Επιστολή Προέδρου Συλλόγου

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

            Την 23η Νοεμβρίου 2022 κοινοποιήθηκε στον ΣΣΕΑΠΑΔ η υπ’ αριθ. 9948/2022 προσωρινή έκθεση αποτελεσμάτων του εκτάκτου διαχειριστικού ελέγχου στον ΣΣΕΑΠΑΔ, που διενεργήθηκε από 03.06.2022 έως 29.09.2022, που αφορά στο έτος 2009, από την Η’ ΔΥΕΕ της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Ο συγκεκριμένος έκτακτος έλεγχος προκλήθηκε μετά από αίτημα του ΣΣΕΑΠΑΔ ύστερα από την καταψήφιση (μη έγκριση) του ισολογισμού του έτους 2019 καθώς και την μη απαλλαγή  του ΔΣ από κάθε σχετική ευθύνη από την ΓΣ της 26ης Ιανουαρίου 2020, κατόπιν προτάσεως της τότε μειοψηφίας του Συλλόγου που επικαλέστηκε αδιαφανείς οικονομικές διαδικασίες στον Σύλλογο, άφησε υπόνοιες για κατάχρηση χρηματικών ποσών του Συλλόγου, μη διεκδίκηση οφειλών από τέλη χρήσης των πλειστηριασμών και μη σύννομες ενέργειες από προμήθειες και δαπάνες.

Μετά την αποδοχή από την ΓΣ των ως άνω βαριών και προσβλητικών κατηγοριών με την παραπάνω απόφασή της, το Προεδρείο του Συλλόγου μας έπραξε το αυτονόητο: ζήτησε την διενέργεια εκτάκτου διαχειριστικού ελέγχου από την αρμόδια υπηρεσία του ΓΛΚ.

Μετά από καθυστέρηση ολίγων ετών, ο συγκεκριμένος έλεγχος ολοκληρώθηκε και η προσωρινή έκθεση ελέγχου με τα αποτελέσματά της γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του ΔΣ.

Ουδέν αποτέλεσμα οικονομικής ατασθαλίας προέκυψε από την έκθεση ελέγχου και ουδείς καταλογισμός για οικονομική παράβαση αναγράφεται. Αντιθέτως στην έκθεση ελέγχου γίνονται αναφορές για χρόνια προβλήματα του Συλλόγου που υπερβαίνουν τον βίο της παρούσας διοίκησης του Συλλόγου που αφορούν στην υποστελέχωση του Συλλόγου, την δημιουργία οργανογράμματος και περιγραφής θέσεων των υπαλλήλων καθώς και την θέσπιση διοικητικών διαδικασιών στην λειτουργία του Συλλόγου μας. Παράλληλα ετέθη το ζήτημα σχετικά με την υπαγωγή του ΣΣΕΑΠΑΔ στις διατάξεις του Ν.4412/2017, που ισχύει κατά κανόνα σε Φορείς του Δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου Τομέα και σε όσους Φορείς χρηματοδοτούνται από τον Κρατικό προϋπολογισμό καθώς και με την υπαγωγή του ΣΣΕΑΠΑΔ στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών.

Ο ΣΣΕΑΠΑΔ ως ΝΠΔΔ σωματειακής μορφής, που έχει δική του περιουσία και την διαχείριση αυτής, που δεν ανήκει στον στενό και ευρύτερο Δημόσιο τομέα και στους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, που δεν χρηματοδοτείται καθόλου από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, για την μη υπαγωγή του σε καθεστώς που αφορά είτε νομικά πρόσωπα του σκληρού πυρήνα του Ελληνικού Δημοσίου είτε νομικά πρόσωπα που συντηρούνται από αυτό μέσω του κρατικού προϋπολογισμού, έπρεπε να υποβάλει αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου της Έκθεσης Ελέγχου, υπενθυμίζοντας ότι οι Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι έχουν το δικαίωμα από τα έσοδά τους να χορηγούν μέρισμα προς τους ενεργούς συμβολαιογράφους και τους συνταξιούχους συμβολαιογράφους, δεδομένου ότι τα έσοδα των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων ουδεμία σχέση έχουν με τον κρατικό προϋπολογισμό.

Δυστυχώς και για αυτό το σημαντικό θέμα κεφαλαιώδους σημασίας που αφορά στην αυτοτέλεια των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων και στην διαχείριση από αυτούς των οικονομικών τους, στην συνεδρίαση του ΔΣ του ΣΣΕΑΠΑΔ της 19ης Δεκεμβρίου 2022 από τα 13 μέλη του Συλλόγου παρέστησαν τα 9. Από τα 9 μέλη του ΔΣ που παραστάθηκαν, λίγο πριν την λήψη απόφασης για την υποβολή αντιρρήσεων, μία συνάδελφος αποχώρησε δηλώνοντας ότι δεν γνωρίζει το θέμα και ότι δεν ενημερώθηκε εγκαίρως, αν και είχε λάβει πλήρη ενημέρωση σχετικώς από τη Νομική Υπηρεσία του Συλλόγου, την οποία είχε επισκεφτεί για το θέμα. Η ίδια αυτή συνάδελφος δήλωσε ενώπιον του ΔΣ ότι το ΔΣ δεν μπορεί να αποφασίσει για την υποβολή των αντιρρήσεων αλλά η Νομική Υπηρεσία θα πρέπει να αποφασίσει για αυτό, ωσάν η Νομική Υπηρεσία να διοικεί τον Σύλλογο και όχι τα μέλη του ΔΣ που εσείς εκλέξατε!

Επίσης, άλλη μία συνάδελφος αν και δεν αποχώρησε, δήλωσε, όμως, ότι απέχει της ψηφοφορίας για την λήψη απόφασης.

Σημειώνεται ότι ο χρόνος για την υποβολή των αντιρρήσεων εκπνέει την 23η Δεκεμβρίου 2022.

Στο σημείο αυτό οφείλουμε όλοι μας να θυμηθούμε και να αναλογιστούμε ότι όλα τα μέλη του ΔΣ, και οι 13, έχουμε λάβει την ψήφο και την εμπιστοσύνη από τους Συναδέλφους μας να λαμβάνουμε αποφάσεις και να διοικούμε το «καράβι της Ελληνικής Συμβολαιογραφίας». Για μια ακόμα φορά, όμως, τις αποφάσεις και σε αυτό το ΔΣ τις έλαβαν οι 7 εναπομείναντες, που αποφάσισαν την αποστολή των αντιρρήσεων, απόφαση που ήταν μονόδρομος για τον Σύλλογό μας.

Για μια ακόμα φορά, η «αυτοαποκαλούμενη» μειοψηφία απέχει από την ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης.

Κοινώς το βάζει στα πόδια.

Φανταστείτε αν αυτοί είχαν κληθεί να λάβουν αποφάσεις για τον Σύλλογό μας…

Καλές Γιορτές

σε όλες και σε όλους μας

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία: