Ανακοίνωση Συντονιστικής-26.10.2023-Αλλαγές στην φορολογική ενημερότητα

ΘΕΜΑ: Αλλαγές στην φορολογική ενημερότητα

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

μετά την έναρξη εφαρμογής της υπ’ αριθ. Α.1162/19.10.2023 για το αποδεικτικό ενημερότητας και την εμπειρία που όλοι μας βιώσαμε κατά τη διαδικασία έκδοσης του σχετικού αποδεικτικού, σας πληροφορούμε ότι, κατόπιν επικοινωνίας μας με το αρμόδιο Υπουργείο και την ΑΑΔΕ, αναμένεται άμεσα τροποποίηση της υπ’ αριθ. Α.1162/19.10.2023 απόφασης (Β’ 6129), προκειμένου το αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο να εκδίδεται άμεσα και με απλή διαδικασία, για όσους φορολογούμενους είναι φορολογικά ενήμεροι, καθώς οι τελευταίοι δεν μπορεί να εξομοιώνονται με τους φορολογούμενους που οφείλουν προς το Δημόσιο.

Θα ακολουθήσει νεώτερη ανακοίνωσή μας.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας