Φωτογραφικά στιγμιότυπα από την Γενική Συνέλευση της 7.2.2016