Ανακοίνωση Συντονιστικής-15.3.2024-Έναρξη Λειτουργίας ΚΓ Θεσσαλονίκης-Αναστολή παραλαβής πράξεων από τις υπηρεσίες των Υποθηκ.Θεσσαλονίκης και Νεάπολης Θεσσαλονίκης

ΘΕΜΑ: «Έναρξη Λειτουργίας Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης – Αναστολή παραλαβής πράξεων από τις υπηρεσίες των Υποθηκοφυλακείων Θεσσαλονίκης και Νεάπολης Θεσσαλονίκης»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

            σας ενημερώνουμε ότι λόγω της κατάργησης του Έμμισθου Υποθηκοφυλακείου/Οριστικού Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης και έναρξης λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης από 01.04.2024,  καθώς και της κατάργησης του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Νεάπολης Θεσσαλονίκης και μεταφοράς της τοπικής του αρμοδιότητας στο Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης από 01-04-2024 και για λόγους δημοσίου συμφέροντος, κρίνεται αναγκαία και επιτακτική η αναστολή της λειτουργίας της παραλαβής πράξεων από τις υπηρεσίες των ανωτέρω Υποθηκοφυλακείων, εξαιρουμένων των παραγραφών και των εγγραπτέων πράξεων για τις οποίες συντρέχει νόμιμη προθεσμία προς εγγραφή, για το χρονικό διάστημα από την Τρίτη 19.03.2024 έως και την Παρασκευή 29.03.2024.

Συνημμένη η σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας