Εγκύκλιος Συντονιστικής 29η-7.11.2023-Διαβίβαση Εγγράφων Δ.Ο.Υ. για αναζήτηση στοιχειών

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση εγγράφων Δ.Ο.Υ.»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τα παρακάτω έγγραφα Δ.Ο.Υ., για αναζήτηση στοιχείων των προσώπων που αναφέρονται σ’ αυτά και έχουν συμβληθεί σε συμβολαιογραφικές πράξεις.

A/AΔ.Ο.Υ.Αριθμ. πρωτ.
1ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ16356/16-05-2023
2ΧΑΝΙΩΝ22573/19-05-2023
3ΠΑΤΡΩΝ22432/18-05-2023
4ΣΕΡΡΩΝ21764/24-05-2023
5ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ17089/23-05-2023
6ΒΟΛΟΥ19726/16-06-2023
7ΠΑΤΡΩΝ26871/16-06-2023
8Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.14897/28-06-2023
9ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ30387/30-05-2023
10ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ38764/23-06-2023
11ΣΕΡΡΩΝ31544/01-08-2023
12ΑΓΡΙΝΙΟΥ36631/29-08-2023
13ΑΓΡΙΝΙΟΥ39580/18-09-2023
14ΒΟΛΟΥ28374/21-09-2023
15ΠΑΤΡΩΝ47478/18-10-2023
16ΔΡΑΜΑΣ25172/23-10-2023
17ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ17092/18-09-2023
18ΔΡΑΜΑΣ25507/25-10-2023
19ΒΟΛΟΥ31097/01-11-2023

Παρακαλείται όποιος συνάδελφος έχει προβεί σε υπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων (με οποιοδήποτε περιεχόμενο), στις οποίες συμβάλλονται τα αναφερόμενα στα έγγραφα αυτά πρόσωπα, για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται σ’ αυτά, να αποστείλει στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου και Δωδεκανήσου (Γ. Γενναδίου 4, 10678 Αθήνα), αντίγραφα των συμβολαιογραφικών αυτών πράξεων, προκειμένου να διαβιβαστούν αρμοδίως.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας