Εγκύκλιος-Συντονιστικής-25η-3.10.2023-Καθορισμός δικαιολογητικών για την άρση της απαγόρευσης

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός δικαιολογητικών για την άρση της απαγόρευσης των δικαιοπραξιών σε παραμεθόριες περιοχές, των ειδικότερων κριτηρίων που αξιολογούνται και ρύθμιση λοιπών σχετικών θεμάτων»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε την υπ’ Αριθμ. Φ.114/403507/Σ.2221/06.04.2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Εθνικής Άμυνας – Προστασίας του Πολίτη – Εσωτερικών – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΦΕΚ Β΄2308), με τίτλο «Καθορισμός δικαιολογητικών για την άρση της απαγόρευσης των δικαιοπραξιών σε παραμεθόριες περιοχές, των ειδικότερων κριτηρίων που αξιολογούνται και ρύθμιση λοιπών σχετικών θεμάτων».

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας