Ανακοίνωση Συντονιστικής-12.01.2024-Ψηφιακή υπογραφή συμβολαιογράφων μέσω eΓΕΜΗ

ΘΕΜΑ: «Ψηφιακή υπογραφή Συμβολαιογράφων μέσω eΓΕΜΗ»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σε σχέση με τα προβλήματα που έχουν ανακύψει με τη χρήση της ψηφιακής υπογραφής στην καταχώριση των εγγραπτέων πράξεων στο Κτηματολόγιο, λάβαμε την ακόλουθη ενημέρωση από το Κτηματολόγιο, την οποία και παραθέτουμε προς ενημέρωσή σας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σχετικά με το πρόβλημα των ψηφιακών υπογραφών που υπάρχει των τελευταίο καιρό και κατόπιν επικοινωνίας με διαφόρους επαγγελματίες (Συμβολαιογράφους και Δικηγόρους) που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα διαπιστώθηκε το εξής:

Οι ψηφιακές υπογραφές που δημιουργούνται μέσω του eΓΕΜΗ έχουν λανθασμένη – μεταγενέστερή  χρόνο σήμανση.

Δηλαδή ο επαγγελματίας υπογράφει κάτι στις 10:00 και η χρόνο σήμανση της ψηφιακής υπογραφής μπορεί να είναι 11:15.

Έως τις 11:15 η ψηφιακή υπογραφή θεωρείται άκυρη, μετά τις 11:15 είναι έγκυρη και μπορεί να ανέβει το αρχείο στο σύστημα μας.

Επίσης έχουν αναφερθεί περιπτώσεις με διαφορές ωρών.

Έως ότου επιλυθεί το πρόβλημα από το ΓΕΜΗ θα πρέπει οι επαγγελματίες που υπογράφουν μέσω ΓΕΜΗ να ελέγχουν την χρόνο σήμανση της ψηφιακής υπογραφής και να ανεβάζουν τα αρχεία τους μετά την ημερομηνία και ώρα που αναφέρεται.

Παρακαλούμε για ενημέρωση των μελών των συλλόγων σας.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας