Ανακοίνωση Συλλόγου – 12.12.2022 – Διαδικτυακή παρακολούθηση συνεδρίασης Δ.Σ.-Τετάρτη 14.12.2022-15:00 μμ

ΘΕΜΑ: «Διαδικτυακή παρακολούθηση της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν της από 20.7.2022 ομόφωνης απόφασης Δ.Σ. του Συλλόγου, με την οποία αποφασίστηκε η δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου από όλα τα μέλη του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ., καλείστε αύριο, Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 15:00 να παρακολουθήσετε, μέσω τηλεδιάσκεψης, τη συνεδρίαση του Δ.Σ., η ημερήσια διάταξη της οποίας έχει ως εξής:

1-)        Κτηματολόγιο-νομοθετικές ρυθμίσεις.

2-)        Ηλεκτρονικοποίηση στην παροχή των συμβολαιογραφικών υπηρεσιών – Γενική Συνέλευση του CNUE – Βρυξέλλες, 9.12.2022 (εισηγήτρια κα Ευτυχία Καραστάθη).

3-)        Έκθεση ελέγχου Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων στο Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.

4-)        Συνέχιση της συζήτησης για τα δικαιώματα συμβολαιογράφου από τη σύνταξη συμβολαίων με Funds-Πλειστηριασμοί (εισηγητής κ.Νικόλαος Παπαθέου).

5)         Λήψη απόφασης επί της πρότασης του Γεν.Γραμματέα, κ.Θ.Χαλκίδη, για σύναψη ομαδικού ασφαλιστηρίου για τα μέλη του Συλλόγου.

6-)        Ανακαίνιση του επί της οδού Χ.Τρικούπη μισθωμένου χώρου για τις ανάγκες του Αρχειοφυλακείου του Συλλόγου-Αίτημα αναπροσαρμογής ενοικίου της επί της οδού Ακαδημίας μισθωμένης αποθήκης.

7-)        Διεθνείς σχέσεις Συλλόγου (εισηγήτρια κα Ελένη Κοντογεώργου)

😎        Επικαιροποίηση της υπ’αριθμ.πρωτ.837/16.5.2022 εγκυκλίου του Συλλόγου περί κατανομής κρατικών συμβολαίων.

9-)        Αιτήσεις.

10-)      Βοηθήματα.

Η παραπάνω συνεδρίαση θα διεξαχθεί μέσω του συνδέσμου https://enotariat.gr/?page_id=124, και για την παρακολούθησή του, απαιτείται το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης που έχετε ήδη για τη σύνδεσή σας στην ιστοσελίδα του Συλλόγου. Σε περίπτωση που κάποιος συνάδελφος δεν έχει λάβει κωδικό ή τον έχει ξεχάσει, ακολουθήστε την κάτωθι διαδικασία:

(α) Νέοι χρήστες: Για να αιτηθείτε κωδικό, παρακαλούμε όπως αποστείλετε αίτημα για κωδικό στο email info@clevermedia.gr.

(β) Παλαιοί χρήστες: Εάν έχετε ξεχάσει τον κωδικό σας, στη σελίδα εισόδου υπάρχει επιλογή «Ξέχασα τον κωδικό μου» ή “Forgot my password”. Θα ακολουθήσετε τις οδηγίες ανάκτησης και δημιουργίας νέου κωδικού.

Συνιστάται να συνδεθείτε νωρίτερα της προγραμματισμένης ώρας έναρξης, για αποφυγή συνωστισμού συνδέσεων, καθώς έχει παρατηρηθεί ότι, κατά το πρώτο δεκαπεντάλεπτο πέφτει συχνά το σύστημα από το φόρτο των επισκέψεων. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να περιμένετε μερικά λεπτά και μετά να ξαναπροσπαθήσετε να συνδεθείτε. Για οποιοδήποτε άλλο τεχνικό πρόβλημα, επικοινωνήστε με email στο info@clevermedia.gr.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                 Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας              Θεόδωρος Χαλκίδης