Ανακοίνωση

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι ,

                                                     Σας γνωρίζουμε ότι,

Ξεκίνησε τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη δήλωση της απασχόλησης των συνταξιούχων.

Με την ΚΥΑ «Απασχόληση εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης», που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εξειδικεύονται όλα τα ζητήματα που αφορούν την απασχόληση των συνταξιούχων εξ ιδίου δικαιώματος του e-ΕΦΚΑ.

Ειδικότερα, στην πλατφόρμα https://www.efka.gov.gr/dilosi-erg-synt.php, οι συνταξιούχοι που επιθυμούν να εργαστούν θα πρέπει να δηλώνουν τα στοιχεία τους (ΑΜΚΑ, ΑΦΜ) και το είδος της εργασίας τους (μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες). Οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι  θα μπορούν πλέον να εισπράττουν τη σύνταξή τους στο ακέραιο, πέραν των προβλεπομένων από τη νομοθεσία  ασφαλιστικών εισφορών ενώ θα υπάρχει μια παρακράτηση 10% επί του μισθού τους.

                                           Μ ε    τ ι μ ή

   Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Η  ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ      

  ΝΙΚΗ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΟΝΤΙΚΑ-ΧΟΝΔΡΟΥ                  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  ΑΓΓΑΝΗ -ΣΤΥΛΙΑΝΕΣΗ