Συνέχιση κινητοποιήσεων-αποχή 1.3.2016 έως 3.3.2016

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 

Η Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος αποφάσισε τη συνέχιση των κινητοποιήσεων του Κλάδου με αποχή από τα καθήκοντά μας την Τρίτη 1-3-2016, την Τετάρτη 2-3-2016 και την Πέμπτη 3-3-2016.

Λόγω της πραγματοποιούμενης αποχής δε θα διενεργηθούν οι προγραμματισθέντες την Τετάρτη 2.3.2016 πλειστηριασμοί, και δε θα υπογραφεί καμία πράξη, με εξαίρεση ένορκες βεβαιώσεις, για τις οποίες έχουν κλητευθεί μάρτυρες, ένορκες βεβαιώσεις για τις ανάγκες διαγωνισμών του Δημοσίου και σύνταξη διαθήκης σε έκτακτες περιπτώσεις, η οποία υπογράφεται εκτός γραφείου. Άδειες θα χορηγούνται σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις με απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων.

Σχετικά με τη συνέχιση των απεργιακών κινητοποιήσεών μας, θα σας ενημερώσουμε την Πέμπτη 3-3-2016, μετά τη λήψη απόφασης από τη  Συντονιστική Επιτροπή.

Mε τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας