Συμπληρωματική Ανακοίνωση Συλλόγου-13.3.2024-Εξαιρέσεις της αποχής συμβολαιογράφων

ΘΕΜΑ: «Πράξεις που εξαιρούνται της αποχής – Συμπληρωματική ανακοίνωση για την πανελλαδική αποχή συμβολαιογράφων»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

σε συνέχεια της υπ’ αριθ. Πρωτ. 6545/13.03.2024 ανακοίνωσης του Συλλόγου ως προς την πανελλαδική αποχή συμβολαιογράφων, σας ενημερώνουμε ότι εξαιρούνται, επιπλέον, της αποχής και οι πράξεις κατάθεσης κατασχετηρίων και οι πράξεις καταθέσεως εγγράφων αναγγελίας με καταληκτική ημερομηνία εντός της αποχής.

Με τιμή

Ο ΠρόεδροςΟ Γενικός Γραμματέας
  Γεώργιος Ρούσκας  Θεόδωρος Χαλκίδης