Έκτακτη ανακοίνωση Συντονιστικής 13.7.2023-Αναστολή λειτουργίας Υποθηκοφυλακείων της χώρας-14.7.2023

ΘΕΜΑ«Αναστολή λειτουργίας των Υποθηκοφυλακείων της χώρας, λόγω καύσωνα, την Παρασκευή 14.7.2023»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

σας ενημερώνουμε ότι, λόγω εκτάκτων καιρικών συνθηκών, αναστέλλεται αύριο Παρασκευή 14 Ιουλίου 2023, η λειτουργία των έμμισθων υποθηκοφυλακείων της χώρας, εξαιρουμένων των παραγραφών και των εγγραπτέων πράξεων για τις οποίες συντρέχει νόμιμη προθεσμία προς εγγραφή.

Όσον αφορά στα άμισθα/μη άμισθα υποθηκοφυλακεία της χώρας, οι Προϊστάμενοι αυτών καλούνται να μεριμνήσουν για την εφαρμογή του ανωτέρω μέτρου, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες και με ενημέρωση του κοινού, προς αποφυγή ταλαιπωρίας των πολιτών.

Συνημμένα αποστέλλουμε το σχετικό έγγραφο του Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Γεωργίου Φλωρίδη.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας