Ανακοίνωση Συλλόγου-8.12.2023-Έκτακτη Γ.Σ.-Δευτέρα 11.12.2023-ξενοδοχείο Royal Olympic-Διαδικασία συμμετοχής

ΘΕΜΑ: Διαδικασία συμμετοχής στην έκτακτη Γενική Συνέλευση (Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023 – ώρα 15:30 μμ)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

η διαδικασία συμμετοχής στην έκτακτη Γενική Συνέλευση (Δευτέρα 11.12.2023 και ώρα 15:30 στο ξενοδοχείο ROYALOLYMPIC Αθ.Διάκου 28-34, στην αίθουσα OLYMPIAμπορεί να γίνει ως κατωτέρω:

Συμμετοχή στη Γ.Σ. με φυσική παρουσία

• Φυσική παρουσία στην ως άνω αίθουσα συνεδρίων του ξενοδοχείου ROYAL OLYMPIC (αίθουσα Olympia)

• Ψηφοφορία διά ζώσης,

• Προβολή της Γ.Σ. σε ζωντανή αναμετάδοση μέσω πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης και

• Προβολή σε γιγαντοοθόνη όσων μελών λαμβάνουν μέρος μέσω τηλεδιάσκεψης.

Συμμετοχή στη Γ.Σ. από πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης

• Η συμμετοχή (παρακολούθηση & ψηφοφορία) στη Γενική Συνέλευση από πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης επιτρέπεται μόνοσε εγγεγραμμένους χρήστες στην πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης ZOOM. 

• H διαδικασία εγγραφής των εν ενεργεία μελών του Συλλόγου έγινε αυτόματα, σήμερα 8.12.2023, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει τα μέλη στο Μητρώο του Συλλόγου, στην οποία (ηλ. δ/νσηεστάλη αυτοματοποιημένο μήνυμα

• Μέσω του συνδέσμου παρακολούθησης – συμμετοχής, θα δίνεται η δυνατότητα τόσο της συμμετοχής όσο και της ψηφοφορίας στη Γενική Συνέλευση, μέσω βιντεοκλήσης.  

• Απαραίτητη η χρήση κάμερας και μικροφώνου (ανοικτή κάμερα κατά τη διάρκεια συμμετοχής στη Γ.Σ.).

• Δεν θα δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε χρήστες που δεν πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές.