Ανακοίνωση Συλλόγου-29.11.2023-Αποφάσεις έκτακτης Γ.Σ.μελών ΣΣΕΑΠΑΔ-27.11.023

ΘΕΜΑ: «Αποφάσεις της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. της 27ης Νοεμβρίου 2023»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

σας διαβιβάζουμε συνημμένα τις αποφάσεις της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. της 27ης Νοεμβρίου 2023, όπως εστάλησαν στο Σύλλογο στις 28.11.2023 από την Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, κα Ιωάννα Κανελλοπούλου.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                           Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                        Θεόδωρος Χαλκίδης