Μη διενέργεια πλειστηριασμών την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022

Μετά την ανακοινωθείσα σήμερα το πρωί παράταση της Κατάστασης Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας για τις Περιφέρειες Αττικής, Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου για την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2021, σας γνωστοποιούμε ότι δεν θα πραγματοποιηθούν πλειστηριασμοί στις ανωτέρω περιφέρειες αύριο Τετάρτη 26η Ιανουαρίου 2022.

Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι στις ανωτέρω Περιφέρειες ήδη με την υπ’ αριθμ. 4034/24-01-2022 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Β΄186) έχει ανασταλεί η λειτουργία των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών για την 25η και 26ηΙανουαρίου 2022.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας