Ανακοίνωση Συντονιστικής-12.10.2023-Αναστολή Λειτουργίας Υποκαταστήματος Χαλανδρίου του Κ.Γ. Αθηνών από 13.10.2023 έως και 17.10.2023 λόγω μεταστέγασης

ΘΕΜΑ: «Αναστολή Λειτουργίας Υποκαταστήματος Χαλανδρίου του Κτηματολογικού Γραφείου Αθηνών από την Παρασκευή 13-10-2023 έως και την Τρίτη 17-10-2023 λόγω μεταστέγασης»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι αναστέλλεται η λειτουργία του Υποκαταστήματος Χαλανδρίου του Κτηματολογικού Γραφείου Αθηνών για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών και εργασιών του (διά ζώσης και ηλεκτρονικές υπηρεσίες) από την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2023 έως και την Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2023, λόγω μεταστέγασης από τη διεύθυνση Αγίας Παρασκευής 70 – Χαλάνδρι, στη νέα διεύθυνση επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου 16 & Γρίβα 2 στο Χαλάνδρι.

Γενικές Πληροφορίες: Δευτέρα έως Παρασκευή στο τηλέφωνο 210-6505600 (08:30 έως 15:30) και στο www.ktimatologio.gr.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας