Ανακοίνωση – Συνέχιση κινητοποιήσεων – Αποχή 9.5.2016

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ενόψει της επικείμενης ψήφισης του Ασφαλιστικού Νομοσχεδίου την Κυριακή 8 Μαΐου 2016, η Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος αποφάσισε τη συνέχιση των κινητοποιήσεων του Κλάδου, με αποχή από τα καθήκοντά μας τη Δευτέρα 9-5-2016.

Λόγω της πραγματοποιούμενης αποχής δε θα υπογραφεί καμία πράξη, με εξαίρεση ένορκες βεβαιώσεις, για τις οποίες έχουν κλητευθεί μάρτυρες, ένορκες βεβαιώσεις για τις ανάγκες διαγωνισμών του Δημοσίου και σύνταξη διαθήκης σε έκτακτες περιπτώσεις, η οποία υπογράφεται εκτός γραφείου. Άδειες θα χορηγούνται σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις με απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων.

Σχετικά με τη συνέχιση των κινητοποιήσεών μας, θα σας ενημερώσουμε μετά τη λήψη απόφασης από τη Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, που θα συνεδριάσει τη Δευτέρα 9.5.2016 με σκοπό τον επανακαθορισμό των θέσεων του Κλάδου μετά και την ψήφιση του Ασφαλιστικού Νομοσχεδίου.

Mε τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας