Ανακοίνωση Συλλόγου-Ερανιστικό νομοσχέδιο-αποδοχές κληρονομίας

ΘΕΜΑ: Ερανιστικό νομοσχέδιο-αποδοχές κληρονομίας

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σε συνέχεια των όσων διεξοδικά συζητήθηκαν στην έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου στις 26.2.2024 –η βιντεοσκόπηση της οποίας έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΣΣΕΑΠΑΔ- επαναλαμβάνουμε ότι η διάταξη του ερανιστικού νομοσχεδίου για τις αποδοχές κληρονομίας, στην αρχική της διατύπωση, ήταν ακριβώς όμοια με την Εισηγητική Έκθεση που τη συνοδεύει και με παρέμβαση της Ελληνικής Συμβολαιογραφίας διατυπώθηκε στη διάταξη του νόμου, όπως υφίσταται σήμερα.

Για μια ακόμη φορά επαναλαμβάνουμε ότι το ως άνω γεγονός έλαβε χώρα στις 14.2.2024, μετά από συνάντηση των εκπροσώπων της Ελληνικής Συμβολαιογραφίας (Γ.Ρούσκας, Δ.Τζίμας, Θ.Χαλκίδης, Χρ.Μάνδρου) με τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Φλωρίδη, και λίγες ώρες πριν δοθεί στη διαβούλευση το σχετικό νομοσχέδιο.

Για την ως άνω διατύπωση της διάταξης για τις αποδοχές κληρονομίας έγινε αποστολή εγγράφου με την προτεινόμενη διάταξη.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                           Ο Γενικός Γραμματέας 
Γεώργιος Ρούσκας                               Θεόδωρος Χαλκίδης