώντας άπαντα σε αυτό.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας