Ανακοίνωση-Συλλόγου-4.1.2024-KΥΑ Λειτουργίας πλατφόρμας Ηλεκτρονικού Φακέλου Ακινήτου

ΘΕΜΑ: «ΚΥΑ για την λειτουργία της πλατφόρμας «Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Στο πλαίσιο της αυριανής παρουσίασης της λειτουργίας της πλατφόρμας «Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου» σας αποστέλλουμε συνημμένα την υπ’ αριθ. 109ΕΞ 2024/03.01.2024 (Β΄2) απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών – Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης – Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο: «Λειτουργία πλατφόρμας «Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου» για την διενέργεια εμπραγμάτων δικαιοπραξιών επί ακινήτων -Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 1617/9-3-2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Επικρατείας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Πιλοτική Λειτουργία πλατφόρμας “Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου” για την διενέργεια εμπραγμάτων δικαιοπραξιών επί ακινήτων.»

Με τιμή

Ο ΠρόεδροςΟ Γενικός Γραμματέας
  Γεώργιος Ρούσκας  Θεόδωρος Χαλκίδης