Ανακοίνωση Συντονιστικής 5.9.2022 – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ I.R.E.N.E. Συμπλήρωση αριθμού συμμετεχόντων

ΘΕΜΑ: Επιστημονική Ημερίδα του I.R.E.N.E. στο Παρίσι (7.10.2022) – Συμπλήρωση αριθμού συμμετεχόντων

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε, ότι ο αριθμός συμμετέχοντων στην επιστημονική ημερίδα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Συμβολαιογραφικών Μελετών και Ερευνών (I.R.E.N.E.), που θα λάβει χώρα στο στο Παρίσι στις 7 Οκτωβρίου 2022 (7.10.2022), έχει συμπληρωθεί και δεν θα γίνουν δεκτές περαιτέρω δηλώσεις συμμετοχής.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας