Ανακοίνωση Συντονιστικής-15.3.2024-Συμβολαιογράφοι σε θέση ευθύνης

ΘΕΜΑ: «Συμβολαιογράφοι σε θέση ευθύνης»

Έχουμε επανειλημμένα χαιρετίσει την ανάληψη θέσεων ευθύνης από συμβολαιογράφους και την ενεργό συμμετοχή τους σε αυτές. Πρόκειται, σίγουρα, για γεγονός που, όποτε συμβαίνει, τιμά τον κλάδο μας, χαροποιεί τα μέλη μας και χαιρετίζεται από όλους μας. 

Έως σήμερα, οι συνάδελφοι μέσω της συμμετοχής τους σε θέσεις ευθύνης και ανάλογα με τις δυνατότητές τους και τον πολιτικό τους χώρο, συμπαραστέκονταν στην ελληνική συμβολαιογραφία, θέτοντας για το διάστημα που κατείχαν θέση ευθύνης την συμβολαιογραφική τους ιδιότητα σε αναστολή. 

Σε αναστολή για ευνόητους λόγους, οι οποίοι υπαγορεύονται από τη θεσμική μας ιδιότητα, οφείλουν αυτοβούλως να θέσουν τον εαυτό τους και όσοι τυχόν εργάζονται για αυτούς ή σε κυβερνητικές θέσεις.

Είναι λυπηρό, όμως, να παρουσιάζεται σήμερα το φαινόμενο, αυτοί οι σημαντικοί συνάδελφοι να χρησιμοποιούν την τωρινή τους ιδιότητα για την προώθηση των πολιτικών τους θέσεων επικαλούμενοι ή υπονοώντας ότι αυτοί είναι οι πραγματικοί εκπρόσωποι της ελληνικής συμβολαιογραφίας στη Βουλή των Ελλήνων, στις δημόσιες θέσεις ή στην εν γένει δημοσιότητα.

Ας αναλογιστούν, όμως, οι καλοί συνάδελφοι ότι οι πολιτικές σχέσεις είναι εφήμερες και αύριο θα υπηρετούν για την επιβίωσή τους το συμβολαιογραφικό λειτούργημα, όπως κάνουμε όλοι μας.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας