Κοινοποίηση πρόσκλησης ΔΣ 11 2 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι,

Προσκαλείσθε να προσέλθετε την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 15:00 στα γραφεία του Συλλόγου,  στο  β΄ όροφο, όπου θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο με θέματα:

1-) Ενημέρωση  από τον Πρόεδρο για τις εξελίξεις συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος στο εσωτερικό & στο εξωτερικό.

2-) Ενημέρωση για τη διανομή μερίσματος με βάση τις εισπράξεις δικαιωμάτων από ελέγχους.

3-) Παροχή εντολής για κατάθεση αιτήσεων συντηρητικής κατάσχεσης για τη διασφάλιση των οφειλών προς το Σύλλογο.

4-) Θέματα ΕΝ.Φ.Ι.Α και Φ.Α.Π.-Ατομική φορολογία συμβολαιογράφου-Κώδικας απεικόνισης συναλλαγών.

5-) Εκθέσεις ελέγχου υπ’αριθμ. 19965/2013 & 19973/2014.

6-) Ανάκληση της από 23.1.2014 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με την υπ’αριθμ.105/17.1.2014 αίτηση.

7-) Αιτήσεις.

😎 Βοηθήματα.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης