Εγκύκλιος Συντονιστικής 66/2016 – Διαβίβαση εγγράφων ΕΚΧΑ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε:

α) το υπ’ αριθμ.  Οικ. ΠΡ 1234/11.01/05.12.2016 έγγραφο της EKXA A.E. με το οποίο παρατείνεται κατά ένα μήνα και 21 ημέρες, ήτοι μέχρι την 13η Ιανουαρίου 2017, μόνο για τους κατοίκους εσωτερικού η προθεσμία υποβολής δήλωσης του Ν.2308/1995 στις υπό κτηματογράφηση περιοχές:

  • Στις προκαποδιστριακές Κοινότητες Νεοχωρίου, Επταμύλων και Λευκώνα της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και
  • Στις προκαποδιστριακές Κοινότητες Γενισέας, Διομήδειας, Μαγικού, Πηγαδίων, Ευμοίρου και Κιμμερίων της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.

 Επισημαίνεται  ότι η προθεσμία υποβολής δηλώσεων για τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο είναι (6) έξι μήνες με ημερομηνία έναρξης την 23η Αυγούστου 2016,

β) το υπ’ αριθμ. Α.Π.Οικ. 1630264/06.12.2016 έγγραφο της ΕΚΧΑ Α.Ε., που αφορά τις υποχρεώσεις Συμβολαιογράφων, Δικηγόρων και αρμοδίων Υποθηκοφυλάκων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 2 παρ. 6 εδαφ. γ του Ν.2308/1995, όσον αφορά στη διαδικασία κτηματογράφησης στους Καλλικρατικούς Δήμους: Βέροιας, Νάουσας και Αλεξάνδρειας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,

γ) το υπ’ αριθμ. Οικ. ΠΡ 1256/11.01/07.12.2016 έγγραφο της ΕΚΧΑ Α.Ε.,  με το οποίο παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων διόρθωσης και ενστάσεων, μέχρι και την 17η Φεβρουαρίου 2017, μόνο για τους κατοίκους εσωτερικού, για τις περιοχές των ΟΤΑ: Αγίου Κωνσταντίνου, Κερατέας και Λαυρεωτικής του Δήμου Λαυρεωτικής και Αναβύσσου, Καλυβίων Θορικού, Κουβαρά, Παλαιάς Φώκαιας και Σαρωνίδος του Δήμου Σαρωνικού της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

Επισημαίνεται  ότι η προθεσμία υποβολής δηλώσεων για τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο είναι (4) τέσσερις μήνες με ημερομηνία έναρξης την 17η Οκτωβρίου 2016.

Ειδικά για την αίτηση προδήλου σφάλματος η προθεσμία υποβολής είναι μέχρι την 18η Σεπτεμβρίου 2017. Μέχρι την ίδια ημερομηνία μπορούν να υποβάλλονται και εκπρόθεσμες δηλώσεις και

δ) το υπ’ αριθμ. Α.Π. 1633017/ΔΛΚ 972/14.12.2016 έγγραφο της ΕΚΧΑ Α.Ε.,  με το οποίο έχει ορισθεί η Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2016 ως τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης της κτηματολογικής βάσης του Δήμου Γαλατσίου του Νομού Αττικής (νυν Δήμου Γαλατσίου της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής) και κατά συνέπεια ενεργοποιούνται οι διοικητικές διαδικασίες περαίωσης της κτηματογράφησης και καταχώρισης των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία για τα ακίνητα της παραπάνω περιοχής.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας