Ανακοίνωση-Συντονιστικής-08.04.2024-ΕΝΦΙΑ ΕΞΑΕΤΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «ΕΝΦΙΑ για έξι (6) έτη: Έκδοση πρώτης κεντρικής έκδοσης της πράξης διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ έτους 2024»

            Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

            σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η πρώτη κεντρική έκδοση της πράξης διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ του έτους 2024.

Συνεπώς, δυνάμει των παρ. 3 και 6 του άρθρου 1 της Α.1085/2023 (Β΄3617) απόφασης του Διοικητή ΑΑΔΕ, για τα συμβολαιογραφικά έγγραφα που συντάσσονται από σήμερα, το πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. εκδίδεται για έξι (6) έτη, συμπεριλαμβανομένου και του έτους μεταβίβασης.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας