Ανακοίνωση Συντονιστικής 10-12-2021 – Έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων γονικών παροχών και δωρεών στο myProperty από Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021

ΘΕΜΑ: «Έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων γονικών παροχών και δωρεών από Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της από 06-12-2021 ανακοίνωσης του ΣΣΕΑΠΑΔ, σας ενημερώνουμε ότι, η ΑΑΔΕ με το συνημμένο στην παρούσα από 09-12-2021 Δελτίο Τύπου, ανακοίνωσε την έναρξη της εφαρμογής MyProperty  στις δηλώσεις γονικών παροχών και δωρεών, από την ερχόμενη Δευτέρα  13.12.2021.

Μέσω της ψηφιακής εφαρμογής, υποβάλλονται αρχικές δηλώσεις για δωρεές ακινήτων, που βρίσκονται εντός αντικειμενικού συστήματος, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο μεταβιβάζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο δωρεάς ή γονικής παροχής.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σχετικό έγγραφο, η ψηφιακή υποβολή των δηλώσεων καθίσταται υποχρεωτική από τις 20 Δεκεμβρίου 2021.

Σε ό,τι αφορά δηλώσεις, που έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες ΔΟΥ σε έντυπη μορφή, εξακολουθούν να ισχύουν και διεκπεραιώνονται κανονικά, εκτός αν οι συμβαλλόμενοι τις ανακαλέσουν.

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης της εφαρμογής, η ΑΑΔΕ ενημερώνει ότι το myProperty θα τεθεί εκτός λειτουργίας από το Σάββατο, 11 Δεκεμβρίου, στις 16:00, έως την Κυριακή, 12 Δεκεμβρίου, στις 21:00.

 

 Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας