Ανακοίνωση Συντονιστικής Επιτροπής

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 

όπως έχει επανειλημμένως τονιστεί το τελευταίο διάστημα, με αιχμή το φλέγον ζήτημα του ασφαλιστικού, οι στιγμές που διέρχεται ο κλάδος μας –καθώς άλλωστε και το σύνολο των ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων της χώρας, ιδίως των επιστημόνων– είναι εξαιρετικά κρίσιμες. Απαιτείται σύνεση και περίσκεψη, ενότητα και οπωσδήποτε προσεκτική παρακολούθηση και σε βάθος ανάγνωση κάθε εξέλιξης, από οποιαδήποτε κατεύθυνση και αν προέρχεται αυτή, ώστε κάθε δήλωση, τοποθέτηση και πράξη όλων των εκπροσώπων μας να είναι προς το συμφέρον του κλάδου μας, προκειμένου, λαμβάνοντας ασφαλώς υπόψη και τις ευρύτερες κοινωνικές συμμαχίες που έχουν επιτευχθεί σε σχέση με το ασφαλιστικό, να υπηρετηθεί, προπάντων και πρωτίστως η αξιοπρεπής επιβίωση των συμβολαιογράφων. Είναι εξαιρετικά βλαπτική για τα συμφέροντα του κλάδου κάθε απόπειρα προσωπικής πολιτικής, κάθε, προερχόμενη από ατομικές πικρίες, βιαστική και χωρίς μελέτη και ερμηνεία των τεκταινομένων, τοποθέτηση, ιδιαίτερα μάλιστα αν εκπορεύεται από πρόσωπα που έχουν ασκήσει θεσμικό ρόλο στο παρελθόν. Η Συντονιστική Επιτροπή καταδικάζει απερίφραστα τέτοιες ενέργειες και καλεί και πάλι κάθε συνάδελφο σε συστράτευση για τον κοινό σκοπό.

 

Η Συντονιστική Επιτροπή καλεί, επίσης, εκ νέου το Υπουργείο Οικονομικών να χορηγήσει πλήρη στατιστικά στοιχεία για το εισόδημα των συμβολαιογράφων (αλλά και των λοιπών ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ), προκειμένου να καταρτιστεί εμπεριστατωμένη αναλογιστική μελέτη, είτε από τη Συντονιστική Επιτροπή που θα την υποβάλει στο Υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων είτε από το ίδιο το Υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ώστε να παρουσιάσει και αυτό επιτέλους μια τέτοια πλήρη μελέτη. Μόνον έτσι ο κοινωνικός διάλογος δεν θα διεξαχθεί αποσπασματικά και ανερμάτιστα, αλλά σε πραγματική βάση και με επιστημονικά δεδομένα.

 

Mε τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας