Ανακοίνωση Συντονιστικής-23.2.2024-Συνάντηση εκπροσώπων Ελληνικής Συμβολαιογραφίας με τον Υφυπουργό Ψηφ.Διακυβέρνησης και τον Πρόεδρο του Κτηματολογίου

ΘΕΜΑ: «Συνάντηση εκπροσώπων Ελληνικής Συμβολαιογραφίας με τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τον Πρόεδρο του Κτηματολογίου»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024, στα γραφεία του ΣΣΕΑΠΑΔ, επίσημη συνάντηση μεταξύ του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κωνσταντίνου Κυρανάκη, του Προέδρου του Κτηματολογίου, κ. Στυλιανού Σακαρέτσιου και των εκπροσώπων της Ελληνικής Συμβολαιογραφίας, κ.κ. Γεωργίου Ρούσκα, Προέδρου ΣΣΕΑΠΑΔ & ΣΕΣΣΕ, Δημητρίου Τζίμα, Προέδρου Σ.Σ.Θεσσαλονίκης, Ιωάννη Κόνσουλα, Προέδρου Σ.Σ.Λάρισας, Θεόδωρου Χαλκίδη, Γεν.Γραμματέα ΣΣΕΑΠΑΔ, Αλεξάνδρας Αλεξοπούλου, Χρήστου Δανιά, Λαμπρινής Κορομπέλη, μελών του Δ.Σ. του ΣΣΕΑΠΑΔ, Πάνου-Οράτιου Κουτά, συμβολαιογράφου Αθηνών και των νομικών συμβούλων του Συλλόγου κ.κ. Βασιλικής Αραχωβίτη και Γεωργίου Πούλιου.

Συζητήθηκε η διαδικασία ψηφιοποίησης υποβολής εγγραπτέων πράξεων στο Κτηματολόγιο, καθώς και η πορεία των έργων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Συμφωνήθηκε η δημιουργία Ομάδας Εργασίας με συμμετοχή συμβολαιογράφων και στελεχών του Κτηματολογίου, η οποία θα συνεδριάζει κάθε είκοσι ημέρες προς επίλυση προβλημάτων που έχουν ανακύψει και ανακύπτουν (εγγραφές, πρόδηλα, απορρίψεις κ.λπ.).

Ευχαριστούμε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη σημερινή συνάντηση στα γραφεία του ΣΣΕΑΠΑΔ.

Με τιμή 

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής-19.2.2024-Διαβούλευση σχεδίου νόμου του Υπ.Δικαιοσύνης-διατάξεις για την δήλωση αποδοχής κληρονομίας ενώπιον Γραμματέα δικαστηρίου με παράσταση δικηγόρου

ΘΕΜΑ: Διαβούλευση σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης – διατάξεις για την δήλωση αποδοχής κληρονομίας ενώπιον Γραμματέα δικαστηρίου με παράσταση δικηγόρου.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

            Όπως έχετε ήδη πληροφορηθεί αναρτήθηκε στις 14.02.2024, στον διαδικτυακό τόπο διαβουλεύσεων (opengov.gr) προς ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο: «Ενίσχυση δικηγορικής ύλης: Ρυθμίσεις για τα σωματεία, τα κληρονομητήρια, τις αποδοχές και αποποιήσεις κληρονομιών, τις εγγραφές και τις εξαλείψεις συναινετικών προσημειώσεων υποθηκών και τις ένορκες βεβαιώσεις και για το Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων και την πληρωμή των υποθέσεων νομικής βοήθειας». Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 28.02.2024.

Μεταξύ άλλων, στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, στο Άρθρο 14 με τίτλο «Αποδοχή κληρονομίας με πράξη δικηγόρου – Τροποποίηση άρθρου 812 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας», στο άρθρο 812 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α΄ 182) προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφιο και το άρθρο 812 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 812

Η δήλωση αποποίησης κληρονομίας ή αποδοχής κληρονομίας με το ευεργέτημα της απογραφής, αποδοχής ή αποποίησης του λειτουργήματος του εκτελεστή ή παραίτησης από αυτό και αποδοχής του διορισμού κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομίας ή παραίτησης από αυτόν, γίνεται στη γραμματεία του δικαστηρίου της κληρονομίας. Με τη διαδικασία του πρώτου εδαφίου δύναται να υποβληθεί και δήλωση αποδοχής κληρονομίας από τον κληρονόμο. Στην περίπτωση αυτή ο δηλών έχει υποχρέωση να παρίσταται μετά πληρεξουσίου δικηγόρου.».

Τα Μέλη της ΣΕΣΣΕ, καθώς επίσης και τα μέλη των Δ.Σ. των Συλλόγων κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια και προέβησαν σε πλήθος ενεργειών προκειμένου να αποτραπεί η προώθηση προς νομοθέτηση σχετικής διάταξης, χωρίς ωστόσο να καταστεί αυτό εφικτό.

Τη 17η-2-2024 συνεδρίασε εκτάκτως στη Θεσσαλονίκη η ΣΕΣΣΕ προκειμένου να εκτιμήσει την κατάσταση αναφορικά με την πρόθεση του Υπουργού Δικαιοσύνης να προβεί στην νομοθέτηση της παραπάνω διάταξης.

Δηλώνουμε την αντίθεσή μας προς την παραπάνω επιλογή του Υπουργού Δικαιοσύνης και θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες προκειμένου να μην νομοθετηθεί η εν λόγω διάταξη, άλλως να βελτιωθεί ο τίτλος του άρθρου 14 και η ανάλυση των συνεπειών της ρύθμισης, που αντίκεινται προς το κείμενο της προτεινόμενης διάταξης και επιδέχονται κριτικής για διάφορους λόγους που θα εκτεθούν αρμοδίως.

Εκφράζουμε τη δυσαρέσκεια μας σχετικά με την απόφαση της Κυβέρνησης να προβεί στην παραπάνω νομοθέτηση χωρίς να λάβει υπόψη όσα απόλυτα αιτιολογημένα και εκτενώς θέσαμε υπόψη του Υπουργού Δικαιοσύνης κατά τις επανειλημμένες παραστάσεις μας ενώπιον του και παραγνωρίζοντας τη διαχρονική και σημαντική συνεισφορά του Κλάδου των συμβολαιογράφων στην ασφάλεια των συναλλαγών και στην εφαρμογή της δημοσιονομικής, πολεοδομικής, περιβαλλοντικής κλπ πολιτικής της Πολιτείας και στον τομέα των αποδοχών κληρονομιάς.

Δεν επιθυμούμε τη σύγκρουση με άλλους επαγγελματικούς φορείς, όμως, αναμένουμε από την Πολιτεία, το αυτονόητο, δηλαδή την εξεύρεση λύσης που θα διασφαλίζει το σεβασμό και τα όρια εκάστης επαγγελματικής οντότητας και ειδικότερα σε αυτή την περίπτωση που, σύμφωνα με τις δηλώσεις των εκπροσώπων τους, η μεγάλη πλειοψηφία των δικηγόρων δεν επιθυμεί να εμπλακεί στην αλλαγή του τρόπου σύνταξης των αποδοχών κληρονομίας.

Μεταξύ των ενεργειών, που προτάθηκαν και αποφασίστηκαν στην ανωτέρω συνεδρίαση της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. είναι και η μεθοδική, συντονισμένη και στοχευμένη  ανάρτηση σχολίων μας στη διαβούλευση του Νομοσχεδίου, ενώ καλούνται τα μέλη να εκθέσουν και τις δικές τους απόψεις.

Επιπροσθέτως, κατά την ίδια συνεδρίαση της ΣΕΣΣΕ, συζητήθηκαν θέματα Υπουργείου Οικονομικών, πλειστηριασμών (αιτήματα για περαιτέρω παρέκταση της τοπικής αρμοδιότητας συμβολαιογράφων για τις περιοχές που δεν υπάρχει ικανός αριθμός συμβολαιογράφων για την διενέργειά τους) και αποφασίστηκε η διερεύνηση της δυνατότητας της ΣΕΣΣΕ για την δημιουργία Σχολής Βοηθών – Υπαλλήλων Συμβολαιογραφείων τόσο απαραίτητης για την λειτουργία των συμβολαιογραφείων όλης της Χώρας.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής-15.2.2024-Διαβούλευση-αποδοχές κληρονομίας

ΘΕΜΑ: «Διαβούλευση σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης – αποδοχές κληρονομίας»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

            αναρτήθηκε, χθες 14.02.2024, στον διαδικτυακό τόπο διαβουλεύσεων (opengov.gr) προς ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο: «Ενίσχυση δικηγορικής ύλης: Ρυθμίσεις για τα σωματεία, τα κληρονομητήρια, τις αποδοχές και αποποιήσεις κληρονομιών, τις εγγραφές και τις εξαλείψεις συναινετικών προσημειώσεων υποθηκών και τις ένορκες βεβαιώσεις και για το Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων και την πληρωμή των υποθέσεων νομικής βοήθειας». Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 28.02.2024.

Μεταξύ άλλων, στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, στο Άρθρο 14 με τίτλο «Αποδοχή κληρονομίας με πράξη δικηγόρου – Τροποποίηση άρθρου 812 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας», στο άρθρο 812 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α΄ 182) προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφιο και το άρθρο 812 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 812

Η δήλωση αποποίησης κληρονομίας ή αποδοχής κληρονομίας με το ευεργέτημα της απογραφής, αποδοχής ή αποποίησης του λειτουργήματος του εκτελεστή ή παραίτησης από αυτό και αποδοχής του διορισμού κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομίας ή παραίτησης από αυτόν, γίνεται στη γραμματεία του δικαστηρίου της κληρονομίας. Με τη διαδικασία του πρώτου εδαφίου δύναται να υποβληθεί και δήλωση αποδοχής κληρονομίας από τον κληρονόμο. Στην περίπτωση αυτή ο δηλών έχει υποχρέωση να παρίσταται μετά πληρεξουσίου δικηγόρου.».

Τί ίσχυε μέχρι σήμερα;

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 1195 ΑΚ, σύμφωνα με το οποίο η μεταγραπτέα αποδοχή κληρονομίας ή κληροδοσίας πρέπει να προκύπτει από δημόσιο έγγραφο, οι ενδιαφερόμενοι κληρονόμοι μπορούσαν να υποβάλουν δήλωση αποδοχής κληρονομίας ενώπιον του Γραμματέα του δικαστηρίου της κληρονομίας, η οποία προκειμένου να μεταγραφεί στο οικείο υποθηκοφυλακείο, συνοδευόταν από έκθεση περιγραφής ακινήτων που είχε συντάξει ο δικηγόρος.

Τί αλλάζει σήμερα;

Επί της ουσίας δεν υφίσταται καμία αλλαγή. Η δήλωση εξακολουθεί να γίνεται ενώπιον του Γραμματέα του δικαστηρίου της κληρονομίας από τον ενδιαφερόμενο κληρονόμο, η οποία συνοδεύεται από παράσταση του δικηγόρου. Ομοίως συμβαίνει και στις ένορκες βεβαιώσεις, στις οποίες η βεβαίωση δίδεται από τον ενδιαφερόμενο αλλά όταν αυτή δίδεται παρουσία δικηγόρου θα πρέπει να υφίσταται παράσταση δικηγόρου. Η παράσταση αυτή του δικηγόρου στο πλαίσιο του άρθρου 812 ΚΠολΔ, όπως αποτυπώνεται στη διαβούλευση, είναι υποχρεωτική. Σημειώνεται ότι ακόμα και σήμερα, μπορεί κανείς να μεταγράψει / καταχωρήσει κληρονομητήριο.

Από τη διατύπωση της διάταξης της διαβούλευσης, σύμφωνα και με την άποψη της Νομικής Υπηρεσίας του ΣΣΕΑΠΑΔ, προκύπτει σαφώς ότι δεν θεσπίζεται συναρμοδιότητα με οιονδήποτε για την σύνταξη πράξεων αποδοχής κληρονομίας ούτε η σύνταξή της γίνεται με πράξη του δικηγόρου.

