Ανακοίνωση Συλλόγου-12.12.2023-Αποφάσεις έκτακτης Γ.Σ. μελών του ΣΣΕΑΠΑΔ-11.12.2023

ΘΕΜΑ: «Αποφάσεις της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. της 11ης Δεκεμβρίου 2023»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

σας διαβιβάζουμε συνημμένα τις αποφάσεις της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. της 11ης Δεκεμβρίου 2023, όπως εστάλησαν στο Σύλλογο στις 12 Δεκεμβρίου 2023 από την Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, κα Ιωάννα Κανελλοπούλου.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                           Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                        Θεόδωρος Χαλκίδης