Ανακοίνωση Συλλόγου 7.3.2023-Αποφάσεις έκτακτης ΓΣ 28.2.2023

ΘΕΜΑ: «Αποφάσεις της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών του ΣΣΕΑΠΑΔ της 28ης Φεβρουαρίου 2023»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα τις αποφάσεις της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συλλόγου της 28.2.2023, όπως εστάλησαν στο Σύλλογο στις 2.3.2023, αφού διορθώθηκαν και συμπληρώθηκαν από την Πρόεδρο και τη Γραμματέα της Γ.Σ..

Επισημαίνεται ότι στο εν λόγω κείμενο των αποφάσεων, αν και αναγράφεται  η άποψη του μέλους της μειοψηφίας, κ. Χριστίνας Μάνδρου, η οποία ενημέρωσε τα μέλη της Γ.Σ. –εκτός ημερήσιας διάταξης-σχετικά με το θέμα της σύμβασης του ΣΣΕΑΠΑΔ με την εταιρεία Newsphone (ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί), η οποία έχει ανανεωθεί αυτόματα για μια πενταετία, λόγω παραλείψεων της Διοίκησης  του Συλλόγου, η Πρόεδρος και η Γραμματέας της Γ.Σ. αρνήθηκαν να συμπεριλάβουν και την άποψη του Προέδρου του ΣΣΕΑΠΑΔ κ. Γεωργίου Ρούσκα, σύμφωνα με την οποία, ουδεμία παράλειψη έχει λάβει χώρα.

Τα σχετικά στοιχεία της ως άνω σύμβασης θα κατατεθούν στην έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου και σε οποιαδήποτε δημόσια θεσμική διαδικασία.

Με τιμή

Ο ΠρόεδροςΟ Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος ΡούσκαςΘεόδωρος Χαλκίδης