Συνέχιση κινητοποιήσεων – αποχή 16-18.2.2016

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 

Η Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος αποφάσισε τη συνέχιση των κινητοποιήσεων του Κλάδου με αποχή από τα καθήκοντα μας την Τρίτη 16-2-2016, την Τετάρτη 17-2-2016 και την Πέμπτη 18-2-2016.

Λόγω της πραγματοποιούμενης αποχής δεν θα διενεργηθούν οι προγραμματισθέντες την Τετάρτη 17.2.2016 πλειστηριασμοί, και δεν θα υπογραφεί καμία πράξη, με εξαίρεση ένορκες βεβαιώσεις για τις οποίες έχουν κλητευθεί μάρτυρες και σύνταξη διαθήκης σε έκτακτες περιπτώσεις, η οποία υπογράφεται εκτός γραφείου. Άδειες θα χορηγούνται σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις με απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων.

Σχετικά με τη συνέχιση των απεργιακών κινητοποιήσεών μας, θα σας ενημερώσουμε την Πέμπτη 18-2-2016, μετά τη λήψη απόφασης από τη  Συντονιστική Επιτροπή.

Mε τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας