Εγκύκλιος Συντονιστικής 41/2019-Εγκύκλιος ΑΠ για Εθνικές Εκλογές 07.07.19

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας αποστέλλονται συνημμένα η υπ’ αριθμ. πρωτ. 1918/12-6-2019 εγκύκλιος του Α1 Τμήματος του Αρείου Πάγου, σχετικά με τις Βουλευτικές Εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019, καθώς και υποδείγματα αιτήσεων προτίμησης και εξαίρεσης.

Παρακαλούμε να αποστέλλετε τις αιτήσεις προτίμησης ή εξαίρεσής σας αποκλειστικά και μόνο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  notaries@notariat.gr. Αιτήσεις που αποστέλλονται με άλλον τρόπο (π.χ. μέσω fax) δεν θα γίνονται δεκτές. Τα έντυπα των αιτήσεων είναι διαθέσιμα κι από τον ιστότοπο του Αρείου Πάγου (areiospagos.gr).

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Eγκύκλιος Συντονιστικής 10/2019-Διαβίβαση εγγράφων Ελληνικού Κτηματολογίου

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε τα κάτωθι έγγραφα του ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ περί παράτασης προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του Ν. 2308/1995 προς ενημέρωσή σας:

 1. 1)   Το υπ’ αριθ. Πρωτ. ΠΡ 667/1922981/23.04.2019 έγγραφο που αφορά στη παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του Ν. 2308/1995, με την υπ’ αριθ. 61/7/10.04.2019 απόφαση του ΔΣ του ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, μέχρι την 7η Ιουνίου 2019 μόνο για τους κατοίκους εσωτερικού, για το σύνολο των ακινήτων που ανήκουν στους αναφερόμενους στο συγκεκριμένο έγγραφο υπό κτηματογράφηση Καλλικρατικούς Δήμους και Προ-καποδιστριακούς ΟΤΑ της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος.
 • ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, μέχρι την 18η Ιουνίου 2019 μόνο για τους κατοίκους εσωτερικού, για το σύνολο των ακινήτων που ανήκουν στους αναφερόμενους στο συγκεκριμένο έγγραφο υπό κτηματογράφηση Καλλικρατικούς και Προ-καποδιστριακούς ΟΤΑ της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 39/2019-Εγκύκλιος για Αυθαίρετα

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας την υπ’ αριθ. Πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/49581/2075/31.05.2019 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που διευκρινίζει τις διατάξεις του τμήματος Δ’ του Ν. 4495/2017 με τίτλο «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ», όπως αυτό ισχύει μετά τις τροποποιήσεις –συμπληρώσεις που έχουν γίνει με τους νόμους Ν. 4513/2017, Ν. 4546/2018, Ν. 4585/18, Ν. 4602/19 και Ν. 4610/2019.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής-38/2019-Διαβίβαση εγγράφων Ελληνικού Κτηματολογίου

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε, προς ενημέρωσή σας, τα κάτωθι έγγραφα ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ που αφορά στον ορισμό ημερομηνίας τελευταίας ενημέρωσης της κτηματολογικής βάσης και ενημέρωση για την εφαρμογή των διαδικασιών των νόμων 2308/1995 και 2664/1998 κατά την περίοδο που μεσολαβεί από την ανακοίνωση της ημερομηνίας της τελευταίας ενημέρωσης της βάσης κτηματολογικών δεδομένων και μέχρι την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου. Ειδικότερα:

 1. Το υπ’ αρ. Πρωτ. Οικ: 1928812/ΔΚ.546/22.05.2019 έγγραφο του φορέα που αφορά τον πρώην Δήμο Βάρης, νυν Δημοτική Ενότητα Βάρης του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Περιφέρεια Αττικής και τον πρώην Δήμο Κρωπίας, νυν Δήμος Κρωπίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Περιφέρεια Αττικής.
 2. Το υπ’ αρ. Πρωτ. Οικ: 1928813/ΔΚ.547/22.05.2019 έγγραφο του φορέα που αφορά τον πρώην Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας του πρώην Νομού Αττικής, νυν Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Περιφέρεια Αττικής.
 3. Το υπ’αρ. Πρωτ. Οικ: 1928810/ΔΚ.545/22.05.2019 έγγραφο του φορέα που αφορά τον Δήμο Βούλας του Νομού Αττικής, νυν Δημοτική Ενότητα Βούλας του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής και τον Δήμο Βουλιαγμένης του Νομού Αττικής, νυν Δημοτικής Ενότητας Βουλιαγμένης του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Περιφέρεια Αττικής.    