Είναι προφανές ότι ο τίτλος του άρθρου και το σχετικό απόσπασμα της αιτιολογικής έκθεσης και της έκθεσης συνεπειών δεν σχετίζεται με το περιεχόμενο της διαβούλευσης.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση-Υπενθύμιση Συντονιστικής-15.1.2024-Παρακολούθηση σεμιναρίου για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο δια ζώσης & διαδικτυακά-Τρίτη 16.1.2024-ώρα 15:00

ΘΕΜΑ: «Συμμετοχή δια ζώσης και διαδικτυακά στο σεμινάριο για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο και τις υποχρεώσεις των συμβολαιογράφων-ενημέρωση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με τις αποδοχές κληρονομίας-»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

σας υπενθυμίζουμε ότι αύριο, ημέρα, Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 15:00, θα διεξαχθεί διαδικτυακό σεμινάριο, στον 1ο όροφο του Συλλόγου, με θέμα «Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο και οι υποχρεώσεις των Συμβολαιογράφων-Ενημέρωση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου σχετικό με τις αποδοχές κληρονομίας κ.λπ.», με εισηγητές τον ο κ. Γεώργιο Ρούσκα, Πρόεδρο του ΣΣΕΑΠΑΔ & της ΣΕΣΣΕ, τον κ. Δημήτριο Τζίμα, Πρόεδρο Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, τον κ. Ιωάννη Παππά, Πρόεδρο Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Ιωαννίνων, την κα Ευτυχία Καραστάθη, Ταμία του ΣΣΕΑΠΑΔ και τον κ. Αλέξανδρο Γκούμα, φορολογικό σύμβουλο του ΣΣΕΑΠΑΔ.

Τρόπος παρακολούθησης του σεμιναρίου

Α) Όποιος επιθυμεί μπορεί να προσέλθει στον 1ο όροφο του Συλλόγου για να παρακολουθήσει δια ζώσης το σεμινάριο.

Β)    Το ως άνω σεμινάριο θα διεξαχθεί και διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ.

Για την σύνδεση σας ακολουθήστε τον σύνδεσμο https://us02web.zoom.us/j/84970222547?pwd=eW9rN3ZaZXVRSnNBWnF3ZVA1ZEFQdz09

Σε περίπτωση σύνδεσης σας από κινητό ή tablet χρησιμοποιήστε τα παρακάτω στοιχεία: Meeting ID: 849 7022 2547

Passcode: 737474

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής-12.01.2024-Ψηφιακή υπογραφή συμβολαιογράφων μέσω eΓΕΜΗ

ΘΕΜΑ: «Ψηφιακή υπογραφή Συμβολαιογράφων μέσω eΓΕΜΗ»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σε σχέση με τα προβλήματα που έχουν ανακύψει με τη χρήση της ψηφιακής υπογραφής στην καταχώριση των εγγραπτέων πράξεων στο Κτηματολόγιο, λάβαμε την ακόλουθη ενημέρωση από το Κτηματολόγιο, την οποία και παραθέτουμε προς ενημέρωσή σας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σχετικά με το πρόβλημα των ψηφιακών υπογραφών που υπάρχει των τελευταίο καιρό και κατόπιν επικοινωνίας με διαφόρους επαγγελματίες (Συμβολαιογράφους και Δικηγόρους) που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα διαπιστώθηκε το εξής:

Οι ψηφιακές υπογραφές που δημιουργούνται μέσω του eΓΕΜΗ έχουν λανθασμένη – μεταγενέστερή  χρόνο σήμανση.

Δηλαδή ο επαγγελματίας υπογράφει κάτι στις 10:00 και η χρόνο σήμανση της ψηφιακής υπογραφής μπορεί να είναι 11:15.

Έως τις 11:15 η ψηφιακή υπογραφή θεωρείται άκυρη, μετά τις 11:15 είναι έγκυρη και μπορεί να ανέβει το αρχείο στο σύστημα μας.

Επίσης έχουν αναφερθεί περιπτώσεις με διαφορές ωρών.

Έως ότου επιλυθεί το πρόβλημα από το ΓΕΜΗ θα πρέπει οι επαγγελματίες που υπογράφουν μέσω ΓΕΜΗ να ελέγχουν την χρόνο σήμανση της ψηφιακής υπογραφής και να ανεβάζουν τα αρχεία τους μετά την ημερομηνία και ώρα που αναφέρεται.

Παρακαλούμε για ενημέρωση των μελών των συλλόγων σας.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Aνακοίνωση-Συντονιστικής-12.1.2024-Σεμινάριο-φορολογικό νομοσχέδιο & νομοσχέδιο Υπ.Δικ.-αποδοχές κληρονομιάς-Τρίτη-16.1.2024

ΘΕΜΑ: «Σεμινάριο για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο και τις υποχρεώσεις των συμβολαιογράφων-ενημέρωση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με τις αποδοχές κληρονομίας»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε, ότι την Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 15:00, θα διεξαχθεί διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο και οι υποχρεώσεις των Συμβολαιογράφων-Ενημέρωση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου σχετικό με τις αποδοχές κληρονομίας κ.λπ.», με εισηγητές τον ο κ. Γεώργιο Ρούσκα, Πρόεδρο του ΣΣΕΑΠΑΔ & της ΣΕΣΣΕ, τον κ. Δημήτριο Τζίμα, Πρόεδρο Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, τον κ. Ιωάννη Παππά, Πρόεδρο Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Ιωαννίνων, την κα Ευτυχία Καραστάθη, Ταμία του ΣΣΕΑΠΑΔ και τον κ. Αλέξανδρο Γκούμα, φορολογικό σύμβουλο του ΣΣΕΑΠΑΔ.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να υπάρξει ενημέρωση των συναδέλφων για τις επελθούσες αλλαγές και να επισημανθούν πρακτικές εφαρμογής των νέων ρυθμίσεων.

Στα πλαίσια του ως άνω σεμιναρίου θα γίνει ενημέρωση σχετικά με το υπό ψήφιση νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επιτάχυνση της δικαιοσύνης και τις αποδοχές κληρονομίας.

Τρόπος παρακολούθησης του σεμιναρίου

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ.

Για την σύνδεση σας ακολουθήστε τον σύνδεσμο https://us02web.zoom.us/j/84970222547?pwd=eW9rN3ZaZXVRSnNBWnF3ZVA1ZEFQdz09

Σε περίπτωση σύνδεσης σας από κινητό ή tablet χρησιμοποιήστε τα παρακάτω στοιχεία

Meeting ID: 849 7022 2547

Passcode: 737474

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής-11.1.2024-Αποστολή Στατιστικού Πίνακα Συμβολαιογραφικών Πράξεων-έτους 2023

ΘΕΜΑ: «Αποστολή στατιστικού πίνακα συμβολαιογραφικών πράξεων έτους 2023»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,​

       Σας υπενθυμίζουμε, ότι μέχρι 31 Μαρτίου 2024, θα πρέπει να αποστείλετε ταχυδρομικά το στατιστικό πίνακα συμβολαιογραφικών πράξεων έτους 2023 στη Γενική Διεύθυνση Στατιστικών Ερευνών, Διεύθυνση Τομεακών Στατιστικών, Τμήμα Στατιστικών Δικαιοσύνης (Πειραιώς 46 και Επονιτών, Τ.Κ. 18510 Πειραιάς, τηλ. 213-1352135, 213-1352767), ή εναλλακτικά, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις διεύθυνσεις justistat@statistics.gr ή t.samara@statistics.gr. Όσοι συνάδελφοι αποστείλουν το στατιστικό πίνακα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δεν υποχρεούνται να τον αποστείλουν και σε έντυπη μορφή.

