Ανακοίνωση Συλλόγου-13.3.2024-Πανελλαδική αποχή συμβολαιογράφων

ΘΕΜΑ: «Πανελλαδική αποχή συμβολαιογράφων»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

σε συνέχεια της πρόσφατης ανακοίνωσης της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σχετικά με το ερανιστικό νομοσχέδιο «Ενίσχυση δικηγορικής ύλης…κλπ», το οποίο κατατέθηκε σήμερα προς συζήτηση στη Βουλή, αποφασίστηκε στην από 26.2.2024 Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου μας, η έναρξη πενθήμερης αποχής από τα καθήκοντά μας με την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή και με την προϋπόθεση της συμμετοχής του 80% του συνόλου της συμβολαιογραφίας της Χώρας.

Σε συνέχεια δε της από 12.3.2024 έκτακτης συνεδρίασης της ΣΕΣΣΕ, αποφασίστηκε η κήρυξη πανελλαδικής αποχής με την κατάθεση του νομοσχεδίου και μέχρι την ψήφιση αυτού. Με την σύμφωνη γνώμη δε της πλειοψηφίας του ΔΣ του ΣΣΕΑΠΑΔ και για την επίτευξη κάτω από αυτές τις δυσμενείς συνθήκες της ενιαίας σε πανελλαδικό επίπεδο στάσης της ελληνικής συμβολαιογραφίας, αποφασίστηκε και ο Σύλλογός μας να συμμετάσχει στην ως άνω αποχή της ΣΕΣΣΕ.

Εξαιρούνται από την σχετική αποχή μόνον οι ένορκες βεβαιώσεις που έχουν προσδιοριστεί για τις ημέρες της αποχής με κλήση του άρ.422 ΚΠολΔ.

Θα ακολουθήσει αύριο νεότερη ανακοίνωση.

Με τιμή

Ο ΠρόεδροςΟ Γενικός Γραμματέας
  Γεώργιος Ρούσκας  Θεόδωρος Χαλκίδης