Ανακοίνωση Συλλόγου 28.6.2023-Αποφάσεις έκτακτης Γ.Σ. μελών ΣΣΕΑΠΑΔ-13.6.2023

ΘΕΜΑ: «Αποφάσεις της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών του ΣΣΕΑΠΑΔ της 13ης Ιουνίου 2023»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

σας διαβιβάζουμε συνημμένα τις αποφάσεις της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συλλόγου της 13.6.2023, όπως εστάλησαν στο Σύλλογο στις 15.6.2023 από την Πρόεδρο της Γ.Σ., κα Αικατερίνη Τζιόβα.

Επισημαίνεται ότι στο εν λόγω κείμενο των αποφάσεων δεν αναφέρονται τα εξής:

1.- ότι η σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για την 20.09.2023, όπου θα αποφασισθεί η περαιτέρω στάση του Σώματος έναντι του ηλεκτρονικού φακέλου, έγινε κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του Συλλόγου, κ. Γ. Ρούσκα.

2.- ότι στο θέμα του Κτηματολογίου, ο Πρόεδρος τόνισε ότι, η μη θέσπιση ενιαίων κανόνων εφαρμογής για όλα τα Κτηματολογικά Γραφεία και ο μη προσδιορισμός και οριοθέτηση του ελέγχου νομιμότητας αποτελεί λόγο για κινητοποίηση του Σώματος.

3.- τέλος ότι, από τον Πρόεδρο Γ. Ρούσκα ετέθη το θέμα των άκυρων συμβολαίων που βασίζονται σε ψευδείς βεβαιώσεις μηχανικών και αναφέρθηκαν οι παρεμβάσεις του στον τύπο καθώς και η επιδιωκόμενη πρότασή του για την επίλυση του προβλήματος.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                           Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                        Θεόδωρος Χαλκίδης