Ανακοίνωση Συντονιστικής-5.3.2024-Κατάργηση Υποθηκοφυλακείου Ζωγράφου και μεταφορά της τοπικής αρμοδίοτητας του στο Κτηματολογικό Γραφείο Αθηνών

ΘΕΜΑ: «Κατάργηση Υποθηκοφυλακείου Ζωγράφου και μεταφορά της τοπικής του αρμοδιότητας στο Κτηματολογικό Γραφείο Αθηνών»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

            σας ενημερώνουμε ότι με σύμφωνα με την υπ’ αρ. Δ.Σ. 267/80/15.01.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο, το Έμμισθο Υποθηκοφυλακείο Ζωγράφου καταργήθηκε με τελευταία ημερομηνία λειτουργίας την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024 και από την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 η τοπική του αρμοδιότητα μεταφέρθηκε στο Κτηματολογικό Γραφείο Αθηνών, αρμοδιότητας του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο (Β’288).

Με την κατάργηση του Έμμισθου Υποθηκοφυλακείου Ζωγράφου και τη μεταφορά της αρμοδιότητας λειτουργίας του στο ΝΠΔΔ Ελληνικό Κτηματολόγιο:

1. Η υποβολή αιτήσεων για την εγγραφή των συμβολαιογραφικών πράξεων, καθώς και αιτήσεων για τη διόρθωση προδήλων σφαλμάτων από πολίτες και επαγγελματίες, γίνεται και ψηφιακά.

2. Οι αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών/αντιγράφων (π.χ. αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου και λοιπά εκδιδόμενα πιστοποιητικά) υποβάλλονται και παραλαμβάνονται μόνο ψηφιακά.

3. Τα μεγαρόσημα στα πιστοποιητικά και στις αιτήσεις καταργούνται.

4. Οι πληρωμές γίνονται υποχρεωτικά είτε ηλεκτρονικά είτε μέσω POS.

5. Οι επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων κατατίθενται ηλεκτρονικά. 

Η κατάργηση του Υποθηκοφυλακείου Ζωγράφου και η μεταφορά της αρμοδιότητάς του στο Κτηματολογικό Γραφείο Αθηνών, δίνει τέλος στην μακροχρόνια ταλαιπωρία των πολιτών και επαγγελματιών, στις πολύωρες αναμονές και στις καθυστερήσεις που αντιμετώπιζαν οι συναλλασσόμενοι.

Μέχρι και την ψηφιοποίηση του συνόλου του αρχείου του, το Υποθηκοφυλακείο Ζωγράφου θα συνεχίσει να λειτουργεί ως αρχειοφυλακείο.

Συνημμένη η σχετική απόφαση του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας