Ανακοίνωση Συλλόγου-1.3.2024-Αποφάσεις της από 26.2.2024 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών ΣΣΕΑΠΑΔ

ΘΕΜΑ: «Αποφάσεις της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

των μελών του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. της 26ης Φεβρουαρίου 2024

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

σας διαβιβάζουμε συνημμένα απόσπασμα πρακτικών με τις αποφάσεις της έκτακτης  Γενικής Συνέλευσης των μελών του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. της 26ης  Φεβρουαρίου 2024, όπως εστάλη στο Σύλλογο στις 29 Φεβρουαρίου 2024 από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, κ. Παναγιώτη-Οράτιο Κουτά και τη Γραμματέα αυτής, κα Πηνελόπη Καμπούρη.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                           Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                        Θεόδωρος Χαλκίδης