ΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ-Περ. Ενότητα Βοιωτίας και Ευβοίας