Ανακοίνωση Συλλόγου 27.3.2024-Σύσταση Ομάδας Εργασίας στο Ελλ.Κτηματολόγιο-Εγχειρίδιο νομικού ελέγχου εγγραπτέων πράξεων

ΘΕΜΑ: Σύσταση Ομάδας Εργασίας στο Ελληνικό Κτηματολόγιο για την εκπόνηση εγχειριδίου νομικού ελέγχου εγγραπτέων πράξεων

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

σας πληροφορούμε ότι το Ελληνικό Κτηματολόγιο, μετά από πρόταση του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ., θα συντάξει και θα δημοσιεύσει εγχειρίδιο νομικού ελέγχου για το σύνολο των εγγραπτέων πράξεων που υποβάλλονται στον Φορέα, προκειμένου να θεσπιστούν, επιτέλους, κοινοί κανόνες που θα ισχύσουν πανελλαδικά.

Στην ομάδα εργασίας του Ελληνικού Κτηματολογίου, που θα συσταθεί για την επίτευξη του ως άνω στόχου, θα συμμετάσχει, ex officio, ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Ρούσκας, ο Γενικός Γραμματέας κ. Θεόδωρος Χαλκίδης, ως τακτικό μέλος αυτής και η σύμβουλος κ. Λαμπρινή Κορομπέλη, ως αναπληρωματικό μέλος αυτής.

Σε συνέχεια του σχετικού ενημερωτικού εγγράφου του Ελληνικού Κτηματολογίου, που απεστάλη στο Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. χθες, 26.3.2024, η πρώτη συνεδρίαση της ως άνω Ομάδας Εργασίας θα πραγματοποιηθεί σήμερα, ημέρα Τετάρτη, 27.3.2024 και ώρα 17:30 στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης παρουσία του Υφυπουργού, κ. Κωνσταντίνου Κυρανάκη και της Διοίκησης του Ελληνικού Κτηματολογίου. 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας