Ανακοίνωση Συλλόγου 26-7-2021 – Λειτουργία Συλλόγου το μήνα Αύγουστο

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι κατά το μήνα Αύγουστο, και συγκεκριμένα κατά το χρονικό διάστημα από 2.8.2021 έως 3.9.2021, η ταμειακή υπηρεσία του Συλλόγου (λογιστήριο, τριπλότυπα, ταμείο) δεν θα λειτουργεί και συνεπώς δεν θα διατίθενται ούτε μεγαρόσημα.

Η είσπραξη δικαιωμάτων εκ τραπεζικών και κρατικών συμβολαίων καταβλητέων από 2.8.2021 έως 10.8.2021 καθώς και των οφειλομένων στο Σύλλογο ποσών θα γίνει από 6.9.2021 ημέρα Δευτέρα έως 10.9.2021,  ημέρα Παρασκευή, χωρίς καμία επιβάρυνση.

Με τιμή

        Ο Πρόεδρος                                                 Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                               Θεόδωρος Χαλκίδης