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής-36/2019-Διαβίβαση εγγράφου Ελληνικού Κτηματολογίου

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε, προς ενημέρωσή σας, τo υπ’ αριθ. Πρωτ. ΠΡ 656/1923012/23.04.2019 έγγραφο του ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, σύμφωνα με το οποίο, με την  υπ’ αριθ. 62/18/17.04.2019 απόφαση του ΔΣ του Φορέα, παρατείνεται μέχρι την 12η Ιουνίου 2019 μόνο για τους κατοίκους εσωτερικού η προθεσμία υποβολής δηλώσεων του Ν.2308/1995 για το σύνολο των ακινήτων που ανήκουν στους αναφερόμενους στο συγκεκριμένο έγγραφο υπό κτηματογράφηση Καλλικρατικούς Δήμους και Προ-καποδιστριακούς ΟΤΑ της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 35/2019-Παράταση για αιτήσεις προτίμησης για τις εκλογές της 26.05.2019

ΘΕΜΑ: Η υπ’ αριθμ. 1316/3-5-2019 Εγκύκλιος Παράτασης Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων Προτίμησης για τις Ευρωεκλογές και τις Δημοτικές – Περιφερειακές Εκλογές

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας αποστέλλεται συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, η υπ’ αριθμ. 1316/3-5-2019 εγκύκλιος του Α1 Τμήματος του Αρείου Πάγου, σχετικά με τις Ευρωεκλογές και Δημοτικές – Περιφερειακές Εκλογές της 26ης Μαΐου 2019. Σύμφωνα με την ως άνω εγκύκλιο, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων προτίμησης έως 6-5-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, και μόνο για  όσους είχαν υποβάλει αίτηση εξαίρεσης ή δεν έχουν υποβάλει αίτηση προτίμησης. Οι αιτήσεις αυτές πρέπει να υποβληθούν στο e-mail ekloges@areiospagos.gr ή στους αριθμούς FAX των Εκλογικών Περιφερειών που αναφέρονται στην ως άνω εγκύκλιο.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

 

Εγκύκλιος Συντονιστικής 33-2019 – Διαβίβαση εγγράφων Κτηματολογίου

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε, προς ενημέρωσή σας, τα κάτωθι έγγραφα του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»:

α) περί παράτασης προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του Ν. 2308/1995:

 • Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΠΡ 555/1921115/15.04.2019 έγγραφο που αφορά στην παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του Ν. 2308/1995, με την υπ’ αριθμ. 60/8/03.04.2019 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», μέχρι την 27η Μαΐου 2019 μόνο για τους κατοίκους εσωτερικού, για το σύνολο των ακινήτων που ανήκουν στους αναφερόμενους στο συγκεκριμένο έγγραφο υπό κτηματογράφηση Καλλικρατικούς Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης και
 • Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΠΡ 562/1921091/15.04.2019 έγγραφο που αφορά στην παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του Ν. 2308/1995, με την υπ’ αριθμ. 60/5/03.04.2019 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», μέχρι την 30η Μαΐου 2019 μόνο για τους κατοίκους εσωτερικού, για το σύνολο των ακινήτων που ανήκουν στους αναφερόμενους στο συγκεκριμένο έγγραφο υπό κτηματογράφηση Καλλικρατικούς και Προ-καποδιστριακούς ΟΤΑ της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,

και β) περί έναρξης της ανάρτησης προσωρινών κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων:

Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΠΡ. 538/1920234/10.04.2019 έγγραφο που ενημερώνει για την έναρξη της ανάρτησης των Προσωρινών Κτηματολογικών Πινάκων και Διαγραμμάτων στη Περιφερειακή Ενότητα Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 60/4/03.04.2019 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», ορίστηκε για την 17η Απριλίου 2019, και αφορά τους υπό κτηματογράφηση Καλλικρατικούς Δήμους και Προ-Καποδιστριακούς ΟΤΑ που αναφέρονται στο έγγραφο αυτό.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 34-2019 – Ενημέρωση για χρήστες της ιστοσελίδας deltio.tnomik.gr

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση Χρηστών στην Ιστοσελίδα Πλειστηριασμών deltio.tnomik.gr

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Εν όψει της εγκατάστασης νέας έκδοσης της εφαρμογής για την καταχώριση ηλεκτρονικών πλειστηριασμών στην ιστοσελίδα deltio.tnomik.gr, σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, α) το από 18-4-2019 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ (Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης & Δημοσιονομικών Αναφορών, Τμήμα Δημοσιονομικών Αναφορών & Λοιπών Θεμάτων) με θέμα «Ενημέρωση Χρηστών – Καταχωριστών στην Ιστοσελίδα Πλειστηριασμών deltio.tnomik.gr» και β) το από 19-4-2019 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Τμήματος Δημοσιονομικών Αναφορών & Λοιπών Θεμάτων με επιπλέον οδηγίες και πληροφορίες.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συντονιστικής 32-2019 – Διαβίβαση εγγράφων Κτηματολογίου

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε, προς ενημέρωσή σας, τα κάτωθι έγγραφα του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» που αφορούν α) στον ορισμό ημερομηνίας τελευταίας ενημέρωσης της κτηματολογικής βάσης (12-4-2019) και β) την εφαρμογή των διαδικασιών των νόμων 2308/1995 και 2664/1998 κατά την περίοδο που μεσολαβεί από την ανακοίνωση της ημερομηνίας της τελευταίας ενημέρωσης της βάσης κτηματολογικών δεδομένων και μέχρι την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου. Ειδικότερα:

 1. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Οικ. 1919083/ΔΚ 344/10.04.2019 έγγραφο του φορέα που αφορά την πρώην Κοινότητα Μαυρομματίου Παμίσου του πρώην Νομού Μεσσηνίας, νυν Τοπικής Κοινότητας Μαυρομματίου Παμίσου της Δημοτικής Ενότητας Μεσσήνης του Δήμου Μεσσήνης της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
 2. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Οικ. 1919082/ΔΚ 345/10.04.2019 έγγραφο του φορέα που αφορά την πρώην Κοινότητα Ελαιοχωρίου του πρώην Νομού Μεσσηνίας, νυν Τοπικής Κοινότητας Ελαιοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Καλαμάτας του Δήμου Καλαμάτας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
 3. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Οικ. 1919081/ΔΚ 346/10.04.2019 έγγραφο του φορέα που αφορά την πρώην Κοινότητα Μικρομάνης του πρώην Νομού Μεσσηνίας, νυν Τοπικής Κοινότητας Μικρομάνης της Δημοτικής Ενότητας Θουρίας του Δήμου Καλαμάτας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
 4. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Οικ. 1919094/ΔΚ 342/10.04.2019 έγγραφο του φορέα που αφορά την Κτηματολογική Βάση του Ειδικού Αμίσθου Υποθηκοφυλακείου Σπάρτης ενόψει της λειτουργίας του ως Κτηματολογικό Γραφείο, μετά την περαίωση της κτηματογράφησης των πρώην Κοινοτήτων Αγίου Ιωάννου (Λακεδαίμονος), Αφισίου, Μαγούλας, Μυστρά και Παρορείου του πρώην Νομού Λακωνίας.
 5. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Οικ. 1919078/ΔΚ 347/10.04.2019 έγγραφο του φορέα που αφορά την Κτηματολογική Βάση του Ειδικού Αμίσθου Υποθηκοφυλακείου Εύας ενόψει της λειτουργίας του ως Κτηματολογικό Γραφείο, μετά την περαίωση της κτηματογράφησης των πρώην Κοινοτήτων Καρτερολίου και Πιπερίτσης του πρώην Νομού Μεσσηνίας.
 6. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Οικ. 1919088/ΔΚ 343/10.04.2019 έγγραφο του φορέα που αφορά την πρώην Κοινότητα Κλαδά του πρώην Νομού Λακωνίας, νυν Τοπικής Κοινότητας Κλαδά της Δημοτικής Ενότητας Σπαρτιατών του Δήμου Σπάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία:

Εγκύκλιος Συντ. 31-2019 – Διευκρινιστική Εγκύκλιος ΑΠ για Ευρωεκλογές & δημ.–Περιφ. Εκλογές

ΘΕΜΑ: Η υπ’ αριθμ. 1218/2019 Διευκρινιστική Εγκύκλιος του Αρείου Πάγου για τις Ευρωεκλογές και τις Δημοτικές – Περιφερειακές Εκλογές

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας αποστέλλεται συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, η υπ’ αριθμ. 1218/22-4-2019 διευκρινιστική εγκύκλιος του Α1 Τμήματος του Αρείου Πάγου, σχετικά με τις Ευρωεκλογές και Δημοτικές – Περιφερειακές Εκλογές της 26ης Μαΐου 2019. Σύμφωνα με την ως άνω εγκύκλιο, σε περίπτωση που οι αιτήσεις προτίμησης δεν επαρκούν, οι διορισμοί θα συμπληρωθούν από τους ονομαστικούς καταλόγους, καθώς οι αιτήσεις εξαίρεσης υποψηφίων δικαστικών αντιπροσώπων θα γίνονται δεκτές μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους.

Με τιμή,

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας