Επείγουσα ανακοίνωση Συλλόγου 21.3.2023-έκτακτη Γ.Σ.μελών Συλλόγου-14.3.2023

ΘΕΜΑ: «Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. – 14.3.2023»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Την 14.3.2023 συγκλήθηκε και διενεργήθηκε η εξ αναβολής από την 7.3.2023 έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου μας.

Πρόεδρος της συγκεκριμένης συνέλευσης εκλέχθηκε η συνάδελφός μας κα Φωτεινή Τριγάζη και γραμματέας αυτής η συνάδελφός μας κα Αικατερίνη Ζεβόλη.

Στην έναρξη των διαδικασιών της συνέλευσης παρίσταντο, δια φυσικής παρουσίας εβδομήντα εννέα (79) μέλη και διαδικτυακά μέσω σχετικής εφαρμογής εβδομήντα επτά (77) μέλη.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης των θεμάτων της συνέλευσης στους συναδέλφους που παρακολουθούσαν διαδικτυακά, αν και ορισμένοι εξ αυτών θέλησαν να πάρουν το λόγο, ουδέποτε τους εδόθη. Πολλώ δε μάλλον κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, ουδέποτε τους ετέθη από την πρόεδρο της συνέλευσης το σχετικό ερώτημα και ουδέποτε κατάφεραν ως εκ τούτου να ψηφίσουν, αν και ετέθη το θέμα στην πρόεδρο.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Αθήνα 21Μαρτίου2023

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ – Αριθμ. Πρωτ. 386

ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Α Θ Η Ν Α

——————

Ταχ. Δ/νση : Γ. Γενναδίου 4 – Τ.Κ. 106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX : 210 384 8335

E-mail : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες : Θεόδωρος Χαλκίδης Προς Όλα τα μέλη του Συλλόγου

Στο δε απόσπασμα των πρακτικών της έκτακτης γενικής συνέλευσης, που φέρει την υπογραφή της προέδρου Φ.Τριγάζη, αναφέρεται ότι η απόφαση επί του πρώτου θέματος υπερψηφίσθηκε με την απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων μελών, στο δε δεύτερο κατά σειρά συζήτησης θέμα η πρόεδρος και η γραμματέας της έκτακτης γενικής συνέλευσης περιορίζονται στο να αναφέρουν ότι «οι προτάσεις υπερψηφίστηκαν», χωρίς να αναφέρουν λεπτομέρειες, τη στιγμή που οι παρόντες λόγω του προχωρημένου της ώρας είχαν φυλλορροήσει, ενώ οι παρακολουθούντες διαδικτυακά συνάδελφοι, σύμφωνα με πληροφορίες από την εταιρεία που διαχειριζόταν την ηλεκτρονική πλατφόρμα τη συγκεκριμένη ώρα ήταν ογδόντα επτά (87) στον αριθμό.

Όλα αυτά ετέθησαν υπ’όψιν της κας Φ.Τριγάζη, η οποία μέχρι και σήμερα δεν έχει απαντήσει επί της ουσίας, εξηγώντας, ως οφείλει, τη στάση της και την αντιθεσμική της απόφαση να μην επιτρέψει εν τοις πράγμασι να λάβουν μέρος στις ψηφοφορίες οι παρακολουθούντες διαδικτυακά συνάδελφοι, οι οποίοι μάλιστα υπερτερούσαν αριθμητικά των παρισταμένων δια φυσικής παρουσίας.

Όλα τα ανωτέρω προκύπτουν και από το οπτικοακουστικό υλικό της γενικής συνέλευσης.

Ως εκ τούτου ουδεμία απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μελών του συλλόγου μας ελήφθη νομίμως και δεν μπορεί να παράξει έννομα αποτελέσματα.

Συνημμένα αποστέλλονται:

α) το υπ’αριθμ.πρωτ.357/17.3.2023 απόσπασμα πρακτικών/αποφάσεις της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών του ΣΣΕΑΠΑΔ της 14.3.2023,

β) η υπ’αριθμ.πρωτ. 361/17.3.2023 επιστολή του Προέδρου προς την πρόεδρο της Γ.Σ., κα Φωτεινή Τριγάζη περί νομιμότητας αποφάσεων της με ημερομηνία 14.3.2023 Γ.Σ.,

γ) η υπ’αριθμ.πρωτ.365/17.3.2023 απάντηση στην ως άνω επιστολή της προέδρου της Γ.Σ. κας Φωτεινής Τριγάζη και

δ) η σχετική υπ’αριθμ.πρωτ.374/20.3.2023 απάντηση του Προέδρου του ΣΣΕΑΠΑΔ κ. Γεωργίου Ρούσκα στην πρόεδρο της Γ.Σ. κα Φωτεινή Τριγάζη.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Ρούσκας Θεόδωρος Χαλκίδης