       Επειδή ο στατιστικός πίνακας έχει επικαιροποιηθεί,  παρακαλείστε να χρησιμοποιήσετε αποκλειστικά τον συνημμένο στατιστικό πίνακα συμβολαιογραφικών πράξεων, και να συμπληρώσετε όλες τις στήλες, σύμφωνα με τις διακρίσεις και τις κατηγορίες, που αναφέρονται στο έντυπο. Ο πίνακας αυτός σας αποστέλλεται συνημμένα προς διευκόλυνσή σας, σε δύο μορφές (.pdf και .xlsx) για αποστολή αντίστοιχα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. 

       Επισημαίνεται, ότι η υποβολή του ετήσιου στατιστικού πίνακα και η παροχή στοιχείων είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 15 Ν. 2830/2000 και 11 παρ. 2α Ν. 3832/2010 όπως ισχύει, και η παράβαση της υποχρέωσης αυτής επισύρει διοικητικές κυρώσεις κατ’ άρθρ. 9 Ν. 3832/2010. Τα στοιχεία που θα δοθούν, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς και μετά την επεξεργασία τους δημοσιοποιούνται στον ιστότοπο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (http://www.statistics.gr). 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής-07.12.2023-Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης-Διατάξεις άμεσου συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος

Θέμα: «Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το Κτηματολόγιο»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Στο συνημμένο στο παρόν σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο «Επιτάχυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης του Ελληνικού Κτηματολογίου: Διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων στις μεταγραφές ακινήτων και ενίσχυση της επιχειρησιακής λειτουργίας του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο» – Απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών μεταβίβασης ακινήτων – Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» που κατατέθηκε την 1η Δεκεμβρίου 2023 ενώπιον της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται διατάξεις άμεσου συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος.

Επιγραμματικά:

1)         Περιορίζεται ο διενεργούμενος από το Κτηματολογικό Γραφείο ελέγχου νομιμότητας ο οποίος, πλέον, συνίσταται σε έλεγχο τήρησης των διατυπώσεων που αν δεν τηρηθούν, ρητώς εκ του νόμου απαγορεύεται η καταχώριση, με την προσθήκη της φράσης «επί ποινή απολύτου ακυρότητας», προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο έλεγχος νομιμότητας αφορά στα απολύτως αναγκαία και επί ποινή απολύτου ακυρότητας στοιχεία νομιμότητας της υπό καταχώριση πράξης.

2)         Καταργείται το Πιστοποιητικό ΤΑΠ στις μεταβιβάσεις ακινήτων.

3)         Οι συναλλαγές σε περιπτώσεις ακινήτων/διηρημένων ιδιοκτησιών (συστάσεις οροφοκτησίας) που επί της συστατικής πράξης της οροφοκτησίας είχε υπάρξει υπέρβαση των χιλίων χιλιοστών, μπορούν πλέον να καταχωρίζονται στα κτηματολογικά βιβλία με την επισήμανση του τεκμαιρόμενου ανάλογου ποσοστού στο κοινό έδαφος της οικείας διηρημένης ιδιοκτησίας, μέχρι τη συντέλεση τροποποίησης σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας προς αποκατάσταση και άρση της υπέρβασης.

4)         Προβλέπεται ότι εφόσον η υποβολή της αίτησης διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος απευθύνεται προς Κτηματολογικό Γραφείο ή Υποκατάστημα του Φορέα, η προηγούμενη λήψη και συνυποβολή με την αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος πιστοποιητικών, αντιγράφων και αποσπασμάτων από τα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου ή του Κτηματολογικού Γραφείου αυτού δεν απαιτείται, εφόσον διαθέτει τα σχετικά έγγραφα στα τηρούμενα αρχεία του. Στην περίπτωση αυτή το Κτηματολογικό Γραφείο ή Υποκατάστημα τα αναζητά αυτεπάγγελτα. Επιπλέον, ρυθμίζεται ότι απλά αντίγραφα, τα οποία ο αιτών συνυποβάλλει με την αίτηση διόρθωσης, γίνονται δεκτά και λαμβάνονται υπ’ όψιν.

5)         Εισάγεται για πρώτη φορά κατά την διαδικασία αίτησης διόρθωσης προδήλου σφάλματος, η υποχρέωση ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν η διόρθωση αφορά στα στοιχεία μεταγραφής, άλλως εγγραφής, του τίτλου κτήσης που αφορά στο καταχωρισθέν στις αρχικές εγγραφές εγγραπτέο δικαίωμα, επειδή αυτά ελλείπουν, ή αναγράφονται λανθασμένα, η συμπλήρωση ή η ορθή αναγραφή τους, κατά περίπτωση, διενεργείται υποχρεωτικά και αυτεπάγγελτα από τον Προϊστάμενο του Κτηματολογικού Γραφείου, επιτρεπομένης μόνο της αιτιολογημένης άρνησης για λόγους μη συνδρομής των προϋποθέσεων που ειδικότερα αναφέρονται στις οικείες διατάξεις.

6)         Στο ίδιο σημείο, οριοθετείται η έννοια του εκτοπισμού και τέτοιος δεν υφίσταται, ούτε απαιτείται συναίνεση, εάν ο τρίτος συμπεριλήφθηκε ως δικαιούχος, αναγραφόμενος στις κτηματολογικές εγγραφές, λόγω σφάλματος που εμφιλοχώρησε κατά την επεξεργασία της δήλωσης και των δημοσίων εγγράφων που συνυπέβαλε κατά τη διαδικασία κτηματογράφησης του ν. 2308/1995 (Α’ 114) και τούτο προκύπτει από το αρχείο κτηματογράφησης και τα δημόσια βιβλία του Υποθηκοφυλακείου.

7)         Επιμηκύνεται ο χρόνος έκδοσης απόφασης του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου επί αιτήσεων διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων από δεκαπέντε (15) σε τριάντα (30) ημέρες, ώστε να δίδεται επαρκής χρόνος για διόρθωση προ της προσφυγής στον Κτηματολογικό Δικαστή.

8)         Παρατείνεται η προθεσμία αγωγών διόρθωσης πρώτων εγγραφών έως τις 30.11.2024, προκειμένου να δοθεί επαρκές περιθώριο για την άσκηση των σχετικών αγωγών της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998. Η ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία θα ισχύει και για τις περιοχές στις οποίες οι πρώτες εγγραφές καταχωρίσθηκαν από την 1η.1.2013 έως και την 31η.12.2015.

9)         Στις περιοχές όπου οι αρχικές εγγραφές έχουν ήδη καταστεί οριστικές με συνέπεια την ενεργοποίηση του αμάχητου τεκμηρίου του ν. 2664/1998, παρέχεται η δυνατότητα διόρθωσης (μέσω αίτησης διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος ή μέσω άσκησης αγωγής) της ανακριβούς εγγραφής με την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη» μέχρι την 30ή.11.2024 (ημερομηνία παράτασης της προθεσμίας διόρθωσης πρώτων εγγραφών) υπό την προϋπόθεση ότι κατόπιν της λήξης της αποκλειστικής προθεσμίας δεν έχουν εγγραφεί μεταγενέστερες πράξεις επί του κτηματολογικού φύλλου του ακινήτου. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα στους καλόπιστους ιδιοκτήτες ακινήτων να διορθώσουν τις συγκεκριμένες εγγραφές και να αποφύγουν τις εξαιρετικά δυσμενείς συνέπειες του αμάχητου τεκμηρίου που έχει ενεργοποιηθεί σε τριάντα πέντε (35) περιοχές της χώρας. Επίσης για τις περιοχές αυτές μέχρι την 30ή.11.2024, προβλέπεται η διόρθωση ανακριβούς εγγραφής με την ένδειξη «Ελληνικό Δημόσιο», σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998, όταν ο τίτλος του αιτούντος τη διόρθωση ή των δικαιοπαρόχων του (άμεσων ή απώτερων) είναι παραχωρητήριο του Ελληνικού Δημοσίου.

10)       Τροποποιείται η παρ.8 του άρθρου 2 Ν.2308/1995 και ορίζεται η 30ή.11.2024 ως απώτερο χρονικό σημείο αξιοποίησης της δυνατότητας παράτασης της προθεσμίας υποβολής εκπρόθεσμων δηλώσεων στην περιοχή που κτηματογραφείται, με σκοπό την εξυπηρέτηση του στόχου ολοκλήρωσης των κτηματογραφήσεων.

11)       Καταργείται η πολλαπλή προσκόμιση αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος σε περίπτωση διηρημένων ιδιοκτησιών κείμενων εντός του ιδίου γεωτεμαχίου, τα οποία αποτυπώνουν ακριβώς το ίδιο οικόπεδο, με το αντίστοιχο τριπλό κόστος έκδοσης.

12)       Προσδιορίζεται ο τρόπος με τον οποίο θα υποβάλλονται οι εγγραπτέες συμβολαιογραφικές πράξεις μετά από την έναρξη της υποχρεωτικής ψηφιακής υποβολής, όπως αυτή προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2664/1998. Με την υποβολή ψηφιακών αντιγράφων και περιλήψεων επιτυγχάνεται η ψηφιοποίηση της διαδικασίας, ενώ παράλληλα η αναγνώσιμη μορφή την οποία θα έχουν τα ως άνω έγγραφα επιτρέπει τη διαλειτουργική λήψη των επιμέρους στοιχείων τους.

15)       Ορίζεται ότι με την έναρξη της υποχρεωτικής ψηφιακής υποβολής α) το απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος προσαρτάται από τον ίδιο τον φορέα απαλλάσσοντας τον ενδιαφερόμενο από μια ακόμη ενέργεια, και β) καταργείται η υποχρέωση συνυποβολής απλού αντιγράφου κυρωμένου αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος της παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 2664/1998 και ηλεκτρονικού διαγράμματος της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4409/2016.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία:

Ανακοίνωση Συντονιστικής-21.11.2023-Εκδήλωση για τη διαδικασία σύνταξης ψηφιακών πραξεων-Θεσσαλονίκη-24.11.2023

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

σας γνωρίζουμε ότι, στο πλαίσιο μιας ορθολογικής πορείας εκσυγχρονισμού και μετάβασης σε ψηφιακό συμβολαιογραφικό έγγραφο,  ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Θεσσαλονίκης,σε συνεργασία με το I.R.E.N.E. και υπό την αιγίδα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, διοργανώνει την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 18:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ε.Β.Ε.Θ. (Τσιμισκή 29) εκδήλωση, στην οποία θα παρουσιαστεί η διαδικασία σύνταξης ψηφιακών πράξεων και ηλεκτρονικής καταχώρισης αυτών, όπως εφαρμόζεται από την γαλλική συμβολαιογραφία.

Η παρουσίαση θα γίνει από τον κ.François-Xavier Bary, επικεφαλής της σχεδίασης όλων των ηλεκτρονικών συμβολαιογραφικών εφαρμογών στη Γαλλία.

Η εκδήλωση αυτή θα βιντεοσκοπηθεί και θα αναρτηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο, ώστε  όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να την παρακολουθήσουν.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Ανακοίνωση Συντονιστικής 18.11.2023-Κοινό Ανακοινωθέν ΣΕΣΣΕ σχετικά με την ψηφιοποίηση της διαδικασίας μεταβίβασης ακινήτων

Η Συντονιστική Επιτροπή των Προέδρων των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος συνεδρίασε σε απαρτία την 18/11/2023 και αποφάσισε τα εξής:

Θεωρεί ικανοποιητικές τις εξελίξεις μετά τις γενόμενες συναντήσεις στα Υπουργεία Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και θα παρακολουθήσει στενά την τήρηση των συμφωνηθέντων, όπως αυτά αναγράφονται στο από 17/11/2023 κοινό Δελτίο Τύπου.

Μετά την αποτίμηση της διαμορφωθείσας κατάστασης αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί προς τα μέλη των Δ.Σ. και τις Γ.Σ. των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων την άρση και μη πραγματοποίηση της αποχής.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας