Ανακοίνωση Συντονιστικής 9.6.2022 – Ημερομηνίες διεξαγωγής διαγωνισμού υποψηφίων συμβολαιογράφων

ΘΕΜΑ: Ημερομηνίες διεξαγωγής του εισαγωγικού διαγωνισμού υποψηφίων συμβολαιογράφων

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της προκήρυξης  του εισαγωγικού διαγωνισμού υποψηφίων συμβολαιογράφων έτους 2022, σας γνωρίζουμε ότι οι ημερομηνίες διεξαγωγής αυτού ορίστηκαν ως ακολούθως:

  • Σάββατο 25 Ιουνίου 2022 και Κυριακή 26 Ιουνίου 2022
  • Σάββατο 2 Ιουλίου 2022 και Κυριακή 3 Ιουλίου 2022

Το ακριβές πρόγραμμα των γραπτών εξετάσεων θα ανακοινωθεί προσεχώς.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας