Εγκύκλιος Συντονιστιής-12η-5.4.2024-Έναρξη Λετουργίας Κτηματολογικού Γραφείου-ΠΕ Ανατολικής Αττικής-Δήμος Σαρωνικού

ΘΕΜΑ: «Έναρξη Λειτουργίας Κτηματολογικού Γραφείου για ακίνητα στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής – Δήμος Σαρωνικού»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες κτηματογράφησης του ν. 2308/1995 και καταχώρισης των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία για τα κινηματογραφημένα ακίνητα στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής και ειδικότερα στο Δήμο Σαρωνικού: Δημοτικές Κοινότητες Αναβύσσου, Καλυβίων – Θορικού, Παλαιάς Φώκαιας, Σαρωνίδος και Τοπική Κοινότητα Κουβαρά.

Κατόπιν τούτων, καταργείται το ισχύον μέχρι σήμερα σύστημα μεταγραφών και υποθηκών για τις εν λόγω περιοχές και αντικαθίσταται με το σύστημα Κτηματολογίου με βάση τις διατάξεις του ν. 2664/1998. Περαιτέρω, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 851/2416050/01.04.2024 απόφαση του Ελληνικού Κτηματολογίου ορίστηκε η Δευτέρα 8 Απριλίου 2024 ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου στις ανωτέρω περιοχές.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το υπ’ αριθμ. 2420149/ΔΚ575/03.04.2024 έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας