ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Πρόσκληση έκτακτης Γ.Σ.-Τρίτη 13.6.2023-15:30-στα γραφεία του Συλλόγου-α’όροφος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του Ν.2830/2000 «Κώδικας Συμβολαιογράφων» και του άρθρου 1 του Π.Δ. 190/15.5.1991, να προσέλθουν στην έκτακτη ενημερωτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα γίνει στην Αθήνα, την 6η Ιουνίου 2023, ημέρα Τρίτηκαι ώρα 15.30΄μ.μ., στα γραφεία του Συλλόγου (Γ.Γενναδίου 4 – 1ος όροφος).

            Όσοι εκ των συναδέλφων κατοικούν σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 χιλιομέτρων από την έδρα του Συλλόγου, είναι δυνατόν με επιστολή τους προς τη Συνέλευση ν’ αντιπροσωπευθούν από συνάδελφό τους. Κάθε συμβολαιογράφος μπορεί να αντιπροσωπεύσει ένα μόνο συνάδελφό του (άρθρο 1 παρ.3 του Π.Δ.190/1991).

            Αν δεν υπάρξει η υπό του νόμου οριζόμενη απαρτία (τουλάχιστον το 1/6 των εγγεγραμμένων μελών του Συλλόγου), η Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς νέα πρόσκληση την επόμενη Τρίτη 13 Ιουνίου 2023, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα (15.30’ μ.μ.) με τα αυτά θέματα, οπότε συνεδριάζει και αποφασίζει ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων (άρθρα 105 παρ.2 του Ν.2830/2000 και 1 παρ.4 του Π.Δ.190/1991, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

            Όποιος συνάδελφος το επιθυμεί, δύναται να συμμετάσχει στην έκτακτη ενημερωτική Γενική Συνέλευση και διαδικτυακά κατά τις ανωτέρω ορισθείσες ημερομηνίες και ώρες.

Θ Ε Μ Α Τ Α

  1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης.
  2. Θέματα Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης – e-μεταβίβαση (e-φάκελος). Συζήτηση και ψηφοφορία.
  3. Ενημέρωση για τις εξελίξεις στο Κτηματολόγιο-συνάντηση με τον Υφυπουργό Ψηφιακής Πολιτικής. Συζήτηση.
  4. Σύμβαση με την εταιρεία Newsphone. Ενημέρωση για τη συνάντηση με τους εκπροσώπους της εταιρείας. Εξελίξεις επί της διαπραγμάτευσης. Συζήτηση.
  5. Ενημέρωση για τις πρόσφατα ψηφισθείσες διατάξεις με το άρθρο 92 του N.5007/22

για τροπ. του άρθρου 20 του Ν. 4251/2014 (golden visa). Συζήτηση.

6.   Θέματα ΥΠΕΝ-ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου-σώρευση ανυπέρβλητων δυσχε-

-ρειών στη μεταβίβαση ακινήτων λόγω μη λήψης νομοθετικών πρωτοβουλιών. Συζήτηση.

7.   Θέματα Υπουργείου Δικαιοσύνης. Συζήτηση.

– 2 –

8.   Αμοιβές συμβολαιογράφων. Αυξήσεις αναλογικών δικαιωμάτων. Θεσμοθέτηση

      αμοιβών επί της εκτέλεσης αυξανόμενων καθορισμένων εργασιών-καθηκόντων.

Προσεγγίσεις, προτάσεις, συζήτηση, ψηφοφορία.

Κρατικά και τραπεζικά συμβόλαια. Ενημέρωση, συζήτηση.

  1. ΜΜΕ-Διαχείριση-προβολή θεμάτων, που αφορούν τον συμβολαιογράφο.   Διαφύλαξη του κύρους του συμβολαιογραφικού επαγγέλματος. Συζήτηση.
  2. Απαντήσεις Προέδρου.
  3. Λήψη αποφάσεων.

Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης δύνανται, εφόσον το επιθυμούν, να λαμβάνουν το λόγο σε έκαστο εκ των προαναφερθέντων θεμάτων.

Αθήνα, 15 Μαΐου 2023

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΚΑΣ

Συνημμένα αρχεία: