Ανακοίνωση Συντονιστικής – Αποστολή χαιρετισμού Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Δικαιοσύνης για το Κτηματολόγιο 11.11.2016

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε το κείμενο του χαιρετισμού, που απέστειλε ο κ. Γεώργιος Σάρλης, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στην ημερίδα της 11.11.2016 της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, με θέμα «Εθνικό Κτηματολόγιο: 1995-2016. Τα αποτελέσματα και η εμπειρία του νομικού κόσμου από την μέχρι σήμερα πορεία και λειτουργία του. Προβληματισμός, προτάσεις, λύσεις».

Αξιοσημείωτο και σημαντικό είναι ότι πρώτη φορά το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων λαμβάνει επίσημη θέση σχετικά με τις λειτουργίες του Υποθηκοφυλακείου και του Κτηματολογίου στην Ελλάδα, οι οποίες σε κάθε περίπτωση πρέπει να υφίστανται ως ξεχωριστή κρατική λειτουργία, οιωνεί δικαστικού χαρακτήρα ασκουμένη υπό την εποπτεία και οργανωτική συνδρομή του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία: