Ανακοίνωση Συντονιστικής-25.7.2023-α) Μερική αναστολή εργασιών σε όλα τα Κτηματολογικά Γραφεία, λόγω καύσωνα, την Τετάρτη 26.7.2023 από ώρα 12:00 έως τη λήξη ωραρίου και β) Μερική αναστολή λειτουργίας υποθηκοφυλακείων

ΘΕΜΑ: α) Μερική αναστολή εργασιών σε όλα τα Κτηματολογικά Γραφεία και λόγω καύσωνα, την Τετάρτη 26.7.2023 από ώρα 12:00 έως τη λήξη ωραρίου- β) Μερική αναστολή λειτουργίας Έμμισθων και Ειδικών Άμισθων/Μη Ειδικών Άμισθων Υποθηκοφυλακείων της χώρας

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

σας ενημερώνουμε ότι, αύριο, ημέρα Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2023 και από ώρα 12:00μμ και έως τη λήξη του ωραρίου, αναστέλλονται σε όλα τα Κτηματολογικά Γραφεία και τα Υποκαταστήματά τους, οι εργασίες υποβολής αιτήσεων για την καταχώριση εγγραπτέων πράξεων (δια ζώσης και ηλεκτρονικές υπηρεσίες), για την έκδοση και την παραλαβή πιστοποιητικών (δια ζώσης), καθώς και της έρευνας (δια ζώσης) των τηρούμενων στοιχείων και αρχείων, λόγω ανωτέρας βίας εξαιτίας των συνθηκών του νέου επικείμενου καύσωνα, εξαιρουμένων των εγγραπτέων πράξεων για τις οποίες συντρέχει νόμιμη προθεσμία προς εγγραφή ή παραγραφή.

Συνημμένα διαβιβάζουμε α) την υπ’αριθμ.πρωτ.2336022/25.07.2023 σχετική απόφαση του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», κ. Δημητρίου Σταθάκη και β) το από 25.7.2023 ηλεκτρονικό μήνυμα της Διεύθυνσης Νομικών Επαγγελμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικό με τη μερική αναστολή λειτουργίας των Έμμισθων και Ειδικών Άμισθων/Μη Ειδικών Άμισθων Υποθηκοφυλακείων της χώρας, αύριο, ημέρα Τετάρτη 26.7.2023, λόγω καύσωνα.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας