Πρόσκληση (Υπενθύμιση) Γενικής Συνέλευσης ΣΣΕΑΠΑΔ – Δευτέρα 10.10.2022 & 17.10.2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της από 28.06.2022 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συλλόγου, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα, σας υπενθυμίζουμε, ότι η Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου θα διεξαχθεί, τη Δευτέρα 10.10.2022 και ώρες 15:30-21:00. Όποιος συνάδελφος το επιθυμεί, δύναται να συμμετάσχει σε αυτή και διαδικτυακά κατά την ανωτέρω ορισθείσα ημερομηνία και ώρες.

Όσοι εκ των συναδέλφων κατοικούν σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 χιλιομέτρων από την έδρα του Συλλόγου, είναι δυνατόν με επιστολή τους προς τη Συνέλευση ν’ αντιπροσωπευθούν από συνάδελφό τους. Κάθε συμβολαιογράφος μπορεί να αντιπροσωπεύσει έναν μόνο συνάδελφό του (άρθρο 1 παρ. 3 του Π.Δ. 190/1991).

Σε εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. καλεί τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου & Δωδεκανήσου, να προσέλθουν σε Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου, η οποία θα γίνει στην Αθήνα, στις 10 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρες 15.30-21:00, στο ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ»  (Πανεπιστημίου 52), και σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας κατά την ως άνω ημερομηνία, στις 17 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρες 15.30-21:00, με θέματα:

  1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης.
  2. Εκτίμηση της ικανοποίησης των αιτημάτων των μελών του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. αναφορικά με την

ηλεκτρονική υποβολή των προς καταχώριση πράξεων και τη λήψη απόφασης για αποχή ή όχι

από την 1η Νοεμβρίου, ημερομηνία έναρξης της υποχρεωτικής υποβολής ηλεκτρονικά των

πράξεων προς καταχώριση στο Κτηματολόγιο.

  1. Συμβολαιογραφικά δικαιώματα και
  2. Διαδικασία έκδοσης βεβαιώσεων ΤΑΠ.

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2022

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία: