Ανακοίνωση Συλλόγου 3.4.2023 – Λειτουργία υπηρεσίας τριπλοτύπων Συλλόγου & γραφείου Πειραιά

Σας γνωρίζουμε ότι, κατόπιν της από 22.2.2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, η υπηρεσία τριπλοτύπων, αρμόδια για την έκδοση ενταλμάτων πληρωμής των δικαιωμάτων του Συλλόγου από κρατικά ή τραπεζικά συμβόλαια, μεταφέρθηκε στο ισόγειο του κτιρίου (υπεύθυνη κα Αικατερίνη Σπυρακοπούλου).

Σας υπενθυμίζουμε ότι η κατάθεση των ως άνω δικαιωμάτων πραγματοποιείται με δύο τρόπους:

 α) με φυσική παρουσία και

 β) μέσω e-banking, στο λογαριασμό που τηρεί ο Σύλλογος στην Εθνική Τράπεζα (ΙΒΑΝ: GR36 0110 7200 0000 7205 4501 878) αφού αποστείλετε προς έλεγχο στην ως άνω υπάλληλο, τον πίνακα των καταβλητέων στο Ταμείο του Συλλόγου ποσών, στο κάτωθι e-mail: triplotypa@notariat.gr.

Σας γνωρίζουμε τέλος, ότι το γραφείο του Συλλόγου στον Πειραιά θα λειτουργεί μόνον κάθε Πέμπτη, μέχρι να στελεχωθούν οι υπηρεσίες του Συλλόγου με νέους υπαλλήλους από τον ΑΣΕΠ.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                        Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Ρούσκας                                                Θεόδωρος Χαλκίδης