Ανακοίνωση Συντονιστικής-30.11.2022-Ημ/νία τελευταίας ενημέρωσης κτηματολογικής βάσης Δήμου Αθηναίων

Θέμα: «Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022 ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης της κτηματολογικής βάσης του Δήμου Αθηναίων της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. πρωτ. 2255205/ΔΚ 1651/11-11-2022 εγγράφου του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο, που σας απεστάλη στις 14.11.2022, περί επικείμενης  περαίωσης της κτηματογράφησης του Δήμου Αθηναίων της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, σας αποστέλλουμε το υπ’ αριθ. πρωτ. Oικ: 2256458 /ΔK 1703/17.11.2022 έγγραφο του Φορέα, σύμφωνα με το οποίο με την από 17/11/2022 απόφαση Γενικού Διευθυντή του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο ορίστηκε η Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022 ως τελευταία ημέρα ενημέρωσης της τηρούμενης βάσης κτηματολογικών δεδομένων για την εν θέματι κτηματογραφούμενη περιοχή, όπως αυτή κτηματογραφήθηκε με τη σύμβαση ΚΤ4-01, που υπάγεται στην τοπική αρμοδιότητα του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών.

Κατόπιν αυτού, ενεργοποιούνται οι διοικητικές διαδικασίες περαίωσης της κτηματογράφησης και καταχώρισης των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία για τα ακίνητα της ανωτέρω περιοχής.

Από την επομένη της ανωτέρω ημερομηνίας και έως την προηγούμενη ημέρα της έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου για τα ακίνητα της εν θέματι περιοχής, θα ισχύουν οι προβλέψεις που παρατίθενται στην ανωτέρω επιστολή του Φορέα.

Από 30.11.2022 οι πράξεις θα μεταγραφούν στα οικεία βιβλία του Υποθηκοφυλακείου με την διαδικασία του άρθρου 6 παρ. 4 του ν. 2664/1998, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες στην επιστολή οδηγίες.

Για την περαίωση της κτηματογράφησης και τον ορισμό της έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου για την εν λόγω περιοχή, που θα καθοριστούν με αποφάσεις του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο, θα υπάρξει ενημέρωση με νεότερη επιστολή του Φορέα.

Περαιτέρω, εντός των προσεχών εβδομάδων, πρόκειται να αποσταλεί επιστολή του Φορέα, με την οποία θα ανακοινώνεται η ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης της βάσης κτηματολογικών δεδομένων για τα υπό κτηματογράφηση ακίνητα της Αθήνας, που υπάγονται στην τοπική αρμοδιότητα του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών.

Από την επομένη της ανωτέρω ημερομηνίας που θα ανακοινωθεί, και όσον αφορά στις ρυθμίσεις των νόμων 2308/1995 και 2664/1998, που θα ισχύσουν μέχρι την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου, γίνεται αναφορά στις παρ. 1 έως 4 του συνημμένου υπ’ αριθμ. πρωτ. 2255205/ΔΚ 1651/11-11-2022 εγγράφου.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας