Ανακοίνωση-Συλλόγου-18.1.2024 Εξωθεσμική ενημέρωση μελών

ΘΕΜΑ: «Εξωθεσμική ενημέρωση μελών του Συλλόγου»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Πληροφορηθήκαμε ότι συνάδελφοι προσκαλούνται ιδιωτικώς είτε στα Γραφεία του Κτηματολογίου είτε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προκειμένου να ενημερωθούν για τον Ηλεκτρονικό Φάκελο Ακινήτου και το ψηφιακό συμβόλαιο και δυστυχώς ανταποκρίνονται σε αυτού του είδους την ενημέρωση, στην οποία, μάλιστα, διατυπώνονται απόψεις και διαμορφώνονται θέσεις.

 Πρόκειται, προφανώς, για μία εξωθεσμική διαδικασία.

Αυτονόητο είναι ότι για ένα τόσο σοβαρό θέμα, για το οποίο υπάρχουν αποφάσεις των θεσμικών μας Οργάνων (Γενικών Συνελεύσεων, Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας και της ΣΕΣΣΕ), η διαχείριση του οποίου είναι εξαιρετικά δύσκολη, επίπονη και μακροχρόνια, αυτονόητο είναι ότι οι συνάδελφοι οφείλουν να απέχουν από τέτοιου είδους εξωθεσμικές ενημερώσεις που μόνο κακό προκαλούν στην διαχείριση του τόσο σοβαρού θέματος που αφορά το παρόν και το μέλλον της ελληνικής συμβολαιογραφίας.

Όποιοι αδημονούν, ας αναμένουν τις εκλογές. Οφείλουν, όμως, όσοι προσκαλούνται, με οποιοδήποτε μέσο και τρόπο, να ενημερώνουν τα θεσμικά μας όργανα και τους εκπροσώπους μας. Οι στιγμές είναι δύσκολες και απαιτείται και απαιτείται η σύμπνοια και η ομοθυμία όλων μας.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας